WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Людина і влада, принцип верховенства права як принцип правової держави - Реферат

Людина і влада, принцип верховенства права як принцип правової держави - Реферат

встановлений Законом.
По-друге, Конституцією України гарантовано, що кожен громадянин має право звернутись до суду за захистом своїх прав та свобод, якщо ці права чи свободи порушені або порушуються, створено чи створюються перешкоди для їх реалізації, мають місце інші ущемлення прав та свобод. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (стаття 8 Конституції України). Рішенням Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ст.ст. 55, 64, 124 Конституції України від 25.12.1997р. встановлено, що норма ч.1 ст. 55 Конституції України зобов'язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про судовий захист. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не може бути обмежене. Таким чином,положення частини першої статті 55 Конституції України закріплює одну з найважливіших гарантій здійснення як конституційних, так й інших прав та свобод людини і громадянина. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод.
Особливості захисту прав громадян від неправомірних дій з боку органу влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб визначає глава 31-А Цивільного процесуального кодексу України. Так, громадянин має право звернутися до суду (військовослужбовець - до військового суду) із скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової і службової особи порушено його права, свободи чи законні інтереси.
По-третє, держава гарантує захист прав людини і громадянина через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена), який здійснює парламентський контроль за додержанням прав (ст. 101 Конституції України). Можливим засобом впливу омбудсмана є звернення до Конституційного Суду України з клопотанням щодо відповідності Конституції України законів та інших правових актів, які стосуються прав та свобод людини і громадянина. Уповноважений Верховної ради України з прав людини може подати скаргу на рішення, дію або бездіяльність органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової і службової особи, якщо особа, яка за станом здоров'я чи з інших поважних причин не може зробити цього самостійно. В інших випадках Уповноважений може направити подання про вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених ним порушень. Таке подання є обов'язковим щодо виконання для органів, яким адресоване.
Україна надала кожному право після використання національних засобів правового захисту звернутись до міжнародних судових установ чи відповідних міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. В першу чергу, до Європейського суду з прав людини, Європейської комісії з прав людини.
Таким чином, в Україні створено механізм реалізації конституційного права особи на захист прав і свобод людини і громадянина. Існуюча судова практика з даних справ свідчить про розширення сфери судового захисту, в тому числі судового контролю за правомірністю і обгрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб".
3. Принципи верховенства права та верховенства закону
Принцип верховенства права означає, що у правовій державі має панувати закон, а не інтереси осіб, у руках яких у певний момент перебуває влада; функції держави полягають у регулюванні відносин між усіма суб'єктами права на основі закону.
Неухильне дотримання принципів верховенства права та верховенства закону покликане забезпечити права і свободи людини у всіх сферах життя, а зі сторони підвладних - повагу до законів та органів влади.
За такого розуміння сила держави, на якій вона ґрунтується, законна лише в тому випадку, якщо вона застосовується у строгій відповідності із правом, якщо вона цілковито слугує йому. При цьому закон, зобов'язуючи окремого громадянина до дотримання загальноприйнятих правил поведінки, водночас чітко окреслює межі прерогатив держави стосовно індивідуальної свободи.
Отже, принцип верховенства закону вимагає, щоб діяльність усіх органів державної влади здійснювалась на правовій основі та відповідала умовам легітимності.
Легітимність - це морально-психологічне сприйняття влади громадянами, визнання її права здійснювати управління соціальними процесами, згода, готовність їй підпорядковуватися. У вузькому розумінні легітимною визнається законна влада, утворена у відповідності із процедурою, передбаченою законами.
Правова форма діяльності органів державної влади є діяльністю легітимною не тільки тому, що органи влади формуються у відповідності із правовими процедурами, але й тому, що забезпечує права та свободи людини. Правова держава передбачає, що підзаконність державної влади (принцип верховенства закону) доповнюється визнанням за окремою особою невід'ємних і невідчужуваних прав, які передують самій державі. Тому у правовій державі принцип верховенства закону доповнюється принципом верховенства права. Принцип верховенства права означає, що для правової держави необхідно але зовсім не достатньо, щоб усі, зокрема і сама держава, дотримувались законів. Необхідно щоб ці закони були правовими, щоб закони виражали загальну і рівну для всіх міру (норму) свободи людини.
Таким чином, правова держава - це держава, яка функціонує на підставі та в межах правового закону. Така держава повинна виходити із принципу свободи особистості при формуванні своїх законів, проведенні їх у життя, і взагалі у процесі здійснення усіх інших своїх функцій.
У відповідності з цим принципом

 
 

Цікаве

Загрузка...