WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості укладання договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Особливості укладання договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

результати, якщо сторони не погодились про інше.
До прав та обов'язків сторін в інших ЗЕД договорах (контрактах) застосовується право країни, де заснована чи має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого договору, що має вирішальне значення для його змісту.
В окремих випадках з питань укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовуються спеціальні нормативно-правові акти. Наприклад, якщо йдеться про військово-технічне співробітництво, то застосовуються, зокрема, Указ Президента України "Про подальше вдосконалення державного експортного контролю", "Про військову торгівлю у збройних силах", Положення про державний експортний контроль в Україні, а також Закон України "Про державне оборонне замовлення".
Проте в практиці трапляються випадки, коли сторони не змогли досягти домовленості щодо права, яке має застосовуватися у відносинах між ними, а тому в такому випадку застосовується право країни, де заснована, має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка є:
" продавцем (у договорі купівлі-продажу);
" страхувачем (у договорі страхування);
" ліцензіаром (у ліцензійному договорі);
" охоронцем (у договорі зберігання);
" комітентом або консигнантом (у договорі комісії (консигнації);
" перевізником (у договорі перевезення);
" іншим суб'єктом, зазначеним у п. 10 ст. 6 Закону.
3. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів
Відповідно до ст. 383 ГК України Кабмін з метою забезпечення відповідності ЗЕД договорів (контрактів) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацію. Види ЗЕД договорів (контрактів), що підлягають державній реєстрації, а також порядок її здійснення визначають законом та іншими нормативно-правовими актами.
Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначається Положенням про реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками № 1-7 (далі - Положення), затвердженим наказом Мінекономіки № 136 від 29 червня 2000 р.
Саму реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) проводить Мінекономіки, а також уповноважені ним органи в обласних центрах, які правомочні здійснювати облік (реєстрацію) ЗЕД договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані в області, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує 1 мільйон 500 тисяч доларів США. Облік (реєстрація) ЗЕД договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних металів здійснюється винятково Мінекономіки за погодженням з Держкомпромполітики незалежно від облікової вартості контрактів.
Значну роль для реєстрації ЗЕД договорів (контрактів) відіграє режим ліцензування. Так, ЗЕД договори, предметом яких є товари, зазначені в додатках 4 та 5 Положення, підлягають реєстрації лише в тому випадку, коли до товарів не застосовується режим ліцензування та їх експорт здійснюється до країн, зазначених у додатку 7 Положення. В разі, коли чинними міжнародними договорами передбачаються прийняття та виконання Україною зобов'язань щодо експорту товарів, зазначених у додатках 4 та 5, у рамках кількісних обмежень, установлених іноземними державами чи економічними угрупованнями, та запровадження процедури ліцензування або подвійної перевірки (з видачею "експортного документа") експорту зазначених товарів і коли контракти, предметом яких є ці товари, підлягають обліку (реєстрації), застосовуються правила міжнародних договорів та законодавства України щодо режиму ліцензування і квотування або подвійної перевірки експортних операцій, а реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) призупиняється на період до закінчення дії зазначених міжнародних договорів.
У деяких випадках реєстрація (облік) є необов'язковими і здійснюються лише внаслідок запровадження відповідних умов у ЗЕД договорі (контракті). Це, зокрема, стосується ЗЕД договорів, на підставі яких здійснюються операції з давальницькою сировиною українського замовника (реєструються лише у тому випадку, коли реалізація готової продукції передбачена в країні виконавця або передбачається його вивезення до іншої країни).
Для реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) подаються такі документи: заява в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - заявника за підписом його керівника; інформаційна картка зовнішньоекономічного контракту установленої форми; оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є частинами контракту; копія, завірена в установленому порядку керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписаний фізичною особою, його копія засвідчується в установленому порядку); копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземного суб'єкта господарської діяльності, керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (подається тільки в разі попередньої поставки товару); документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).
Для окремих видів договорів (контрактів) передбачені інші умови реєстрації. Зокрема, при здійсненні державної реєстрації договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво або інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора, порядок подання документів для цього та їх розгляд регулює Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою Кабміну від 30 січня 1997 р.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004 р. - К.: Велес, 2007. - 48 с.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року
4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року
5. Базисные условия поставки в договорах международной купли-продажи "Инкотермс". - М., 1990.
6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. - М., 1994.
7. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери - К., 2004.
8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К., 2005.
9. Основи господарського процесуального права України Навчальний посібник - Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. - 4-те вид., стер. - К.: Університетська книга, 2006. - 220 с.
10. Цивільний кодекс України: Коментар. - Харків, 2003.
11. Щербина В.С.,Пронська Г.В., Вінник О.М. Господарське право. Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001, 320 с.
12. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: "Атіка", 2003
13. Юдін С.О. Міжнародний договір купівлі-продажу. - Харків, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...