WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проект Конституції Євросоюзу - Реферат

Проект Конституції Євросоюзу - Реферат

окреслені положення щодо порядку набуття чинності та внесення до неї змін, прикінцеві положення Конституції для Європи.
В Договорі про запровадження Конституції для Європи визначається ряд суттєвих новацій порівняно з чинними на даний час установчими договорами. Хотілось би детальніше зупинитись саме на таких нововведеннях .
1. Надання правосуб'єктності Європейському Союзу, що як вбачається, якнайкращим чином сприятиме досягненню державами-членами спільної мети в результаті координації та реалізації повноважень (визначених в Конституції для Європи), що надані Європейському Союзу, а також ствердженню ідентичності ЄС, його єдності та зміцненню позицій на міжнародній арені.
2. Щодо розподілу компетенцій, то в Конституції для Європи вперше було здійснено класифікацію компетенцій, зокрема, визначено, що коли Конституція для Європи надає Союзові виключну компетенцію в певній сфері, лише Союз може здійснювати законодавчу діяльність й ухвалювати юридично обов'язкові акти; держави-члени мають право діяти в цій сфері самостійно лише якщо вони отримали від Союзу належні повноваження чи з метою виконання положень правових актів, ухвалених Союзом. Коли Конституція для Європи надає Союзові спільну з державами-членами компетенцію в певній сфері, то тоді і Союз, і держави-члени мають право розробляти і ухвалювати нормативно-правові акти в цій сфері. В Конституції для Європи визначено, що держави-члени застосовують свої компетенції в обсязі, в якому Союз не застосував чи вирішив припинити застосування своїх компетенцій. Окрім цього, в тексті Конституції для Європи визначено і сфери, в яких Союз може вживати підтримуючі, координуючі чи доповнюючі заходи. Союзу, зокрема, належить виключна компетенція: щодо митного союзу; щодо встановлення правил конкуренції, необхідних для функціонування внутрішнього ринку; щодо монетарної політики (для держав-членів, що запровадили євро); щодо збереження морських біологічних ресурсів у рамках спільної політики в сфері рибальства; щодо спільної торгівельної політики. Також, Союзові належить виключна компетенція укладати міжнародні угоди, якщо укладання таких угод обумовлене законодавчим актом Союзу або є необхідним для здійснення Союзом своєї внутрішньої компетенції або має вплив на внутрішні правила Союзу чи може змінити їх.
Отже, можна зробити висновок, що в Конституції для Європи уточнена і структурована компетенція ЄС, проведено чітке та зрозуміле розмежування компетенцій, в результаті чого існуватиме досконаліша система поділу повноважень між загальноєвропейськими і національними відомствами і структурами, що сприятиме належній координації їх діяльності та узгодженості дій.
3. Зростання ролі Європейського Парламенту. Європейський Парламент разом з Радою Міністрів, як визначено в Конституції, ухвалює законодавство та виконує бюджетну функцію, а також здійснює консультаційну функцію та функцію щодо політичного контролю. Парламент обирає Голову Європейської Комісії. Кількість членів Парламенту не може перевищувати сімсот п'ятдесяти. Представництво європейських громадян у Європейському Парламенті є дегресивно-пропорційним, але не менше, ніж шість і не більше ніж 96 представників від однієї держави-члена. Європейський Парламент обирають строком на п'ять років громадяни ЄС на засадах прямого загального виборчого права шляхом вільного таємного голосування. Європейський Парламент обирає із своїх членів голову та членів президії.
Передбачається, що в результаті зростання ролі Європейського Парламенту в ЄС відбудеться зміцнення демократії. Більш ефективно спрацьовуватиме система стримувань і противаг завдяки контролю Парламентом, що має легітимні важелі впливу, діяльності виконавчої влади ЄС.
4. Дещо змінюється статус Європейської Ради. Орган, що об'єднує голів держав чи урядів держав-членів, стає інститутом ЄС. Відповідно до положень Конституції для Європи Європейська Рада визначає загальні політичні напрями та пріоритети діяльності Союзу. При цьому законодавчих функцій Європейська Рада не здійснює. До складу Європейської Ради входять голови держав чи урядів держав-членів, Голова Європейської Ради та Голова Комісії. Міністр закордонних справ Союзу бере участь в її роботі. Європейська Рада збирається щоквартально, її скликає Голова Європейської Ради. У разі потреби Голова Європейської Ради скликає позачергове засідання Європейської Ради.
Зміна статусу Європейської Ради, безперечно, сприятиме кращій, ніж існує на даний час, організації роботи Європейської Ради, швидшому прийняттю рішень та досягненню консенсусу головами держав чи урядів держав-членів ЄС, їх тіснішій співпраці, поглибленню співробітництва з іншими інституціями ЄС, а також ефективнішому вирішенню нагальних проблем Європейського Союзу.
5. В Конституції для Європи передбачено створення посади Голови Європейської Ради. На заміну існуючого порядку ротації головуючих протягом шести місяців в Європейській Раді представників держав-членів, які досить часто використовують своє службове становище для вирішення проблемних питань, що існують в їх державах, у Конституції для Європи передбачено обрання кваліфікованою більшістю Європейської Ради Голови Європейської Ради строком на два з половиною роки з правом переобрання на один строк, при цьому Голова Європейської Ради не може мати національного мандату.
Отже, Голова Європейської Ради, очолюючи Раду та керуючи її роботою, забезпечуватиме належне здійснення роботи Європейської Ради у співпраці з Головою Комісії.
6. Спрощення процедури прийняття рішень кваліфікованою більшістю голосів. В Конституції для Європи визначається, що кваліфікована більшість становить не менше 55 % голосів як мінімум 15 членів Ради Міністрів, що представляє не менше ніж 65% населення ЄС. А у тому випадку, коли Рада Міністрів діє не на підставі пропозиції Комісії чи Міністра закордонних справ Союзу, кваліфікована більшість має становити як мінімум 72% голосів членів Ради Міністрів, що представляє не менше ніж 65% населення ЄС. Також, згадані положення поширюються на діяльність Європейської Ради, коли передбачено, що вона повинна ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю голосів.
Таким чином, нова спрощена процедура прийняття рішень кваліфікованою більшістю голосів прискорить прийняття важливих для ЄС рішень з чималої кількості проблемних питань. А також, передбачається, буде адекватніше відображати інтереси більшості населення ЄС.
7. Змінюється порядок формування та структура Комісії. Після закінчення строку повноважень членів першої, після ратифікації Конституції, Комісії (до складу якої входить по одному представнику від кожної держави-члена, включаючи її Президента та Міністра закордонних справ Союзу), до складу Комісії входитимуть ГоловаКомісії, Міністр закордонних справ Союзу та представники двох третин усіх держав-членів ЄС, якщо Європейська Рада одноголосно не вирішить змінити цю кількість. Члени Комісії вибиратимуться із числа громадян держав-членів на підставі системи рівномірної ротації держав-членів. Ця система повинна бути встановлена європейським рішенням, що приймається одноголосно Європейською Радою на підставі наступних принципів: (а) держави-члени є цілком рівноправними стосовно визначення послідовності й тривалості

 
 

Цікаве

Загрузка...