WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття категорії господарського договору - Реферат

Поняття категорії господарського договору - Реферат

діяльність громадян і організацій, що має на меті отримання прибутку.
Це й дозволяє розцінювати підприємницькі та господарські відносини як тотожні. При цьому слід мати на увазі, що існує вже згадувана вище дискусія стосовно того, чи охоплюється господарська діяльність нормами цивільного законодавства, чи становить вона самостійний предмет правового регулювання. Однак незалежно від того, вважати господарське право самостійною галуззю чи ні, правильніше говорити про господарське законодавство як поняття, що є тотожним категорії "законодавство про підприємництво". Тому цілком виправдано називати господарські договори підприємницькими.
Слід зазначити, що поняття підприємницького договору було відомим проекту ЦК України 1996-1999 рр. Зокрема про нього згадувалося в ч.2 ст.55 проекту, хоча детально це поняття у зазначеній та інших нормах ЦК не розкривалося.
У ЦК 2003 р. категорія підприємницького договору як така не згадується. Проте за своєю сутністю такими є група договорів, які за самою своєю сутністю є підприємницькими: публічний договір, договір приєднання та попередній договір (ст.ст.633-635 ЦК).
Оскільки підприємницький договір за своєю природою є видом цивільно-правового договору, то він підпорядковується всім правилам останніх. Зокрема на нього поширюються загальні положення про договори розділу II книги п'ятої ЦК (ст.ст.626-654).
Як зазначається в юридичній літературі, впідприємницькому (господарському) договорі поєднуються як спільні риси, характерні для будь-якого цивільно-правового договору, так і спеціальні ознаки.
Спеціальними ознаками підприємницького договору є те, що:
- суб'єктами такого договору є фізичні або юридичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
- зміст підприємницького договору становлять умови, за якими переда-ються товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою здійснення підприємницької діяльності або з іншою метою, не пов'язаною з особистим споживанням;
- для деяких видів підприємницьких договорів, зокрема зовнішньо-економічних контрактів або біржових угод, може встановлюватися окремий порядок їх укладення (підписання), обліку і реєстрації;
- певні особливості можуть також характеризувати порядок виконання або умови відповідальності сторін за підприємницьким договором (наприклад, відповідальність підприємця незалежно від його вини);
З урахуванням зазначених вище особливостей цього виду договору, господарським (підприємницьким) договором можна вважати такий цивільно-правовий договір, в якому обома сторонами або хоча б однією з них є юридичні або фізичні особи-підприємці і за яким передаються товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою здійснення підприємницької діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням.
Трапляються й простіші визначення господарського договору. Наприклад, А.Я. Пилипенко та В.С. Щербина визначають господарський договір як майнову угоду господарюючого суб'єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін в сфері господарської і комерційної діяльності: при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.
Такі скорочені за обсягом визначення господарського договору, звичайно, також можуть бути використані в теорії і практиці, однак доцільнішим видається давати розгорнуті визначення господарського договору, що містять вказівку на всі характерні його ознаки.
Слід зазначити, що підприємницькі (господарські) договори як різновид цивільно-правових договорів можуть бути віднесені до тих або інших видів останнього. Так, договір постачання є консенсуальним. Договір зберігання може бути реальним або консенсуальним. Договір позики, кредитний договір є односторонніми, а договір купівлі-продажу, постачання - двосторонніми. Водночас стосовно господарських (підприємницьких) договорів можливе виділення їх особливих підвидів. Таким чином, з аналізу особливостей, характерних ознак і поняття господарського (підприємницького) договору випливає, що він є різновидом цивільно-правового договору, підпорядковується загальним правилам цивільного законодавства, а також положенням спеціальних норм, що регулюють ті або інші відносини у сфері підприємницької (господарської) діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004 р. - К.: Велес, 2007. - 48 с.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року
4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року
5. Базисные условия поставки в договорах международной купли-продажи "Инкотермс". - М., 1990.
6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. - М., 1994.
7. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери - К., 2004.
8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К., 2005.
9. Основи господарського процесуального права України Навчальний посібник - Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. - 4-те вид., стер. - К.: Університетська книга, 2006. - 220 с.
10. Цивільний кодекс України: Коментар. - Харків, 2003.
11. Щербина В.С., Пронська Г.В., Вінник О.М. Господарське право. Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001, 320 с.
12. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: "Атіка", 2003
13. Юдін С.О. Міжнародний договір купівлі-продажу. - Харків, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...