WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок відчуження частки у праві спільної часткової власності - Реферат

Порядок відчуження частки у праві спільної часткової власності - Реферат

холодильника, телевізора). При цьому мається на увазі неподільність майна не у фізичному, а в юридичному розумінні. Так, неподільними з юридичної точки зору є тематичні колекції картин, цілісні майнові виробничі комплекси, зібрання творів одного автора, сервіз, гарнітур меблів. У судовій практиці подільним за певних умов визнається жилий будинок. Проте навіть за умови можливості виділення частки у жилому будинку певні його конструкції мають перебувати у спільній власності (наприклад, покрівля).
У разі порушення питання про виділення усіма співвласниками фактично відбувається ліквідація права спільної часткової власності (поділ). Якщо неможливо виділити кожному з них частку в натурі та за відсутності з цього приводу згоди між ними, суд має право присудити все майно одному із співвласників, а решті - відповідну грошову компенсацію.
Питання про виділення може поставити також кредитор співвласника з метою звернути стягнення на його частку у спільному майні (ст. 116 ЦК).
Відповідно до ст. 362 ЦК у випадку продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.
Із змісту вказаної правової норми випливає, що переважне право, будучи умовою оплатного відчуження частки у спільній частковій власності, належить виключно співвласнику, однак виникає в останнього лише у випадку купівлі-продажу такої частки іншим особам, які не є співвласниками. Сутність цього права полягає у наданні можливості придбання частки у праві спільної часткової власності переважно перед аналогічними можливостями інших, тобто третіх осіб. Переважне право, передбачене ст. 362 ЦК, є невідчужуваним (таким, що не може бути передане іншій особі) суб'єктивним правом, яким наділяються у рівній мірі усі співвласники відносно частки, що продається.Із переважним правом співвласника на купівлю частки у праві спільної часткової власності безпосередньо пов'язується закріплений ч. 2 ст. 362 ЦК обов'язок продавця повідомити усіх носіїв переважного права купівлі про намір продати свою частку сторонній (третій) особі.Враховуючи, що за смислом ч. 1. ст. 362 ЦК та ч. 3 ст. 362 ЦК переважне право виникає у співвласника лише при сплатній передачі частки у праві спільної власності іншим (стороннім) особам, юридично некоректно вести мову про наявність переважного права купівлі частки у випадку її відчуження іншому співвласнику. Цивільне законодавство наділяє співвласника переважним правом лише перед третіми особами, але не перед іншими співвласниками. Тому відповідно до ч. 3 ст. 362 ЦК при визначенні покупця серед декількох співвласників право вибору покупця належить продавцеві, без надання будь-яких юридичних переваг кожному з цих співвласників.
Висновки
Як і будь-яке суб'єктивне цивільне право, право власності може виникати за наявності певних юридичних фактів, зазначених у ЦК України.
Всі юридичні факти, які утворюють правовідносини власності (і відповідно суб'єктивне право власності), можна поділити на первісні і похідні.
За первісних фактів право власності виникає на річ вперше або незалежно від попередніх власників, за похідних - право власності виникає у суб'єкта внаслідок волевиявлення попереднього власника.
До первісних способів набуття права власності належать: створення нової речі внаслідок виробничої діяльності (виробництва), переробки речі (специфікації), володіння плодами і доходами, націоналізація, реквізиція, конфіскація, вилучення безгосподарно утримуваного будинку, вилучення безгосподарно утримуваних пам'яток історії і культури, безхазяйне майно, знахідка, скарб, бездоглядна худоба.
Відповідно до ч.1 ст. 328 ЦК право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.
Презумпція "правомірності набуття права власності" (якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом - ч.2 ст. 328 ЦК).
Способи набуття права власності прийнято поділяти на первісні і похідні.
В основу поділу в юридичній літературі покладаються різні критерії :
- за черговістю виникнення (вперше виникає чи вже існувало);
- в залежності від волі попереднього власнока (з його волі чи без такої);
- за правонаступництвом (з переходм прав та обов'язків чи без такого).
До первісних способів набуття права власності належать:
1) набуття добросовісним набувачем права власності на майно відчужене особою, яка не мала на це права;
2) набуття права власності на новостворене майно;
3) набуття права власності на переробл ену річ;
4) привласнення загальнодоступних дарів природи;
5) набуття права власності на безхазяйну річ;
6) набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився;
7) набутя права власності на знахідку;
8) набуття права власності на бездоглядну домашню тварину;
9) набуття права власності на скарб;
10) набувальна давність.
У ЦК України правовому регулюванню відносин між учасниками права спільної часткової власності безпосередньо присвячено статті 112-119. Правовий режим спільної часткової власності враховує інтереси усіх її учасників. Володіння, користування і розпорядження частковою власністю здійснюється за згодою всіх учасників, а за відсутності згоди спір вирішує суд (ч. 1 ст. 113 ЦК). При цьому вони мають рівне право голосу у здійсненні цих правомочностей незалежно від розміру часток кожного. Учасникові спільної часткової власності надається право на сплатне чи безоплатне відчуження іншим особам своєї частки у спільному майні (шляхом укладення угод купівлі-продажу, дарування, міни, заповіту). Набувачами такої частки можуть бути сторонні особи або інші співвласники. У цих випадках спільна власність не припиняється, оскільки відчужується не конкретна частина майна, а частка у праві спільної власності, тобто відбувається лише заміна суб'єкта цивільних правовідносин.
Законом встановлено також умови здійснення співвласниками права привілеєвої купівлі та наслідки їх недодержання. При продажу частки з порушенням права привілеєвої купівлі заінтересований співвласник протягом трьох місяців може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця (ч. 3 ст. 114 ЦК). Відповідно до ст. 362 ЦК у випадку продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.
Список використаної літератури
1. Конституція України. - К.:Українська Правнича Фундація, 1998.
2. Цивільний кодекс України. - К.: Атіка, 2003. - 416 с.
3. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. із змінами та доповненнями / Матеріали сайту ВР України: www.rada.kiev.ua.
4. Цивільне право. Загальна частина: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / За ред. Професорів О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вен турі, 1995. - 416 с.
5. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. - К.: Вентури, 1995. - 328 с.
6. Право власності в Україні / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К., 2000. - С.137-157, 472-499.
7. Рубаник В.Є. Інститут права власності в Україні: історико-правове дослідження. -- Харків, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...