WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підстави прийняття до громадянства України - Реферат

Підстави прийняття до громадянства України - Реферат

чи піклувальника.
Дитина, яка народилася на території України від батьків, які є іноземцями, і набула за народженням громадянство іншої держави або держав, яке було припинене, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.
Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які є громадянами держав, міжнародний договір України з якими дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, можуть подавати заяви про набуття громадянства України лише після припинення іноземного громадянства.
Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які є іноземцями, мають припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію, протягом року з моменту реєстрації її громадянином України. Якщо особи, маючи всі передбачені законодавством цієї державипідстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, або їм надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.
Другим найбільш поширеним видом набуття громадянства являється укорінення, або набуття громадянства в порядку натуралізації. Це надання органом влади громадянства особі, яке просить про це (згідно із законом України "Про громадянство України" ст.12 п.3).
Особи, які набули громадянства шляхом натуралізації, користуються тими ж правами і несуть ті ж обов'язки, що і інші громадяни (але в деяких країнах обмежуються їх політичні права). Воно здійснюється на основі вільного волевиявлення зацікавленої особи і, як правило, тягне за собою втрату громадянства, яке на даний момент є у цієї особи, набуте за народженням. Мова йде про особи, які або вже являються громадянами іноземних держав, або ж не мають громадянства, або являються особами з невизначеним громадянством. Але, все ж таки, одного волевиявлення зацікавленої особи недостатньо для набуття громадянства. Ця особа повинна відповідати умовам, встановленні для натуралізації. Критеріями дійсності натуралізації являється вручення органами, які клопочуться, справжніх документів і подання правдивих відомостей.
Набуття громадянства (за законом України "Про громадянство України" ст.21 п.2) внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів являється правовою основою відміни або визнання такої натуралізації недійсною.
Від натуралізації поновлення у громадянстві відрізняється спрощеним порядком вирішення питань. Вибір громадянства - оптація - має місце у випадках, коли якась територія переходить від олнієї держави до іншої. Мешканцям такої території надоється право вибирати громадянство тієї яи іншої держави, тобто зберегти те громадянство, яке було чи набути нове. Надання громадянства України здійснюється незалежно від расової чи національної приналежності, статі, освіти. Воно виключає дискримінацію будь-якого типу, але в законі України "Про громадянство України" (ст. 17) існує декілька умов прийняття до громадянства України: відмова від іноземного громадянства (як вже згадувалося раніше, в Україні існує єдине громадянство і за ст. 10 цього закону за громадянином України не визнається належність до громадянства іноземної держави; постійне проживання на території України протягом останніх 5 років . Це правило не поширюється на осіб, які прибули до України на постійне проживання і виявили бажання стати громадянами України за умов, якщо вони народилися чи довели, що хоча б один з їх батьків, дід чи баба народилися на її території, і не перебувають у громадянстві інших держав; володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування; наявність законних джерел існування; визнання та виконання Конституції України.
Втрата громадянства, тобто втрата правового зв'язку особи з даною державою, можлива за слідуючими підставами: внаслідок виходу з громадянства за волевиявленням особи (експобріація), вимушене позбавлення громадянства особи державою, яке було набуте за народженням (денаціоналізація), або вимушене позбавлення громадянства натуралізованих осіб (денатуралізація).
Громадянство може бути також припинене на основі міжнародного договору або ж за інших підстав, передбачених відповідним законом. Громадянство України може бути припинене за різщними підставами. Головними є: вихід з громадянства, відміна рішення при прийняття до громадянства, вибір громадянства (оптація).
Список використаної літератури
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001 р.
3. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
4. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. - К., 2000.
5. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
6. Ольховський Б. І. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України. Конспект лекції. - Харків, 2004.
7. Права людини в Україні / За ред. доктора юр. Наук, професора В.Ф.Погорілка. - К.: Наук. Думка. - 1999. - 734 с.
8. Права людини. Міжнародні договори України ( спілка юристів України, Київ "Юрінформ", 1992).

 
 

Цікаве

Загрузка...