WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Влада та права глави римської сім’ї у I-IV ст.н.е. - Реферат

Влада та права глави римської сім’ї у I-IV ст.н.е. - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Влада та права глави римської сім'ї у I-IV ст.н.е.
ПЛАН
Вступ
1. Загальні відомості про римську сім'ю
2. Влада та права глави римської сім'ї (домовладики)
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
З найдавніших часів римська сім'я була моногамною й патріархальною. Як усталене об'єднання вона виникає з розкладанням родового ладу. Перша історична форма моногамії вже заснована на владі батька сімейства.
Сім 'я - це засноване на шлюбі чи кровному спорідненні об'єднання осіб, пов'язаних спільністю побуту, взаємною допомогою й моральною відповідальністю.
Давньоримська сім'я несла на собі відбиток родового ладу Вона будувалася за принципом підпорядкування владі глави сімейства. До складу сім'ї, крім глави сімейства, належали його дружина, діти та їхнє потомство, інші родичі, кабальні, а також раби. Терміном гатіїйа позначалась сукупність всього майна, дітей, рабів та іншої робочої сили. Отже, за сімейним станом римські громадяни поділялися, як вже зазначалось, на осіб свого права та осіб чужого права. До перших відносилися домовладики, до других - інші члени сім'ї, так звані підвладні.
Сім'я, заснована на підпорядкуванні владі юмовладики, називалась агнатською. Всі підвладні підкорялися владі одного домовладики і вважалися родичами, тобто агнатами. Після смерті домовладики його дорослі с іни були носіями влади в сім'ї, а дружини й діти підпадала під їхню владу.
Як пережиток минулого і турботу про міцність общини слід розцінювати фіксацію в законах охорони римської сім'ї і величезної влади домовласника, глави сімейства. Він мав виняткове право розпорядження майном сім'ї, а також майже необмежену владу над дружиною і всіма нащадками, включаючи внуків. Батько сімейства міг убити дитину-виродка, тричі продати свого сина, прогнати дружину.
1. Загальні відомості про римську сім'ю
Римська сім'я (familia) з найдавніших часів є патріархальною: вона характеризується вираженою владою домовладики, глави сімейства (pater familias) і патрилокальним шлюбом, коли дружина приходить в будинок до чоловіка. Її мета - самовідтворювання. В давнину сімейство будувалося на есхатологічному переконанні, що виразилося в куксі предків (sacra familiares), які почитали членами familia, і ретроспективному рахунку спорідненості - adgnatio (дородження: adgnatus - народжений після), що брав до уваги тільки осіб, об'єднаних загальним сімейним культом.
Верховенство старшого агната - чоловічого родича, що вважався найближчим до предків членом сімейства (adgnatus proximus) - в сімейному культі, його роль посередника між предками і живими, тільки ще йдуть до перевтілення, його відповідальність за продовження сімейства фіксуються правом як влада (potestas) над всім комплексом осіб і майна, об'єднаним генеалогічною ідеєю - familia. Стан вільних домочадців у владі домовладики (patria potestas) виражає їх приналежність до сімейства. Агнатами вважаються особи, зв'язані сумісним станом у владі домовладики; усиновлені і дружина, що перейшла у владу чоловіка (і тим самим в його сімейство), стають агнатами іншим членам familia; емансиповані з-під влади домовладики покидають familia і втрачають агнатський зв'язок з даним сімейством.
Вже в передкласичну епоху - із затвердженням ідеї батьківства - пануючим типом сімейного об'єднання стає мала патріархальна сім'я (familia proprio iure - сім'я по власному праву), коли із смертю актуального домовладики все його безпосередні низхідні виявляються главами власних сімей. Сім'я цього типу, таким чином, рідко об'єднує більше трьох поколінь агнатов. Мала сім'я орієнтована на продовження існування в часі окремого чоловіка, який утілюється в своїх дітях, і виражає відмову від ретроспективного мислення і пов'язаної з ним сімейної солідарності, але як і раніше будується на патріархальному принципі і агнатичній спорідненості. Уявлення про первинну єдність сімейної групи, що зберігалася незалежно від зміни домовладик, утрималося в інституті capitis deminutio minima - применшення правоздатності у зв'язку з припиненням агнатського зв'язку (Gai., 1,162) і в найменуванні агнатичної групи - familia communi iure (omnium adgnatorum) - сім'я по загальному праву (сім'я всіх агнатів), тоді як власне сім'єю вже вважалася familia proprio iure.
Зміна статусу, коли особа alieni iuris стає persona sui iuris, відбувається у найближчих низхідних із смертю домовладики без capitis deminutio minima, без втрати adgnatio. Не дивлячись на те, що вони володіють власними familia - що фіксує наявність автономії особи (ius), статусу pater familias, - вони зберігають права, пов'язані з приналежністю до однієї агнатської групи, яка в давнину тільки і вважалася familia. В умовах панування малої сім'ї agnatio стає абстрактним зв'язком, що сполучає всіх, хто ретроспективно міг би полягати під владою загального домовладики. Це "спорідненість по владі", кажучи словами російського романіста початку XX в. І. Покровського, осмислюється в нових умовах як кровна спорідненість по чоловічій лінії, оскільки жінка не могла бути домовладикою і не могла репродукувати агнатський зв'язок.
Неминуче спотворення при такому погляді - емансипований з сім'ї рідний син домовладики не є агнатом (Gai., 1,163) - пов'язано з тим, що ідея кровної спорідненості - cognatio (співнародження, cognati - народжені разом) - чужа стародавній патріархальній сім'ї: її члени мислять себе як групу осіб, зв'язаних спільністю приналежності до єдиного організму і спільністю походження від прародителя (ex eadem domo et gente proditi), а не від актуального домовладики. Принцип рахунку спорідненості у римлян виходить із стабільності і визначеності прародителя, коли зміна домовладики не позначається на структурі сімейства: ступінь спорідненості між його членами обчислювався по числу народжень до загального предка і назад. Так, в першому ступені спорідненості полягають безпосередні низхідні і висхідні (батько і син), рідні брати - вже в другому ступені, як дід і внук, двоюрідні брати - в четвертому ступені (два народження до загального діда і два назад). Ця ж система рахунку додається до кровних родичів, оскільки в малій сім'ї агнатство і когнатство співпадають.
Ретроспективна орієнтація агнатичного зв'язку відображала нерелевантність батьківства і низхідної лінії (stirps, коліно) від будь-якого актуального домовладики. "Найближчим агнатом" (adgnatus proximus), який ставав наступником на посту домовладики, опікуном згідно із законом і куратором у разі безумства домовладики, вважався найближчий до предків, до прародителя, тобто звично представник того ж покоління, до якого належав і актуальний домовладика, а у разі відсутності такої особи - старший в наступному поколінні. Із затвердженням малої сім'ї агнатичний принцип спотворюється, оскільки точкою відліку привизначенні ступеня близькості виступає конкретна особа (singulus), значуща при індивідуалістичному підході до відношення. Тепер найближчим агнатом домовладики вважається син ("Filius patri adgnatus proximus est" - Pomp., 30 ad Q. Muc. D. 38,16,12), а на практиці - брат даної особи (Gai., 3,10-11; Ulp., 26,1), оскільки агнатичний зв'язок як така набувала значення за відсутності низхідних в даній малій сім'ї.
Співвідношення між двома видами спорідненості - законним і природним - конструювалося по схемі "genus - species" (рід - вигляд): хто є агнатом, є і когнатом, але не навпаки (D. 38,10,10,4). Навіть усиновлення стало вважатися способом створення cognatio, яка - на відміну від справжньої, не фіктивної cognatio - рушилася з виходом з сім'ї усиновителя, оскільки підставою для уподібнення залишалася adgnatio (D. 1,7,23; 38,8,1,4).
Заснована на ідеї приналежності агнатська сім'я в давнину об'єднувала в основному кровних родичів, і adgnatio вичерпувала собою соціальний досвід осмислення відносин спорідненості. Ця подвійність позначилася на специфіці усиновлення, до якого пред'являлися вимоги наслідування природі (скажімо, молодшому по віку заборонялося усиновляти старшого - Gai., 1,102; 106), але в той же час усиновляти могли кастрати (Gai., 1,103; D. 1,7,2,1; 1,7,40,2) і неодружені (D. 1,7,30). Неправомочність усиновлення з боку жінки (пізніше відмінену рескриптом принцепса - D. 1,7,21) Гай пояснює тим, що вони не можуть мати in potestate і природних дітей (Gai., 1,104).
Усиновлення здійснювалося двома способами: або за рішенням народу, або владою магістрату ("aut populi auctoritate aut imperio magistratus" - Gai., 1,98).

 
 

Цікаве

Загрузка...