WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості правового регулювання використання пластикових платіжних засобів - Реферат

Особливості правового регулювання використання пластикових платіжних засобів - Реферат


Реферат на тему:
Особливості правового регулювання використання пластикових платіжних засобів
Перебудова економічної основи нашого суспільства і формування інструментів ринкової економіки, до яких можна віднести і нову форму безготівкових розрахунків на основі використання пластикових платіжних засобів, відбувається в умовах дефіциту правового регулювання. Адаптація закордонних форм безготівкового розрахунку в українській банківській діяльності відбувається вкрай нерівно. За цих умов, для врегулювання відносин в галузі застосування пластикових платіжних засобів суб'єкти підприємницької діяльності намагаються самостійно пристосувати міжнародну практику до вітчизняного законодавства [147].
В Україні обслуговування по пластикових платіжних засобах провадилося до моменту припинення існування Союзу РСР відповідно до Інструкції "Про порядок надання обслуговування громадянам, держателям кредитних карток інофірм", затвердженої наказом № 164 від 8 травня 1985 р. Державного комітету СРСР по іноземному туризму і доповненням до неї від 21 червня 1991 р. Крім того, існували "Правила здійснення операцій із банківськими і кредитними картками" [148].
В останні роки в нормативних актах Національного Банку України серед форм оплати в національній і іноземній валюті, усе частіше стали згадуватися і пластикові платіжні засоби. Найбільш детально процедура здійснення діяльності на ринку пластикових карток викладена в "Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки" затвердженому правлінням НБУ 24.02.97 р. №37. Учасники ринку пластикових карток діють також згідно законів України про валютне регулювання, про банківську діяльність, підприємництво, та інших нормативних актів, що регулюють комерційну діяльність. [145,146].
Природно, що ринкові відносини в Україні носять динамічний характер, і тому не всі названі документи відповідають вимогам сьогоднішнього дня [149]. Крім того, варто мати на увазі, що специфіка роботи з пластиковими платіжними засобами диктує, щоб кожний банк сам визначав умови видачі карток клієнтам, їхню вартість, тарифи річного обслуговування і комісії, систему лімітів, що припускає наявність власних інструкцій із здійснення операцій із платіжними пластиковими картами. Тому деякі банки-эмітенти випускають внутрішні нормативні документи, інструкції, довідники й інші видання, що дають уявлення про правила експлуатації платіжних карт.
Правовою основою для застосування пластикової картки є договір між емітентом картки і її держателем, що виникає у випадку схвалення банком заявки клієнта на видачу йому платіжної пластикової картки і відкритті спеціального карткового рахунку (СКС). При наявності комп'ютерної системи обліку на клієнта відчиняється файл, у якому зберігається і періодично обновлюється інформація про клієнта, дані виданої пластикової картки, кредитний ліміт. Після цього виготовляється персональна пластикова картка.
Як показує виконаний нами аналіз інструкцій і нормативних документів більшості комерційних банків України - учасників платіжних систем, пластикові платіжні засоби дозволяють оперувати тільки наявними на рахунку держателя картки коштами шляхом безготівкових розрахунків. Кожна операція (у тому числі і користування банкоматом) супроводжується видачею держателю картки першого примірника платіжного документа (сліпа) або квитанції з банкомата.
Пластикові картки повинні прийматися для оплати товарів і різноманітних послуг підприємствами торгівлі і сервісних точок в Україні і за її межами, якщо картка міжнародна. У випадку втрати картки її держатель зобов'язаний негайно сповістити про це в банк-емітент.
Емітенти карток повинні інформувати мережу сервісних організацій, що приймають картки, про номери карток, визнаних недійсними: украдених, загублених, фальсифікованих, фальшивих. Така інформація доводиться у виді списку номерів недійсних карток, який називається "стоп-лист". Платежі по недійсних картках не проводяться, тому співробітникам підприємств необхідно регулярно одержувати "стоп-листи" із переліком недійсних карток.
Для кожної разової операції з картками конкретного емітента встановлюється максимальний ліміт суми операції. Під цим припускається, що власник картки може протягом одного дня використовувати свою картку в різноманітних підприємствах (готель, ресторан, бар, бюро прокату автомобілів і т.д.), і в кожному підприємстві сума товарів або зроблених послуг не повинна перевищувати встановленого ліміту. Розмір ліміту має строго конфіденційний характер і повідомляється кожному підприємству окремо. Емітенти можуть періодично змінювати ліміти суми операції.
Перед тим, як приймати пластикову картку до оплати за товари і послуги співробітник підприємства (касир) зобов'язаний:
- перевірити термін дії пластикової картки, зазначений на ній;
- перевірити, чи не має картка яких-небудь механічних ушкоджень, поправок і підчищень у реквізитах;
- засвідчити особистість її держателя;
- перевірити номер пластикової картки по "стоп-листі", після чого вкласти пластикову картку в мале гніздо прокатного апарата (импрінтера) лицьовою стороною догори, у велике гніздо вкласти бланк рахунку (сліпа) відповідної форми (із трьох листів) так, щоб його верхня частина накладалася на нижню частину з випуклими цифрами і буквами, і утворилися відтиски, як при використанні копіювальної машини. Тут же є присутня платівка з кодом організації власника импрінтера, а також змінний блок для дати і номера авторизованого дозволу у відповідній графі сліпа. Коли все встановлено і закріплено, по сліпу прокочується валик для оформлення трьох копій рахунку: держателя, банка-эмітента картки і магазина (ресторану, готелю і т.ін.), де зроблена покупка або надана послуга. На всіх трьох примірниках рахунку повинні бути чітко відбиті номер картки, ім'я держателя і термін її дії. Отриманий у такий спосіб сліп є офіційним документом, що підтверджує вчинення угоди й офіційного підтвердження заборгованості держателя картки. Сліп не повинний мати виправлень, підчищень тому що, в такому випадку він повинний бути визнаний недійсним;
- у графу "тотал" вписати суму проданого товару в гривнях і доларах США, при цьому сума не повинна перевищувати встановлених лімітів;
- запропонувати держателю картки підписати сліп (обов'язково в присутності касира або іншої уповноваженої особи), звірити підпис на сліпі з підписом у картці (ці підписи повинні бути ідентичними);
- пробити на касовому апараті (по окремому для кожного касира паролю) суму зробленої покупки;
- повернути держателю кредитну картку з першим примірником рахунку, що залишається в магазині, а один примірник направити для оплати.
У випадку будь-яких сумнівів в істинності картки або при перевищенні нижнього ліміту суми операції проводиться авторизація.
При відсутності в магазині (готелі, ресторані і т.п.) електронного термінала, який працює в режиміON-LINE, тобто постійно, з основним комп'ютером системи, повинна відбуватися голосова авторизація. Необхідно відзначити, що у міжнародній практиці існують ситуації, коли авторизація не проводиться. Це робиться для зручності клієнтів, а також для зниження навантаження на телефонну лінію. При цьому сторони наперед обумовлюють мінімальну суму, яку дозволяється витратити, не перевіряючи платоспроможність клієнта. В Україні цей метод поки що не має поширення, бо як уже було сказано, більшість українських карт - дебетові, тобто їхні держателі можуть розпоряджатися тільки тими грошима, що є на їхньому рахунку.
Процедура голосової авторизації полягає в тому, що касир телефонує в процесінговий авторизаційний центр, що обслуговує розрахунки по картках. При цьому називаються основні реквізити - номер підприємства (встановлюється банком), його адреса, номер пластикової картки, прізвище та ім'я держателя картки, а також сума на яку купується товар або надаються послуги. Оператор центру, запросивши в комп'ютері

 
 

Цікаве

Загрузка...