WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові основи фінансового контролю в Україні. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Правовий статус банків в Україні - Реферат

Правові основи фінансового контролю в Україні. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Правовий статус банків в Україні - Реферат

Причому контроль здійснює комерційний банк. Державна податкова інспекція, контрольно-ревізійна служба, органи МВС.
а за діяльністю комерційного банку спостерігає Національний банк України.
Згідно з інструкцією Національного банку України "Про відкриття рахунків у національній та іноземній валюті" рахунки в банках відкриваються па умовах цієї інструкції і угоди на відкриття і обслуговування банківського рахунку. Відносини, які виникають між установами банків і власниками рахунків, характеризуються так: 1) сторони (банк і суб'єкт підприємництва) зобов'язані при дотриманні законних і договірних умов і вимог вступити в ці відносини; 2) установа перед відкриттям рахунку суб'єкту підприємництва або установі здійснює контрольні функції, перевіряючи правосуб'єктність заявника; 3) зміст відносин чітко регламентовано чинними нормативними актами.
Виникнення відносин з приводу відкриття поточного, бюд-жетного та інших рахунків зв'язане з поданням заяви в банк організацією будь-якої форми власності, але не тому, що вона цього дуже бажає і робить пропозицію банку вступній у договірні відносини, а тому, що в силу закону вона не має права тримати кошти понад суми (ліміту), установленої комерційним банком, в своїй касі. Після подання заяви для відкриття рахунку організацією кредитна установа перевіряє юридичну особу організації і наявність документів, необхідних для відкриття рахунку, і після цього дає згоду на йога відкриття. Права і обов'язки власника рахунку і кредитної установи визначаються нормативними актами Національного банку України, а відповідальність за порушення цих актів - Указом Президента України.
Норми цих актів мають суто імперативний характер, який не дозволяє сторонам поступати за своїм волевиявленням, і с фінансово-правовими. Відносини, які врегульовані цими нормами, є фінансово-правовими. Після відкриття рахунку в банку ні банк, ні його клієнт - власник рахунку не має права змінювати приписів, які містяться в нормативних актах.
Відкриття рахунку в банку юридичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності є передумовою для виникнення цивільно-правових відносин, пов'язаних з розрахунками по його основній діяльності, а також дає можливість бути учасником кредитних відносин з банком. Відносини, пов'язані з розрахунками між юридичними особами і громадянами, регулюються інакше, ніж відносини, що виникають з приводу відкриття рахунку в кредитній установі. Ці відносини відрізняються і методами правового регулювання (договірні, при рівності сторін) і суб'єктним складом. В цих відносинах можуть брати участь не два, а три та, як правило, при іногородніх розрахунках, - чотири суб'єкти. Між поставщиком і покупцем існують цивільно-правові відносини. Для виконання договірних умов вони повинні здійснювати взаємні розрахунки за встановленими правовими формами. Таким чином, при розрахунках через банки виникає складне коло цивільно-правових (договірних) і фінансово-правових відносин. Договірні відносини регулюються ци-вільно-правовими нормами і вивчаються в курсі цивільного права, фінансово-правові - у курсі фінансового права.
Фінансово-правові норми визначають порядокутворення і компетенцію комерційних банків.
Комерційні банки різних видів і форм власності на акціонерних або пайових засадах створюються відповідно з Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу" та Правилами Національного банку України. Утворювати банки можуть українські та іноземні юридичні та фізичні особи (не менше трьох), крім рад органів місцевого самоврядування всіх рівнів, їх виконавчих органів, державних підприємств, політичних, профспілкових організацій і об'єднань, партій, громадських фондів.
Не можуть бути засновниками банку особи, яким сул забо-ронив займатися певною діяльністю, до закінчення терміну, встановленого вироком. Не дозволяється бути засновниками особам, що мають непогашену судимість за крадіжки і хабарництво, вони не можуть також займати керівні посади, що зв'язані з матеріальною відповідальністю.
Національний банк України встановлює мінімальний розмір статутного фонду акціонерного банку.
Статутний капітал акціонерного банку може формуватися тільки за рахунок власних коштів акціонерів. Забороняється збільшувати статутний капітал і створювати нові банки за рахунок нерозподілених прибутків або коштів інших фондів.
Частку в статутний капітал можна зробити у національній, вільно конвертованій валюті, майні і пов'язаних з ним майнових правах. Не можна робити внески за рахунок бюджетних коштів, кредитних і заставних коштів.
Для формування статутного фонду відкривається тимчасовий рахунок за місцем знаходження акціонерного банку.
До реєстрації акціонерного банку засновники оголошують підписку на акції на строк до 6 місяців. На протязі оголошеної підписки на акції повинні підписатися не менш 60 % акціонерів. Якщо не набирається 60 %, банк вважається неутвореним. Якщо акції банку розподіляються між засновниками, то до дня установчих зборів вони повинні внести не менш 50 % номінальної вартості акцій.
В правовій та економічній літературі сформулювалися виз-начення так званих "банків банків", які можна називати Центральним (або національним) банком країни. Вважається, що Центральний банк повинен бути:
1. Єдиним емісійним центром, який має монопольне право грошової емісії на території країни, який зберігає і враховує національні золотовалютні резерви.
2. Банком уряду, зобов'язаним підтримувати державні еко-номічні програми, здійснювати кредитування дефіциту державного бюджету, розмішувати державні цінні папери.
3. Органом стабільності національної грошової системи.
4. Кредитувати комерційні банки, коли в них не вистачає коштів.
5. Органом банківського нагляду, який підтримує необхідний рівень стандартизації і професіоналізму в національній кредитній системі1.
Всім цим ознакам відповідає Національний банк України. Національний банк України представляє інтереси держави в центральних банках других країн, міжнародних банках та фінансово-кредитних організаціях.
4. Висновок
Значно поліпшити роботу органів та окремих службовців Державної пробірної палати України допомогло прийняття Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації крадіжкою, знищенням (псуванням), недостачею чи втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей" від 6 червня 1995 року. В цьому законі дано уточнений з врахуванням новітньої практики перелік можливої шкоди підприємствам, установам і організаціям відповідних видів діяльності робітниками, що виконують операції з дорогоцінностями і валютними цінностями; сформульовані критерії розмірів шкоди, методика її визначення; передбачені міри правової відповідальності.
5. Перелік використаної літератури
1. Фінансове право: підручник / Керівник авторського колективу Л.К. Воронова. - Видання друге
2. Закон "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" № 2998-12 від 05.02.93 р.
3. Постанова кабінету міністрів "Питання державної податкової служби" № 559 від 05.10.92 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...