WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові основи фінансового контролю в Україні. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Правовий статус банків в Україні - Реферат

Правові основи фінансового контролю в Україні. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Правовий статус банків в Україні - Реферат

Наприклад, у відповідності з Положенням про державний виший заклад освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від від 5 вересня 1996 р. № 1074, встановлено такий перелік додаткових джерел фінансування:
1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
2) плата за надання додаткових освітніх послуг;
3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
4) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
5) дотації місцевих органів виконавчої влади та органів мі-сцевого самоврядування;
6) кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;
7) валютні надходження;
8) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти.
Право мати спеціальні кошти надається за умов, якщо відсутня можливість організувати на началах господарського розрахунку реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої діяльності, а також якщо видатки, пов'язані ІІ здійсненням вказаної діяльності, повністю забезпечуються одержуваними доходами. Міністерство фінансів України розробило перелік видів спеціальних коштів. Бюджетні установи мають право відкривати у себе ці встановлені види спеціальних коштів, планувати їх, викопувати відповідні роботи чи надавати послуги без додаткового дозволу. Велика кількість видів спеціальних коштів класифікуються за двома критеріями: галузевого характеру та загальногосподарського. Спеціальні кошти, які отримані бюджетною установою за виконання робіт та надання послуг, які збігаються з основним напрямом діяльності та використовуються на фінансування основного напряму діяльності, належать до групи спеціальних коштів галузевого харак-теру. Наприклад, кошти, отримані від виконання науково-дослідних робіт у вузах за госпдоговорами ; кошти від надання медичної стоматологічної допомоги за плату. Таке виконання робіт дає змогу повніше використати творчий потенціал працівників вузу, підвищити продуктивність праці співробітників бюджетних установ і, звичайно ж, підвищити їхню матеріальну зацікавленість.
До спеціальних коштів загальногосподарського характеру належать: використання автотранспорту, що утримується на госпрозрахунку; утримання котелень для опалення як власних приміщень, так приміщень сторонніх організацій за плату, та ін.
Бюджетні установи, що мають спеціальні кошти, включають їх у доходну частину щорічного єдиного кошторису. Витрачання спеціальних коштів до затвердження кошторисів забороняється.
За спеціальними коштами встановлена спеціальна звітність по формі № 4 - про виконання плану по доходах і витратах спеціальних коштів. Дані по доходах і втратах спеціальних коштів включаються до всіх встановлених форм звітності у складі єдиного фонду фінансових коштів та його використання.
Бюджетні установи зобов'язані витрачати спеціальні кошти в межах затверджених кошторисів та фактичного надходження доходів по кожному виду спеціальних коштів. Переміщення кошторисних призначень з кошторису одного виду спеціальних коштів до кошторису іншого виду спеціальних коштів не допускається. Дія кошторисів спеціальних коштів припиняється 31 грудня. Залишки спеціальних коштів, що утворилися на кінець року на поточному рахунку, переносяться в доходну частину кошторису відповідного виду спеціальних коштівнаступного року.
Розпорядниками позабюджетних коштів є керівники бюд-жетних установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями. Загальне керівництво організаційною та методичною роботою по позабюджетних коштах здійснюється Міністерством фінансів України. Зрозуміло, що за часів ринкових реформ це джерело набуває надзвичайної ваги. З розвитком ринкових відносин дедалі більше застосовуються договірні відносини у бюджетній сфері. Сьогодні все частіше бюджетні підприємства, установи та організації виконують роботу або надають послуги на основі відповідних цивільно-правових договорів, або ж фінансують проведення своїх заходів за допомогою укладення договорів про співробітництво з партнерами-організаціями, що не належать до бюджетної сфери.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКІВ В УКРАЇНІ
Сучасна українська кредитно-банківська система як система ринкового типу знаходиться в процесі становлення. За станом на 1 січня 1997 року в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ Національний банк України зареєстрував 229 банків, у тому числі 2 державні (Ощадний і Укрексімбанк) та 14 банків за участю іноземного капіталу, два з них - 100-відсотковим іноземним капіталом. Крім того, в Україні функціонує 2510 філій комерційних банків. Із загальної кількості банків 177 є акціонерними товариствами і 50 - товариствами з обмеженого відповідальністю.
В Україні йде безперервний процес становлення банківської системи. Протягом минулого року Національним банком України зареєстровано 9 нових комерційних банків, і -?а цей же період 8 банків виключено з "Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ".
Банківські системи держав з розвиненою ринковою економікою формувалися століттями, а наша країна існує трохи більше п'яти років. Законодавство нестабільне, але якщо не форсувати процес становлення банківської системи і банківського законодавства, ринкових перетворень не буде.
Комерційні банки України "стають на ноги" і починають боротьбу за клієнтів, тому надають все більше і більше послуг. Зараз їх нараховують біля 100 видів.
Найпоширенішими килами послуг є ведення поточних та інших рахунків клієнтів, кредитування, розрахунки. Велика кількість послуг пов'язана п зовнішньоекономічною діяльністю: продаж частини валютного виторгу на УМВБ, купівля валюти, обмінні операції готівкової валюти, інкасація, обслуговування дорожних чеків та різних видів акредитивів. Банки обслуговують облігації державної внутрішньої позики.
Наше законодавство забороняє будь-яким юридичним особам, крім банків, займатися залученням І розміщенням грошових вкладів та кредитів, здійсненням розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касовим обслуговуванням; веденням рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; купівлею і продажем в Україні і за кордоном монетарних металів.
Стаття 1 Закону України "Про банки і банківську діяльність" установила дворівневу банківську систему в Україні, а стаття 2 формулює поняття банку: "Банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій".
Перший рівень банківської системи України займає Націо-нальний банк України. Національний банк України є юридичною особою, основну функцію якої - забезпечення стабільності

 
 

Цікаве

Загрузка...