WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова характеристика договору майнового найму - Курсова робота

Правова характеристика договору майнового найму - Курсова робота

нового власника до закінчення цього строку.
4.3 Права і обов'язки сторін.
За договором безоплатного користування майном наймодавець зобов'язаний передати майно наймачеві. Законом такий обов'язок покладається лише наорганізацію за консесуальним договором. Якщо організація не надасть обумовлене договором майно, друга сторона вправі вимагати відшкодування збитків, яких вона зазнала внаслідок витрат, втрати або пошкодження майна, викликаних невиконанням договору, тобто відшкодуванню підлягають лише прямі збитки; не одержані наймачем доходи наймодавцем не відшкодовуються.
Невиконання громадянином свого обов'язку надати в безоплатне користування майно не тягне за собою будь-яких наслідків, тому що без фактичної передачі обумовленого майна договір вважається не укладеним (реальні договори). Договору не існує, і тому немає підстав говорити про відповідальність. За договором безоплатного користування майном наймодавець зобов'язаний надати наймачеві майно у стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна . У разі порушення цього обов'язку він несе відповідальність за недоліки переданого майна. Причому наймодавець за договором безоплатного користування майном відповідає тільки за такі недоліки, які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при передачі майна . Отже, за необумовлені наймодавцем недоліки майна внаслідок його простої необережності відповідальність не настає.
Одержане наймачем майно використовується ним для особистих потреб, але за згодою наймодавця він вправі надати це майно у користування третій особі, залишаючись відповідальним перед наймодавцем .
Допускається дострокове розірвання договору за ініціативою наймодавця у випадках, коли друга сторона користується майном не відповідно до договору чи призначення майна або навмисно чи з необережності погіршує стан майна, а також коли наймач без згоди наймодавця передав майно третій особі .
Крім загальних підстав припинення зобов'язань, договір безоплатного користування майном припиняється також у разі смерті громадянина або припинення юридичної особи, що брали участь у договорі . Це правило діє незалежно від того, який учасник (наймодавець чи наймач) припинив своє існування, а також від того, чи був договір укладений на строк, чи без зазначення строку.
Висновок.
В даній курсовій роботі, ми розглянули таке питання - майновий найм, розкрили поняття такі як: оренда, прокат, поняття договору оренди, тощо. Розкривши суть цих питань і давши визначення окремим поняттям можна зробити висновки про підстави та умови укладання договорів майнового найму, оренди, прокату, вирішення відповідних до них питань, а також про значення законності майнового найму для економіки України і суспільства в цілому.
Слід зазначити, що найм за своїм характером може бути пов'язаний як із застосуванням норм цивільного законодавства (правильним чи неправильним), так і з встановленням деяких нових умов, ще не урегульованих нормами цивільного права, наприклад у процесі укладання майнового договору. Таким чином, можна сказати, що на підставі майнового найму майно переходить до наймача у користування, а не у власність, повне господарське відання чи оперативне управління, як це має місце за договором купівлі-продажу, поставки, позики тощо. Проте здійснення права користування пов'язане з необхідністю володіння майном. Тому слід визнати, що наймач набуває також право володіння набутим майном і, крім того, в силу договору наймач набуває деякі права по розпорядженню найнятим майном.
Отже, за результатами нашої курсової можна зробити такі висновки:
- майновий найм займає особливе місце в нашому житті. Це один з класичних цивільно-правових інститутів, що має багатовікову історію.
- інститут майнового найму перебуває у постійному розвитку. Вдосконалюються правові норми, що регулюють питання майнового найму.
Таким чином, можна зробити висновок, що майновий найм на сьогоднішній час, є однією із найактуальніших тем в цивільному праві. Саме зараз, з формуванням і становленням нової правової системи, розвитком цивільного законодавства в цілому, і інституту приватної власності. Зокрема, ми маємо можливість спостерігати за підвищенням правової свідомості громадян України, вдосконаленням правовідносин між особами, які грунтуються на принципах рівноправ'я та законності.
Список використаної літератури:
1. Прокопенко В.І., Т.П.У.: Підручник. - Х.: Фірма "Консул", 1998. 480 с.
2. Основи теорії цивільного права: Навчальний посібник/ А.А.Нечитайленко - Харків, 1998.
3. Основи права: Навч. посібник / Гусарев С.Д., Калюжний С.А. та ін.; За ред. Колодія А.М. і Олійник А.Ю. - К.: Либідь, 1997.
4. Правознавство: підручник /за ред. Настюка М. - Львів: Світ, 1995.
5 . Рабінович П.М., Основи загальної теорії права. - К.: 1999.
6. Основи цивільного права: підручник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997
7. Алексеев С.С., Общая теория права. - Т.1-М:, юр. лит., 1991.
8. Загальна теорія права: Навчальний посібник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997
9. Азимов Ч. Н. Общее право. - Х., 1993.
10. Гражданское право Уктаїни: підручник За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. - 2-ге вид. - К.:Т-во "Знання", КОО, 2001. - 564 с.
11. Право: Учебник для вузов/ А.И.Косаров, М.В.Малинкович, С.Д.Покревская и др., Под ред. проф. Н.А.Тепловой, проф. М.В.Малинкович.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Закон и право, 1998.
12. Карпенко Д.О., Основи т. п.: Навч. посіб. - К.: Видавниство А.С.К., 2003. 656 с.
13. Право Уктаїни: Навчальний посібник для студ. юрид. Спеціальностей вищих навчальних закладів Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін., За ред. П.Д.Пилипенка. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 536 с.
14. Вишневский А. А., Цивільне право. - М., 1995.
15. Правознавство: підручник /за ред. Настюка М. - Львів: Світ, 1995.
16. Майновий найм: підручник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997
17. Цивільне право Уктаїни: навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. А.О. Підопригора, Д.В. Боборова та ін. - К.: Вентурі., 1997р. - 544с.
18. Оренда та прокат: підручник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком, 1997
19. Рабінович П.М., Основи загальної теорії права та держави. - К.: 1999.
20. Основи теорії цивільного права: Навчальний посібник/ А.А.Нечитайленко - Харків, 1998.
21. Понятие о гражданском праве. / Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Луць В.В. та інші. / За ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком. 1998. - 912 с.
22. Право: Учебник для вузов/ А.И.Косаров, М.В.Малинкович, С.Д.Покревская и др., Под ред. проф. Н.А.Тепловой, проф. М.В.Малинкович.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1998.
23. Гражданское право Украины. Часть 1. Учебник. / Егоров И.Д., Елисеев И.В., Иванов А.А. и др. / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. - СПб.: Проспект, 1997. - 600 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...