WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова характеристика договору майнового найму - Курсова робота

Правова характеристика договору майнового найму - Курсова робота


К у р с о в а р о б о т а
на тему:
Правова характеристика договору майнового найму
План.
Вступ.
1. Майновий найм.
1.1 Поняття договору майнового найму.
1.2 Сторони і об'єкт договору. Форма і строк договору.
1.3 Права і обов'язки сторін.
1.4 Піднайм.
2. Оренда майна державних підприємств і організацій.
2.1 Поняття договору оренди.
2.2 Сторони і об'єкт договору. Порядок укладення договору. Форми здійснення орендарем підприємницької діяльності.
2.3 Зміст договору оренди. Права і обов'язки сторін.
2.4 Припинення договору.
3. Прокат.
3.1 Побутовий прокат.
3.2 Договір побутового прокату.
4. Безоплатне користування майном.
4.1 Поняття договору безоплатного користування майном.
4.2 Форма і строк договору.
4.3 Права і обов'язки сторін.
Висновок.
Список використаної літератури.
Вступ.
В даній курсовій роботі розглядається тема "Правова характеристика договору майнового найму" із дисципліни "Цивільне право". Актуальність даної теми полягає в розкритті поняття майнового найму, його видів, класифікації та ін. Розкриття понять таких як: оренда, прокат, поняття договору оренди, тощо.
Вивчення даної дисципліни передбачає необхідність ознайомлення слухачів з цивільним законодавством нашої країни на предмет з'ясування особливостей законодавчого закріплення певних понять, категорій та інститутів цивільного права і формування особистої думки щодо доскональності механізмів їх вирішення. Досягнення цієї мети вимагає опрацювання рекомендованих до вивчення нормативних актів і літератури по кожній із тем.
Викладення курсу "Цивільне право" здійснюється на основі читання курсу лекцій, шляхом проведення семінарських і практичних занять, консультацій, організації дискусії з окремих питань.
Слід зазначити, що коло найбільш актуальних проблем цивільного права України не залишається постійним, і у подальшому може визначатися різноманітними чинниками. Усі питання цивільного права завжди актуальні. Оскільки в межах відведеного часу всі проблеми цивільного права охопити неможливо, частина з них виноситься на самостійне опрацювання.
У господарському обороті значне поширення мають відносини майновому найму і такі його різновиди, як оренда та прокат.
З економічної точки зору майновий найм (оренда, прокат) означає одержання майна у тимчасове користування за плату. Здаючи майно в найм, власник майна продає споживну вартість його частинами.
До майнового найму (оренди, прокату) організації чи громадяни вдаються в тих випадках, коли ту чи іншу річ купляти обтяжливо або невигідно, наприклад, у разі тимчасової потреби, або коли певна річ взагалі не може бути предметом купівліпродажу. Здають майно в найм громадяни і організації, які тимчасово самі його не використовують. За допомогою майнового найму розширюються господарські можливості використання майна. Поряд з цим найм слугує засобом взаємодопомоги між громадянами і організаціями та сприяє упорядкуванню побуту громадян.
Майновий найм на сьогоднішній час, є однією із найактуальніших тем в цивільному праві. Саме зараз, з формуванням і становленням нової правової системи, розвитком цивільного законодавства в цілому, і інституту приватної власності. Зокрема, ми маємо можливість спостерігати за підвищенням правової свідомості громадян України, вдосконаленням правовідносин між особами, які грунтуються на принципах рівноправ'я та законності.
1. Майновий найм
1.1 Поняття договору майнового найму.
Правовідносини найму виникають на підставі договору. Як зазначається в статті 256 ЦК України, за договором майнового найму наймодавець зобов'язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату. Цей договір є консесуальним, сплатним і двостороннім.
Важливою особливістю договору майнового найму є те, що на його підставі майно переходить до наймача у користування, а не у власність, повне господарське відання чи оперативне управління, як це має місце за договором купівлі-продажу, поставки, позики тощо. Проте здійснення права користування пов'язане з необхідністю володіння майном. Тому слід визнати, що наймач набуває також право володіння набутим майном і, крім того, в силу договору наймач набуває деякі права по розпорядженню найнятим майном. Наприклад, наймач, виконуючи свій обов'язок підтримувати найняте ним майно у справному стані , може передавати річ у ремонт, а у випадках, передбачених законом або договором, наймач може здавати найняте майно в піднайм , тобто він має і право розпорядження. Проте права наймача по володінню, користуванню і розпорядженню обмежені законом і договором.
За договором майнового найму зобов'язання між наймодавцем і наймачем виникає з того часу, коли сторони досягли згоди, а не з моменту передачі майна у користування, тобто даний договір є консесуальним. Звідси наймач вправі витребувати від наймодавця обумовлене договором майно, коли наймодавець надає його наймачеві .
З моменту укладення договору в наймача виникає обов'язок прийняти обумовлене договором майно і вносити за користування ним плату. Отже, договір є сплатним, крім того, це двосторонній (взаємний) договір, тобто такий, що породжує права і обов'язки для кожної із сторін договору.
1.2 Сторони і об'єкт договору. Форма і строк договору.
Сторонами в договорі майнового найму є наймодавець і наймач. Наймодавець надає майно, яке належить йому на праві власності (праві повного господарського відання чи оперативного управління), а наймач одержує майно в тимчасове сплатне користування. Наймодавцями і наймачами можуть бути як громадяни, так і організації (в тому числі іноземні) в межах їхньої правосуб'єктності. Об'єктом договору можуть бути лише індивідуально визначені речі, споживна вартість яких передається поступово і які в цивільному праві називаються неспоживними. Це зумовлено змістом самого договору майнового найму, за яким наймач після закінчення строку договору або його припинення достроково зобов'язується по-вернути те саме майно в натурі. Об'єктом договору не може бути індивідуально визначене майно, вилучене або обмежене у ци-вільному обороті, а також те майно, яке не може перебувати у власності того чи іншого суб'єкта права власності .
Договір майнового найму укладається як в усній, так і в письмовій формі. Згідно зі статтею 257 ЦК України договір майнового найму між громадянами на строк більше одного року повинен бути укладений у письмовій формі. Письмова форма застосовується до договору найму майна державних, кооперативних та інших громадських організацій, за винятком випадків, передбачених окремими правилами.
Строк договору майнового найму визначається за погодженням сторін, якщо інше не встановлено чинним законодавством (ст.258 ЦК України).
Відповідно до статті 259 ЦК України договір майнового найму може бути укладений без зазначення строку. В такому разі він вважається укладеним на невизначений строк і кожна із сторін

 
 

Цікаве

Загрузка...