WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові відносини. Юридичні факти - Курсова робота

Правові відносини. Юридичні факти - Курсова робота


Курсова робота з правознавстава
Правові відносини. Юридичні факти
ПЛАН
І. Вступ
ІІ.1. Поняття і риси правових відносин.
2. Правові відносини, їх види.
3. Суб'єкт правовідносин. Юридична особа.
а) суб'єктивні права, юридичні обов'язки суб'єктів права;
б) об'єкти правових відносин поняття і їх види.
4. Юридичні факти
а) Класифікація юридичних факторів.
ІІІ. Висновок
ІV. Список використаної літератури.
ВСТУП
Люди в процесі свого життя і діяльності вступають один з одним у численні взаємини. Такі відносини бувають різного типу. Зокрема, суспільні відносини можна розділити на матеріальні й ідеологічні. Матеріальні спрямовані на підтримку існування людини. Ідеологічні - це лише надбудова над першими. Відносини між людьми, що залежать від їхньої волі і свідомості, досить різноманітні. Люди вступають у ці відносини, як правило, по своїй волі, хоча вона залежить від різних життєвих обставин насамперед від умов матеріального життя людей, від економічного ладу суспільства.
Так само, у свою чергу, усі види і форми відносин. що виникають і функціонуються у суспільстві між індивідуальними і їхніми об'єднаннями можна розділити на суспільні або соціальні. Вони у своє чергу виникають з безлічі різних відносин: економічних, юридичних, моральних. Юридичні або правові відносини органічно зв'язані з правом. Регулюючи ті або інші відносини, воно тим самим віддає їм правову форму, у результаті чого ці відносини стають правовими.
Отже, правовідносини можна в самому загальному змісті визначити як суспільні відносини, урегульовані правом. Право не творець, а лише регулятор і стабілізатор суспільних відносин. Тим самим спочатку виникають суспільні відносини, а потім, як наслідок, норма права. Але є і такі правовідносини, що виникають тільки як правові й в іншій якості існувати не можуть. Саме подібні правовідносини за формою і змістом, "у чистому виді", являють собою дійсно самостійний вид і тип суспільних відносин. лише в цьому змісті суспільні відносини, породжуючи нові зв'язки.
ПОНЯТТЯ І РИСИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
1.Правовідносинами називають суспільні відносини, змістом яких є суб'єктивні права та юридичні обов'язки осіб, що охороняються державою.
Можливість певної поведінки, яка надається нормами права, може бути втілена в життя не тільки через правовідносини.
Існує два шляхи реалізації норм права:
а) реалізація правових норм, що пов'язана з необхідністю для суб'єкта права вступати у відносини з іншими особами, які є носіями прав і обов'язків. Такий шлях реалізації норм права цілковито залежить від волі обох сторін. Регулювання суспільних відносин здійснюється шляхом впливу норм права на поведінку людей через їх усвідомлення і подальше втілення в життя. Поведінка суб'єктів права повинна відповідати вимогам правових норм, усі учасники суспільних відносин у процесі реалізації норм права виступають як носії певних прав і обов'язків;
б) безпосереднє використання суб'єктом його прав і виконання ним обов'язків, коли він не повинен вступати у взаємини з іншими учасниками. Наприклад. Можливість власника розпоряджатися своїм майном, коли всі інші суб'єкти повинні утримуватись від втручання у сферу його абсолютних майнових прав. Крім того. особиста реалізація норм права, які встановлюють заборони (заборона вбивати, грабувати), також повністю залежить від самої особи: щоб їх виконати, не треба вступати у взаємини з іншими людьми.
Найхарактернішими рисами правовідносин, як особливого виду суспільних відносин, є те, що:
1) це суспільні відносини, які виникають виключно між людьми і пов'язані безпосередньо з їх діяльністю та поведінкою. Так, власник майна може реалізувати свою правомочність тільки у стосунках з іншими людьми. Він може, продати, подарувати віддати майно у володіння іншої особи, а також вимагати додержання свого права власності від людей і організацій;
2) до свого виникнення правовідносини проходять через свідомість людей. в якій складається модель майбутніх стосунків з огляду на існуючі власні і загальнолюдські цінності та суспільні пріоритети. Сучасне українське право виражає загальнолюдські інтереси, і це є ідеологією нашої держави і суспільства. Перехід до ринкових відносин та вільної підприємницької діяльності, соціальна спрямованість державної політики щодо найвразливіших прошарків суспільства. відродження духовності і національної культури - все це є ідеологією суспільства і держави, яка втілена в правових нормах і повинна бути втілена в правовідносинах;
3) правовідносити формуються на основі реальних суспільних відносин. Вони виступають як юридичний вираз економічних, політичних, сімейних, національних та інших, реально існуючих у житті відносин, впливають на суспільні відносини, що склалися на їх ґрунті, є засоби їх регулювання. Так, реально існують економічні відносини і правовідносини, що склалися у зв'язку з правовим регулюванням права власності, які неминуче впливають на реальні економічні відносини. Щодо шлюбно-сімейних правовідносин, то слід зазначити, що доповнення до Кодексу про шлюб і сім'ю України нормою про шлюбні контракти викликані потребою правового врегулювання фактичних сімейних відносин;
4) вони здебільшого виникають, припиняються чи змінюються відповідно до правових норм, які впливають на поведінку людей і через неї реалізуються. Між цими явищами існує причинонаслідковий зв'язок. Наявність правовідносин демонструє реальну силу права і його життєву спроможність та ефективність. Це загалом стосується правових приписів, через які реалізується право, що набуло своєї юридичної форми. Однак останнім часом діючий принцип "дозволено все, що не заборонено законом" зменшив жорстку залежність правовідносин від правових приписів. У господарських відносинах юридичних осіб, у майнових громадян виникають і вникатимуть ситуації і правовідносини, до прямо не врегульовані нормативними актами, коли діють інститути аналогії права і аналогії закону. А за умов неможливості застосування аналогії права та закону суб'єкти правовідносин керуються загальноправовими принципами справедливості, добропорядності;
5) суб'єкти правовідносин пов'язані між собою суб'єктивними правами і юридичними обов'язками. Сторони в правовідносинах виступають відносно одна одної як право уповноважені і правозобов'язані особи, де права і інтереси одних можуть бути реалізовані тільки через виконання обов'язки. Носій суб'єктивного права - особа уповноважена, а носій юридичного обов'язку - зобов'язана;
6) взаємна поведінка її учасників індивідуалізована і чітко визначена, а права і обов'язки персоніфіковані. Суб'єкти правовідносин (державні органи, фізичні або юридичні особи), як правило. Відомі заздалегідь, їх дії скоординовані ще до початку цих відносин, чого немає в інших суспільних відносинах.
Індивідуалізація при цьому відбувається подвійно:
а) поіменно, коли суб'єкти права названі своїм повним ім'ям (прізвищем дляфізичних осіб) і повними реквізитами (для юридичних осіб). Наприклад, шлюбно-сімені

 
 

Цікаве

Загрузка...