WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Докази і доказування - Реферат

Докази і доказування - Реферат

показаннях свідків. Отже, у такій справі допустимими є всі засоби доказування, крім показань свідків, використання яких судом може потягти скасування ухваленого рішення.
Докази можуть класифікуватися за різними підставами. У теорії цивільного процесу класичним вважається поділ доказів на групи за такими критеріями:
1) за характером зв'язку змісту доказів з фактами, що підлягають встановленню:
а) прямі докази - безпосередньо вказують на факт, який підлягає встановленню (наприклад, показання свідка-очевидця щодо факту заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки);
б) непрямі (побічні) докази - не вказують безпосередньо на факт, який підлягає встановленню, проте вказують на іншіфакти, що дозволяє зробити вірогідний висновок про шуканий факт (наприклад, показання свідка про те, що одна із сторін при укладений договору не усвідомлювала значення своїх дій);
2) за способом утворення фактичних даних:
а) первісні докази - фактичні дані, одержані з першоджерела (показання свідка-очевидця, оригінал документа тощо);
б) похідні докази - фактичні дані, отримані з джерела, що відтворює інший засіб доказування (наприклад, копія документа, показання свідків зі слів інших осіб);
3) за джерелом отримання фактичних даних:
а) особисті докази - фактичні дані, джерелом отримання яких виступає людина (містяться у показаннях свідків, поясненнях сторін, третіх осіб, їх представників);
б) речові докази ~ фактичні дані, джерелом отримання яких виступає матеріальний об'єкт (закріплені у письмових доказах, речових доказах);
в) змішані докази - фактичні дані, джерелом отримання яких одночасно є людина і матеріальний об'єкт (містяться у висновку експерта).
§ 2. Поняття та етапи доказування у цивільному процесі
Виконання завдань цивільного судочинства залежить від ефективності процесуальної діяльності, спрямованої на встановлення об'єктивної істини по цивільній справі, а саме від процесу доказування.
Доказування - це процесуальна діяльність суду та інших учасників цивільного процесу, спрямована на встановлення істини у конкретній цивільній справі і вирішення спору між сторонами.
Ця процесуальна діяльність має складну структуру, що передбачає поділ процесу доказування на три етапи (стадії).
1) збирання доказів;
2) дослідження доказів;
3) оцінка доказів.
Збирання доказів - це процесуальна діяльність суду та інших учасників цивільного процесу щодо залучення доказів, яка складається з:
1) подання доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі;
2) витребування доказів судом;
3) надання судових доручень щодо збирання доказів. Подання доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, полягає у передачі доказів у розпорядження суду. Зокрема сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необ-хідного для цього. Докази, подані з порушенням таких вимог, судом не приймаються, якщо сторона не доведе, що їх подано несвоєчасно з поважних причин (ст. 131 ЦПК України). Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 60 ЦПК України докази можуть подаватися іншими особами, які беруть участь у справі: третіми особами, представниками сторін та третіх осіб, органами та особами, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, заявниками та заінтересованими особами, їх представниками.
Законодавець покладає на суд обов'язок за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, якщо у них є складнощі щодо отримання доказів, витребувати такі докази (ч. 1 ст. 137 ЦПК України).
У заяві про витребування доказів має бути зазначено:
1) який доказ вимагається;
2) підстави, за яких особа вважає, що доказ знаходиться в іншої особи;
3) обставини, які може підтвердити цей доказ.
Докази, яких вимагає суд, направляються до нього безпосередньо. Суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, одержати доказ для представлення його суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. При цьому притягнення вин-них осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати .суду докази.
За клопотанням сторони суд повинен поінформувати в судовому засіданні про виконання його вимог щодо витребування доказів.
Крім того, відповідно до ст. 93 ЦПК України, у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом, в якій зазначаються:
1) ім'я (найменування) особи, у якої знаходиться доказ;
2) місце проживання (перебування) або місцезнаходження такої особи;
3) назва або опис письмового чи речового доказу;
4) підстави проведення тимчасового вилучення доказу. Збирання доказів може здійснюватись і шляхом надання судових доручень щодо збирання доказів. Так, суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирання доказів за межами його територіальної підсудності доручає відповідному суду провести певні процесуальні дії (ч. 1 ст. 132 ЦПК України).
В ухвалі про судове доручення, що є обов'язковою для суду, якому вона адресована, коротко викладається суть справи, що розглядається, а також зазначаються:
1) особи, які беруть участь у справі;
2) обставини, що підлягають з'ясуванню;
3) докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення;
4) перелік питань, поставлених особами, які беруть участь у справі, та судом свідку.
Судове доручення виконується у судовому, засіданні за правилами, встановленими ЦГЖ України. При цьому, суд має повідомити осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання, хоча їх присутність не є обов'язковою.
Протоколи і всі зібрані при виконанні доручення матеріали негайно пересилаються до суду, який

 
 

Цікаве

Загрузка...