WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відшкодування завданої шкоди - Курсова робота

Відшкодування завданої шкоди - Курсова робота

явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб".
У ст. 23. ЦК України відсутнє визначення поняття "Моральна шкода". На думку окремих вчених, це правильно, оскільки кожне визначення такої шкоди. Що міститься у літературних джерелах, є неповним.
А значить, неодмінно неповним було б і легальне визначення цього поняття. Тому законодавець правильно вчинив, перелічивши у ст. 23 ЦК України лише способи прояву такої шкоди.
Так, згідно з ч. 2 ст. 23 ЦК моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я4
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
Визначення змісту моральної шкод через поняття страждань означає, що дії заподіювача шкоди повинні знайти своє відображення у свідомості потерпілого, викликати певну психічну реакцію. При цьому несприятливі зміни в охоронюваних законом благах визначаються у свідомості людини у формі негативних відчуттів (фізичних страждань) або переживань (душевних страждань). Змістом переживань можуть бути страх, сором, приниженні або інший несприятливий психологічному аспекті стан. Очевидно, що будь-яка неправомірна дія або бездіяльність можуть викликати у потерпілого душевні страждання різного ступеня і позбавити його повністю або частково психічного благополуччя.
Однією їх форм моральної шкоди є фізичні страждання, поняття яких не збігається за своїм змістом з поняттям "фізична шкода" або "шкода здоров'ю". Адже фізична шкода (яку, на думку російського правознавця О.Ерделевського доцільно було б назвати" трагічною шкодою") - це будь-які негативні зміни в організмі людини, які перешкоджають її благополучному біологічному функціонуванню. Фізична (органа) шкода є шкодою матеріальною з природничо-наукової точки зору: разом з тим немайновою шкодою; негативні зміни відбуваються в організмі, тобто в матеріальній сфері потерпілого, під впливом певних зовнішніх чинників. Ці зміни, у свою чергу призводять або можуть призвести до негативних змін у стані психічного благополуччя та в майновій сфері особистості.
Негативні зміни в стані психічного благополуччя виражаються в обох видах страждань (моральна шкода), а негативні зміни в майновій сфері - у витратах, пов'язаних з корекцією або функціональною компетенцією недоліків в організмі потерпілого і втраті доходу (майнова шкода). Таким чином, будь-яка фізична шкод з точки зору її відшкодування розпадається на моральну та майнову шкоду. А оскільки опосередковане через відшкодування майнової шкоди відшкодування фізичної шкод виражається, як і відшкодування моральної шкод у грошовій формі, то постає питання про їх розмежування.
Говорячи про відмежування моральної шкоди від інших її видів, слід зазначити, що у разі порушення немайнових прав або благ виникає немайнова шкода. Поняття останньої ширше поняття "фізична шкода" і повністю охоплює його. Так, приниження честі і гідності, порушення недоторканості особистого життя, утворюючи немайнову шкоду знаходяться за межами фізичної шкоди. Найбільш вичерпний розподіл шкоди за видами - це на майнову і немайнову шкоду.
При цьому моральна шкода є (або може бути) одним із наслідків заподіяння будь-якого з цих двох видів шкоди.
За визначенням, даним П.Робіновичем, моральна шкода - це приниження оцінки гідності людини, яка викликає в її психіці негативні стани та процеси.
Відшкодування моральної шкоди - це вчинення стосовно людини, котрій спричинено таку шкоду порушенням її загально соціальних (природних) прав чи свобод, певних дій, які спрямовані на усунення або ж послаблення у неї негативних психічних станів і процесів, викликаних приниженням її гідності внаслідок цього порушення.[24, c.9]
Слід зазначити, що основним документом, який визнаний багатьма країнами і який закріплює і гарантує основні права та свободи людини є Конституція про захист прав та свобод 1950 р. Будучи визнаною і Україною, вона є частиною її національного законодавства, а тому потребує неухильного дотримання та застосування національними судами. Тим більше, що відомо: майже всі рішення Європейського суду з прав людини т основоположних свобод, в яких держава-відповідач визнається порушником Конвенції про захист прав людини та основоположник свобод, торкаються у тій або іншій формі питання саме про компенсацію моральної шкод.
Право на відшкодування моральної шкоди закріплено і в Конституції України, згідно з якою громадяни мають право на відшкодування моральної (немайнової) шкод:
- завданої збиранням, зберіганням, використанням і поширенням недостовірної інформації про громадянина та членів його сім'ї (ст. 32);
- завданої громадянам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади (ст. 56);
- завданої безпідставним засудженням громадян (ст. 62);
- завданої фізичним і юридичним особам актами і діями, які визнані Конституцією Судом неконституційними (ст. 152).
У ЦК містяться правові норми, в яких закріплено, що відшкодування моральної шкоди є одним із способом захисту цивільних прав (п.9 4.2 ст.16), визначено, в чому може бути виражена моральна шкода, форми її відшкодування та критерії визначення розміру (ст.23), перелічено підстави відповідальності за завдану моральну шкоду, а також випадки її "безвин-ного" відшкодування (ст. 1167).
Слід зазначити, що чинний ІДК України, у порівнянні з Цивільним кодексом УРСР 1963 p., передбачає значно більшу кількість випадків можливого відшкодування моральної шкоди, їх перелік, сформований на підставі норм ЦК України (Додаток №2) .
Необхідно зауважити, що вимоги про відшкодування заподіяної фізичній або юридичній особі моральної (немайнової) шкоди розглядаються не тільки, коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено або випливає з положень Конституції України чи закріплено Цивільним кодексом України, а також у випадках, передбачених іншими актами законодавства, які встановлюють відповідальність за заподіяння моральної шкоди. Такими актами зокрема, є закони України "Про державну податкову службу в Україні", "Про захист прав споживачів", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про інформацію",
"Про охорону праці", "Про телебачення і радіомовлення", "Про авторське право і суміжні права", "Про порядоквідшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", "Про інформаційні агентства", "Про телекомунікації", "Про боротьбу з корупцією", "Про режим іноземного інвестування", "Про звернення громадян", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" та інші.
Постановления судами рішень про стягнення моральної шкоди у

 
 

Цікаве

Загрузка...