WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичне оформлення майнового паю. Роздержавлення і приватизація земель. Реформування майнових відносин власності - Контрольна робота

Юридичне оформлення майнового паю. Роздержавлення і приватизація земель. Реформування майнових відносин власності - Контрольна робота

орендатора за надану можливість її виробничого використання і отримання прибутку.
Умовами утворення Ренти є відмінності у природній родючості ґрунтів, неоднакова їх віддаленість від ринків збуту с.-г. продукції.
Диференціальна земельна рента - рента, отримана з більш вигідних ділянок землі. Вона містить певну позитивну різницю прибутку, що виникає здійснюючи виробництво на більш родючих або більш вигідно розміщених землях;
Земельна частка (пай) розраховується в умовних кадастрових гектарах та у вартісному виразі. Розмір та вартістьземельної частки (паю) мають бути однаковими для всіх членів КСП.
За Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" від 10 листопада 1994 р., право на земельний пай може бути об'єктом купівлі-продажу, дарування, обміну, успадкування, застави. Втім, за Законом України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" від 18 січня 2001 р., власники паїв тимчасово не мають права укладати угоди щодо відчуження (купівлі-продажу, дарування, обміну, застави) земельної частки (паю), вони можуть передавати її лише у спадок.
На основі приватної власності на землю громадянам надається можливість створювати приватні (приватно-орендні), спільні підприємства тощо.
Право на майновий пай визначається законодавством України, а саме Законом України "Про власність" і Законом України "Про колективне сільськогосподарське підприємство". Відповідно до згаданих нормативних актів в майні колективного підприємства визначаються частки членів підприємства, які вони можуть отримати в натурі при виході із нього. Пай є власність члена КСП, а його розмір у відповідності з положенням Закону залежить від трудового внеску члена підприємства.
Право на майновий пай мають члени підприємства і пенсіонери, які залишаються його членами, але на відміну від земельної частки, майновий пай не є рівним для всіх членів КСП, його розмір розраховується за спеціально визначеними методиками на основі трудового внеску кожного члена КСП.
Існують різні методи визначення трудового внеску. Але кожне КСП визначало для себе певний метод, одразу ж після прийняття рішення щодо реорганізації. Найпоширеніші методи:
1. Метод врахування оплати праці - за цим методом пай розраховується на основі того, який розмір заробітної плати та інших видів оплати праці отримував конкретний член КСП за весь період роботи на даному підприємстві.
2. Метод врахування стажу роботи - за цим методом пай залежить від стажу роботи - кількості відпрацьованих років.
3. Метод поєднання - поєднання попередніх 2-х методів, шляхом поєднання загальної суми оплати праці та стажу роботи.
На практиці 3-тій метод використовувався дуже рідко, адже є досить трудомістким. Найбільш поширеним був 1-ший метод.
Паювання майна - це визначення у вартісному виразі розміру пайового фонду і паю в ньому кожного члена КСП.
Пайовий фонд - це вартість активів КСП, зменшена на розмір кредиторської заборгованості та вартості об'єктів соціально-побутового призначення.
На відміну від сертифікату на право на земельну частку, який є документом загальнодержавного зразка, свідоцтво на право на майновий пай є внутрішньогосподарським документом. Звідси випливає необхідність самостійного виготовлення КСП достатньої кількості бланків свідоцтв.
Свідоцтво на право на майновий пай в обов'язковому порядку повинно включати таку інформацію:
" Прізвище, ім'я, по батькові власника права на майновий пай;
" Назва КСП і його місцезнаходження;
" Дата і номер рішення загальних зборів КСП, на підставі якого видається свідоцтво;
" Розмір майнового паю в грн. та дата, станом на яку його визначено;
" Дата видачі свідоцтва.
Свідоцтво має бути підписаним головою правління КСП, головним бухгалтером та засвідчене печаткою КСП.
Разом з підготовкою свідоцтв готується і книга їхньої реєстрації, вона містить ту ж інформацію, що і свідоцтва, а також серію і паспорт особи, що одержала свідоцтво.
3
Розбудова ринкової економіки в Україні супроводжується роздержавленням великої кількості підприємств, їх приватизацією, під якою розуміють процес перетворення державної власності у приватну або змішану шляхом продажу або безкоштовної передачі суспільної власності і зв'язану з ними появу нових власників (фізичних та недержавних юридичних осіб), нових форм колективного (але персоніфікованого) володіння. Приватизація майна державних підприємств становить найважливіший елемент побудови багатоукладної соціально-орієнтованої ринкової економіки. Кожному громадянинові України надається можливість володіти засобами виробництва, житлом і землею за допомогою відповідних приватизаційних цінних паперів (сертифікатів, житлових чеків, земельних бонів та інших цінних паперів), що підтверджують право на безплатне придбання державного майна, яке підлягає приватизації.
Трудовим колективам і окремим громадянам України в цьому процесі надаються пріоритетні права, додаткові пільги.
Роздержавленню і приватизації підлягають майно державних підприємств і організацій, державний житловий фонд і земельні ділянки.
Об'єктами приватизації є підприємства з виробничими цехами, дільницями та іншими підрозділами і структурними одиницями, які можуть виділитися в самостійні підприємства, підприємства побутового обслуговування, роздрібної та оптової торгівлі, харчування, легкої, переробної та деревообробної промисловості, комерційна кредитно-фінансова мережа, сільськогосподарські підприємства, житлове і невиробниче будівництво, автомобільний і річковий транспорт, що надає послуги населенню; великі підприємства інших галузей, які передбачені програмою приватизації майна державних підприємств; житловий і не житловий державний, комунальний і відомчий фонд; підприємства .споживчої кооперації.
Основні форми роздержавлення такі:
" акціонування державних підприємств і продаж певної частини акцій громадянам та їхнім господарським об'єднанням;
" оренда майна трудовими колективами, громадянами і юридичними особами України.
Приватизація може здійснюватись у таких формах:
" викуп майна, зданого в оренду з викупом;
" викуп майна трудовим колективом, безплатне передавання окремих підприємств, частини їхнього майна, надання інших пільг;
" купівля-продаж неподільних майнових комплексів за конкурсом або на аукціоні, фондовій біржі та

 
 

Цікаве

Загрузка...