WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет - Дипломна робота

Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет - Дипломна робота

Інтернет мають доступ мільйони людей в США та в інших країнах, за американським правом не вважається опублікованим.
Однак, авторсько-правове законодавство і України, і США сягає, нехай і різними шляхами, одного й того ж результату: як опубліковані, так і неопубліковані твори, доступні через Інтернет, охороняються законом за умови відповідності встановленим ним критеріям охорони.
В Україні правова охорона надається володільцям авторських та суміжних прав "незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання (для юридичних осіб - їх місцезнаходження), твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території України або не оприлюднені, але які знаходяться в об'єктивній формі на території України" , а володільцям авторських та суміжних прав "незалежно від їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави", правова охорона надається лише відповідно до міжнародних договорів, стороною яких є Україна . Одним же із шляхів оприлюднення (розкриття публіці) твору Закон називає опублікування .
Таким чином, твір, який було вперше опубліковано у країні, яка не має з Україною двосторонньої угоди про охорону авторських прав та не є учасницею багатосторонніх конвенцій з цього питання, в Україні охоронятися не буде. Але якщо це не твір, розміщений в Інтернеті! Навіть якщо твір було розміщено в Інтернеті у такій країні, і навіть якщо в цій країні така дія не вважається опублікуванням, він все одно в ту ж мить став доступним в Україні через "електронні системи інформації", а значить опублікованим, а також одним з тих творів, що "знаходяться в об'єктивній формі на території України" і, відповідно, охороняються згідно її законодавства.
В США ж - хоч розміщення твору в Інтернеті і не складає там публікації - розміщені в Інтернеті твори охороняються поряд з опублікованими, оскільки всі твори, віднесені американським законом до предмету авторського права, "будучи неопублікованими, підлягають охороні ... незважаючи на громадянство чи постійне місце проживання автора".
1.3.3. Ф о р м а л ь н о с т і .
У країнах Бернського Союзу, до якого входять держави-учасниці Бернської конвенції, охорона розміщених в Інтернеті - як і всіх інших - творів, що відповідають критеріям оригінальності та фіксації, наступає автоматично з моменту їх створення. Це означає, що для виникнення і здійснення авторських прав на такі твори "не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей".
Законодавство більшості країн, однак, заохочує виконання авторами або іншими володільцями авторських прав таких формальностей, як нанесення на кожний примірник твору знаку охорони авторського права, державна реєстрація та депонування.
1.3.4.1. З н а к о х о р о н и а в т о р с ь к о г о п р а в а .
Будучи найкращим способом сповіщення публіки про факт існування авторських прав на твір, знак охорони авторського права інформує споживачів про те, кому належать ці права і може бути досить потужним стримуючим проти їх порушення фактором. До того ж, вартість його нанесення на електронний примірник твору, розміщеного в Інтернеті, на відміну від вартості його нанесення на кожну "жорстку" копію, є, практично, нульовою.
Знак охорони авторського права, як правило, складається з латинської літери С у колі - ©, імені особи, якій належать авторські права на твір, та року його першої публікації. Американський Акт, крім цього, дозволяє використання замість символу © слова "Copyright" - "авторське право" - або його абревіатури "Copr." , вимагає розміщення знаку охорони "таким чином і в такому місці", щоб його було легко помітити , а також передбачає, що якщо знак охорони було належним чином розміщено на примірниках опублікованого твору, до яких відповідач у справі про відшкодування збитків, завданих ним у результаті порушення авторських прав, мав доступ, то його аргументи, основані на незнанні про існування авторських прав на твір, не будуть прийняті до уваги.
Оскільки за американським законом знак охорони авторського права має силу доказу і його належне розміщення надає право на відшкодування збитків, суди США приділяють значну увагу методу і місцю нанесення знаку, особливо на електронних примірниках творів. Такі примірники не можливо роздивитися, покрутивши в руках, вони не мають обкладинки, на яку можна було б нанести знак охорони. Тому виробники подібних примірників творів вдаються до інших методів нанесення знаку охорони, і американські суди достойно оцінили їхні зусилля. Так, розміщення знаку охорони на заставці , що виникає на екрані комп'ютера перед виконанням програми або на початку відеогри, було визнано достатнім для сповіщення користувачів про існування і приналежність авторських прав на ці види творів, а значить таким, що відповідає вимогам закону.
Для сповіщення про свої права виконавці та виробники фонограм можуть використовувати знак охорони суміжних прав, який складається з латинської літери Р у колі - (р), імені чи найменування особи, якій належать суміжні права на фонограму, та року її першої публікації . На знак охорони суміжних прав розповсюджуються всі ті ж правила, що стосуються знаку охорони авторського права.
1.3.4.2. Д е р ж а в н а р е є с т р а ц і я .
Хоча реєстрація авторських прав у державних органах не є передумовою їх правового захисту, закони багатьох країн, що належать до різних правових сімей, її заохочують. Реєстрація, як правило, сприяє сповіщенню публіки про існування та приналежність авторських прав, полегшує встановлення їх істинного володільця при виникненні спірних ситуацій та надає йому процесуальні переваги при захисті своїх прав в суді.
Зазвичай реєстрація прав на твір дозволяється особам, яким належать авторські права або будь-яке виключне право на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторських прав і здійснюється спеціальним органом, про що видається відповідний документ .
В Україні реєстрацію прав на твори доручено Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який "складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій". До свідоцтва про реєстрацію, що видається цим органом, можуть вноситися відомості щодо "авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір". При виникненні спорущодо приналежності авторських прав "державна реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше".
В США авторське право надає особам, що здійснили державну реєстрацію своїх прав на твори, наступні переваги при дотриманні ними певних вимог:
1. Попередня реєстрація прав на твір в Офісі з авторського права США є умовою подання позову про їх порушення до суду.
2. Якщо права на твір було зареєстровано протягом п'яти років після публікації,

 
 

Цікаве

Загрузка...