WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відповідальність за заподіяння шкоди - Курсова робота

Відповідальність за заподіяння шкоди - Курсова робота

юридичної особи, а також шкода, заподіяна майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Особа, яказавдала шкоду звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкода завдана не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.Шкода, завдана правомірними діями відшкодовується у випадках передбачених Цивільним кодексом України.
З позицій автора М.І.Панченка зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди називають деліктним (від лат. delictum правопорушення). Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебуває між собою у зобов'язальних відносинах або шкода виникла незалежно від наявних між сторонами зобов'язальних відносинах.5
Зобов'язання щодо відшкодування шкоди (деліктне зобов'язання) це таке чивільно- правове зобов'язання за яким потерпілий (кредитор) має право вимагати від заподіювача шкоди (боржника) відшкодування в повному обсязі протиправно завданої шкоди шляхом відшкодування її в натурі або відшкодування завданих збитків.
Саме у такій формі виражена формула генерального делікту: " Хто зі своєї вини заподіяв іншому шкоду, зобов'язаний її відшкодувати." Щодо принципів інституту відшкодування шкоди, то вони проявляються в таких ідеях:
а) генерального делікту;
б) повного відшкодування завданої шкоди;
Передбачений у статті 11 ЦК факт завдання цієї шкоди в юридичній літературі розглядається як делікт, а принцип, на якому грунтується саме відшкодування, як "принцип генерального делікту"
Що стосується повного відшкодування завданої шкоди, то як вже зазначалось, він тісно пов'язаний з попереднім принципом генерального делікту. Принцип повного відшкодування означає, що обсяг обов'язку відшкодувати шкоду визначається розміром цієї шкоди.На випадки завданої моральної шкоди принцип повного відшкодування не поширюється, оскільки вона не піддається грошовій оцінці. Однак її відшкодування можливе поряд з відшкодуванням майнової шкоди так вважає доктор юридичних наук В.І. Борисова.6
Отже, деліктне зобов'язання це різновид цивільно-правових зобов'язань, і тому йому властиві ті самі структурні особливості, що характеризують кожне зобов'язання.Такими структурними елементами є суб'єкт, об'єкт та зміст.
Суб'єктами деліктних зобов'язань можуть бути будь-які учасники цивільних правовідносин.
Кредитор це особа, якій заподіяно шкоду (потерпілий). Ним може бути будь-який громадянин України (дієздатний, недієздатний, неповнолітній, який не досяг 15 років, іноземець та особа без громадянства). Ним також може бути організація незалежно від того, чи користується правами юридичної особи чи ні.
Боржник це особа, яка відповідає за заподіяну шкоду. Як правило, нею є заподіювач шкоди. У деяких випадках, передбачених законодавством, боржник виступає не заподіювачем шкоди, а особа винна за поведінку заподіювача. За шкоду заподіяну неповнолітнім, який не досяг 15 років, несуть відповідальність його батьки (усиновлювлювачі), опікуни або навчальні, виховні та лікувальні заклади під наглядом яких перебував неповнолітній, якщо не доведуть, що шкода сталася не з його вини. Громадянин виступає, як боржник за умови, що він є деліктоздатним, тобто здатним відповідати за свої дії. Деліктоздатність громадян за чинним цивільним законодавством України настає з 14 років. Організація вважається деліктоздатною за умови, що вона користується правами юридичної особи.
Об'єктом деліктних зобов'язань є відшкодування, яке боржник зобов'язаний надати потерпілому. Воно полягає в поновленні майнової сфери потерпілого в натурі (надати річ того самого роду і якості, виправити пошкоджену річ.,і так далі) або в повному відшкодуванні заподіяних збитків. При ушкодженні здоров'я та заподіяння смерті відшкодовування здійснюється у формі грошової компенсації втраченого заробітку, а також інших витрат.
Зміст деліктного зобов'язання становить право кредитора та обов'язок боржника. Обов'язком боржника є вчинення дії, за допомогою яких майнова сфера була б поновлена до такого рівня, в якому вона перебувала до її порушення, а право кредитора одержати таке відшкодування.7
Ознаки зобов'язання щодо відшкодування шкоди:
1)правова форма реалізації цивільно- правової відповідальності заподіювача шкоди або засіб захисту потерпілого;
2)основні функції поновлення майнового становища потерпілого, що було до завдання шкоди, а також виховно-запобіжний вплив;
3) засоби відповідальності, реалізовані через це зобов'язання, не впливають безпосередньо на правопорушника, а діють через обмеження його інтересів;
4) зобов'язання виникає за наявності передбачених законом умов і, як правило, лише за наявності протиправної поведінки.
1.2.Підстави виникнення зобов'язань
Підстави виникнення зобов'язань це правопорушення, тобто протиправна винна поведінка заподіювача шкоди:
1) наявність шкоди у потерпілого;
2) протиправність поведінки заподіювача шкоди;
3) причинний зв'язок між поведінкою заподіювача шкоди і завданою шкодою.
4) Вина заподіювача.
Наявність шкоди у потерпілого вона може майновою або моральною. Майнова шкода може бути у вигляді позитивних збитків та упущеної вигоди. Особиста немайнова (моральна) шкода раніше не відшкодовувалася. Проти позитивного вирішення питання висувалися два основних заперечення:
а) відшкодування моральної шкоди не притаманне було соціалістичній свідомості і праву;
б) моральну шкоду не можна ні оцінити, ні відшкодувати в грошовій формі. Що стосується моральної шкоди, то тут найбільш важливий аспект запобігання порушенням. Тому в цьому разі має йтися не про відшкодування, а про цивільно-правову відповідальність за заподіяння моральної шкоди.
Відповідно до статті 1167 ЦК моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовуються особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених законом.8
Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної та юридичної особи, яка її завдала:
1) якщо шкоду завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;
2) якщо шкоду завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування, як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;
3) у інших випадках встановлених законом.
Окремо у статті 1168 ЦК урегульоване відшкодування моральної шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи. Вона може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...