WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відповідальність за заподіяння шкоди - Курсова робота

Відповідальність за заподіяння шкоди - Курсова робота

пактом.
Важливими ланками у механізмі захисту прав і свобод людини ігромадянина в Україні є Конституційний Суд України та Уповноважений Верховною Радою України з прав людини.
Отже, можна зазначити, що проблема відшкодування шкоди не просто актуальна, вона є надзвичайно болючою для більшості населення будь-якої країни. Нам доводиться спостерігати, скільки людей звертається до суду за захистом свого порушеного права. Тільки хотілося б, щоб кількість заяв, поданих до суду, відповідала кількості розглянутих ,а в результаті прийнятих правильних рішень, щодо відшкодування заподіяної шкоди. Тому, що весь механізм відшкодування шкоди потребує значного доопрацювання, тому що, за статистикою, розмір відшкодування шкоди дуже мізерний. А кількість людей, які не знають, що існує наявність права на відшкодування такої шкоди взагалі існує, в результаті чого людина в демократичній державі почуває себе не захищеною.
Саме із цим негативним явищем потрібно боротись, тому що, більшість обставин, за яких виникає порушення права спричинене незнанням законів, а як зазначається в Конституції України: "Не знання законів не звільняє від відповідальності". Тому потрібно, щоб у засобах масової інформації більш ширше розкривались та тлумачились нормативні акти, які приймаються на захист та гарантію прав і свобод, а також відшкодування завданої майнової чи моральної шкоди.
Даною темою займалися такі науковці: Борисова В.І, Дзера О.В, Панченко М.І, Підопригора М.А, Харитонов О.Є, Шевченко М.Я, та багато інших. В результаті дослідження їх праць, основною метою виконання курсової роботи є ряд завдань:
" поняття відповідальності за заподіяну шкоду;
" підстави виникнення зобов'язань, щодо відшкодування шкоди;
" суб'єкти, на яких покладена відповідальність за заподіяння шкоди;
" в чому полягає особливість матеріальної і майнової шкоди;
" розмір відшкодування заподіяної шкоди;
" дослідження чинного законодавства, яке регулює питання, щодо відповідальності за заподіяну шкоду.
Об'єктом дослідження даної теми є ті суспільні відносини, які виникають у сфері заподіяння шкоди. А предметом права та свободи громадян, які були порушені внаслідок протиправних посягань, нанесення збитків, фізичного болю, страждання, яких фізична особа зазнала у зв'язку із каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, душевних стражданнях, приниженні честі, гідності, а також ділової репутації.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ.
1.1 . Зобов'язання щодо відшкодування шкоди.
Проблема відшкодування моральної та майнової шкоди заподіяної особі (останнім часом -не лише фізичній, але і юридичній), є однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою правову та соціальну захищеність, а повага до захисту особистості повинна бути в такому суспільстві нормою повсякденного життя. Наче і не забуваємо ми, що особисті та майнові права людини, її здоров'я та життя нерозривно пов'язані з такими поняттями, як рівність, свобода,справедливість, недоторканість особи тощо. Однак дедалі частіше ми стаємо свідками того, що наче і захищена людина, і права її відновлено, а все ж залишається тонкий присмак чогось такого, що обов'язково треба доробити. Проголосити в Конституції України (стаття 3) життя і здоров'ю соціальною цінністю, держава тим самим взяла на себе обов'язок забезпечити всім громадянам захист їх здоров'я і життя, інтереси в усіх сферах та процесах їх діяльності .1 Цей обов'язок, насамперед, полягає у законодавчому закріпленні правових норм, що визначають умови і порядок реалізації конституційного права громадян на відшкодування майнової та моральної шкоди, юридичні засоби охорони даного права, а також юридичні засоби охорони цього права у випадку його порушення. Вже більше року діє Цивільний кодекс України, який регулює загальні підстави відповідальності за завдану як майнову шкоду (ст.1166) так і моральну шкоду ( ст.1167) 2
Зокрема, зазначається, по-перше, що майнова шкода завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної та юридичної особи, відшкодовуються в повному обсязі особою, яка її завдала, а по-друге, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала за наявності її вини, крім випадків встановлених ч.2 ст.1167 Ц.К. (випадки завданої шкоди джерелом підвищеної небезпеки, внаслідок незаконного судження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування, як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт тощо).
Але саме практичні аспекти реалізації такого відшкодування і спричиняють цілу низку конче важливих і проблемних питань, які і стали приводом для проведення 14-15 лютого 2005 року консультаційною фірмою "Вертан", благодійним фондом "Правове суспільство" та юридичною фірмою "Професіонал" за інформаційної підтримки "Юридичної газети" семінару-практикуму "Відшкодування моральної та майнової шкоди згідно з законодавством України".
Загалом на сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і свобод людини є все ж таки однією з найактуальніших, оскільки в цьому напрямі прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів, котрі визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод головним обов'язком демократичної держави 3
Саме закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість у випадку порушення останніх, звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсаціїю шкоди завданої таким порушенням. Однак сам механізм такого відшкодування у судовому порядку поки потребує значного доопрацювання, позаяк, за статистикою, ще існують такі приклади, коли людина незаконно засуджена до позбавлення волі строком на 5 років, фактично, із понівеченою ні за що долею, отримує відшкодування у розмірі трохи більше $1000. Чи є шляхи подолання негативних явищ у відшкодуванні майнової та моральної шкоди, чи можливе вирішення проблемних питань безпосередньо у судовому порядку? Саме про це розмірковували судді Верховного Суду України Василь Гуменюк, Віктор Маринченко, Олександр Терлецький, суддя Верховного Господарського Суду України Борис Грек, експерти з питань моральної шкоди Сергій та Олена Волочай, які у своїх доповідях вивчали та аналізували аспекти відповідальності за майнову шкоду, завдану внаслідок недоліків товару; неправомірного засудження та ушкодження здоров'я тощо.4
Відшкодування шкоди регулює стаття 1166 Цивільного кодексу України, яка визначає загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної та

 
 

Цікаве

Загрузка...