WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відповідальність за заподіяння шкоди - Курсова робота

Відповідальність за заподіяння шкоди - Курсова робота

діянням, що порушує норми права чи суперечить їм, а саме злочином, тобто передбаченим Кримінальним кодексом України суспільно небезпечним винним діянням (дією або бездіяльністю),яке вчинене суб'єктом злочину. (Додаток 3).
Для того щоб встановити чи є конкретне протиправне діяння злочином, потрібна наявність обвинувального вироку суду, який вступив в силу. В іншому випадку (адміністративне чи інше правопорушення), а також коли дія або бездіяльність через малозначність не становлять суспільної небезпеки (п.2 ст.11 КК України),немає достатніх підстав вважати, що це протиправне діяння буде умовою кримінально-правового делікту.
При злочинному діянні може заподіюватись шкода як майну фізичної чи юридичної особи, держави або територіальної громади, так і здоров'ю та життю фізичної особи. Причинно-наслідковий зв'язок між протиправним діянням (злочином) та завданою шкодою може бути як простим, наприклад у разі, коли шкода завдається майну, так і складним, коли шкода завдається життю та здоров'ю фізичної особи.
Що стосується вини як суб'єктивної умови кримінально-правового делікту, то слід відмежовувати її від вини як елементу складу злочину.Відмінність між ними полягає в тому, що до кримінально-правового делікту важливим є психічне відношення заподіювача до кримінального і водночас цивільно протиправного діяння, а також до завданої ним моральної (немайнової) шкоди. Вина, як суб'єктивна сторона злочинного діяння, що доводиться у кримінальному судочинстві, ширша за змістом. Для отримання права на відшкодування шкоди внаслідок вчинення злочину обов'язково слід окремо доводити, що завдання шкоди було наслідком винної, саме злочинної поведінки особи. Важливе значення має те, що у кримінальному праві існує презумпція невинуватості, тоді у цивільному праві навпаки, особа є винною, допоки не доведе свою невинність. Іншими є форми вини у кримінальному та цивільному праві.
Крім складності умов відшкодування, специфічність кримінально-правового делікту проявляється також і в процесуальному порядку відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Так ця шкода може відшкодовуватися як за поданням цивільного позову в кримінальному процесі, так і за поданням самостійної цивільно-правової вимоги про відшкодування шкоди після того, як обвинувальний вирок в кримінальній справі вступив в законну силу.
Важливою особливістю відшкодування шкоди, заподіяної злочином, є те, що держава, виконуючи свої публічні функції, покладає на себе обов'язок відшкодування шкоди. Специфіка кримінально-правового делікту полягає в особливому порядку права зворотної вимоги до особи, яка заподіяла шкоди внаслідок злочину. Іншою специфікою, що пов'язана з кримінально-правовим деліктом порівняно з іншими видами деліктних зобов'язань, є виняток, що стосується неможливості зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної фізичною особою внаслідок злочину, залежно від її матеріального становища (п.4 ст.1193 ЦК України).
Розмір відшкодування моральної шкоди судом визначається залежно від характеру та обсягу страждань, яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат та з урахуванням інших обставин.
Принцип еквівалентного відшкодування, який взагалі властивий цивільному праву, не застосовується при заподіянні шкоди особистим немайновим правам і благам: обсяг шкоди важко вираховується, оскільки моральна шкода не має вартісного еквіваленту.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення; стану здоров'я потерпілого, тяжкості вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, глибини фізичних та душевних страждань; погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації; ступеня вини особи, яка заподіяла моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування; ступеня зниження престижу, ділової репутації, а також зусиль, необхідних для відновлення попереднього стану. Враховуються також добровільне за власною ініціативою чи за зверненням потерпілого спростуванням інформації редакцією засобу масової інформації, а також інші обставини, що мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості (ст. 23 ЦК України ).
Отже, можна зробити підсумок, що моральна (немайнова) шкода це ті наслідки правопорушення, що не мають економічного змісту і вартісної форми і можуть полягати:
" у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
" у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
" у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;
" у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи (ст.23 ЦК України).
ВИСНОВКИ
Отже із проаналізованого можна зробити деякі висновки.
Поняття і процес відшкодування майнової і моральної шкоди сягає глибокої давнини. За дане порушення на різних етапах розвитку нашої української державності існували покарання, здебільшого суворі. Починаючи від Київської Русі і закінчуючи сьогоднішньою незалежною Україною, наш народ, а зокрема окрема людина, мала право на відшкодування завданої шкоди, чи взагалі була позбавлена цього права. Діяльність нашої країни на світовому рівні, особливо у співпраці з міжнародними організаціями дали можливість громадянам України звертатися щодо захисту порушених їх прав до Європейського суду з прав людини, та до компетентних органів ООН щодо розгляду індивідуальних скарг громадян на порушення їх прав та свобод. Якщо ж говорити про механізм захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, то тут основними елементами даного механізму є Конституційний Суд України та Уповноважений Верховною Радою України з прав людини. Із наведеної вище інформації про серйозність уваги даного питання видно, що проблема відшкодування шкоди не просто актуальна, вона є надзвичайно болючою для більшості населення будь-якої країни, в тому числі і нашої.
Нормативно-правовим актом, який регулює загальні підстави відповідальності за завдану як майнову шкоду так і моральну шкоду в Україні є Цивільний кодекс України.
Важливим елементом до цієї теми є ті основні умови, за яких відбувається відшкодування шкоди. Отже, підстави виникнення зобов'язань це правопорушення, тобто протиправна винна поведінка заподіювача шкоди:
" наявність шкоди у потерпілого;
" протиправність поведінки заподіювача шкоди;
" причинний зв'язок між поведінкою заподіювача шкоди і завданою шкодою.
" вина заподіювача.
Підстави звільнення від обов'язку відшкодування шкоди:
" непереборна сила;
" протиправні дії третіх осіб для звільнення від обов'язку відшкодування шкоди необхідно, щоб така поведінка містила всі елементи складу правопорушення;
" обставини, що

 
 

Цікаве

Загрузка...