WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення а - Реферат

Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення а - Реферат

пленумі;
- вносить питання для розгляду їх на пленумі;
- розглядає інші питання, які вносяться Головою або членами президії Вищого арбітражного суду.
Судова колегія Вищого арбітражного суду вирішує господарські спори, віднесені до її компетенції у відповідності до Арбітражного процесуального кодексу та інших актів законодавства. Здійснює перегляд в порядку нагляду ухвал, постанов арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Переглядає за нововиявленими обставинами рішення, ухвали, постанови, прийняті цією ж колегією.
Голова Вищого арбітражного суду, його заступники, голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступники мають статус судді арбітражного суду. Розгляд справ в арбітражному суді здійснюється суддею одноособово. Для вирішення складних спорів голова арбітражного суду або заступник голови арбітражного суду може вводити до складу арбітражного суду додатково двох суддів, призначивши одного з трьох суддів головуючим.
Суддя є незалежним в здійсненні правосуддя. Будь-який вплив на судову діяльність заборонений.
Вимоги судді, які пред'являються в межах повноважень арбітражного суду, обов'язкові для посадових осіб, державних, кооперативних, громадських, та інших органів, господарських та інших організацій, яких вони стосуються.
Суддя вивчає і узагальнює арбітражну практику, вносить пропозиції про попередження порушень в сфері господарських правовідносин.
Суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, підданий заходам адміністративного стягнення, арештований без згоди ВРУ.
Суддя може бути звільнений від виконання своїх обов'язків:
- за станом здоров'я;
- внаслідок призначення або переведення на іншу роботу;
- за власним бажанням;
- по досягненню пенсійного віку.
Голова Вищого арбітражного суду звільняється за поданням Голови Верховної Ради України. Судді всіх арбітражних судів звільняються з посади за поданням Голови Вищого арбітражного суду Верховною Радою України.
Відповідно до статті 12 Арбітражного процесуального кодексу арбітражним судам підвідомчі такі справи:
1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім:
- спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
- спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
- інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;
2) справи про банкрутство;
3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.
В статті 14 АПК міститься перелік справ, які підсудні Вищому арбітражному суду України:
1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
2) матеріали яких містять державну таємницю;
3) що прямо віднесені до його підсудності законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу.
Всі інші підвідомчі арбітражним судам справи розглядають арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя.
Стаття 15 АПК визначає територіальну підсудність справ арбітражному суду Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва та Севастополя:
справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо;
справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням відповідача;
справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача;
справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням боржника.
Арбітражний процесуальний кодекс визначає також виключну підсудність справ арбітражним судам. Відповідно до статті 16 віднесені до підсудності арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням цього органу. Справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням майна.
З метою однакового і правильного визначення підвідомчості і підсудності справ президія Вищого арбітражного суду України дала арбітражним судам роз'яснення N 02-5/62 від 08.02.96 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам".
Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом). Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.94 врегульовує діяльність міжнародного комерційного арбітражу як методу, що застосовується для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі.
Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок обчислювання арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності.
Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України має печатку із своїм найменуванням українською іанглійською мовами та зображенням меча і через правосуддя.
Відповідно до п.2 статті 1 Закону до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні

 
 

Цікаве

Загрузка...