WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення а - Реферат

Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення а - Реферат

заступника голови, заступників голови, суддів.
Для вирішення організаційних питань в цих судах створюється президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду за поданням голів цих судів.
Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови, суддів і діє в складі:
- пленуму Вищого арбітражного суду;
- президії Вищого арбітражного суду;
- судових колегій по розгляду спорів і перегляду рішень, ухвал, постанов.
Голова Вищого арбітражного суду призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради безстроково. Заступники Голови, голови арбітражних судів, їх заступники і судді призначаються Верховною Радою за поданням Голови Вищого арбітражного суду безстроково.
Пленум Вищого арбітражного суду діє в складі: Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, а також голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за посадою. В роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор або його заступники.
Президія Вищого арбітражного суду утворюється в складі: Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), заступників голови за посадою і декількох суддів.
Склад судової колегії Вищого арбітражного суду затверджується президією з числа суддів Вищого арбітражного суду.
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя мають такі повноваження:
- вирішують господарські спори, віднесені до їх компетенції;
- розглядають справи про банкрутство;
- переглядають в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього арбітражного суду;
- вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому арбітражному суду, спрямовані на удосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів;
- ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень в сфері господарських правовідносин.
Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя має такі повноваження:
- може прийняти до свого провадження, в межах компетенції відповідного арбітражного суду, вирішення господарського спору, а також переглядає рішення, ухвали, постанови по справі;
- розподіляє обов'язки між заступниками і суддями арбітражного суду;
- забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;
- затверджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків на утримання арбітражного суду;
- організує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посади працівників апарату суду, застосовує до них засоби заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
- вносить Голові Вищого арбітражного суду подання про призначення Верховною Радою заступників і суддів, про встановлення чисельності працівників і фінансування відповідного арбітражного суду.
Вищий арбітражний суд України є вищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов нижчестоящих арбітражних судів і контролю за їх діяльністю.
Вищий арбітражний суд має такі повноваження:
- вирішувати господарські спори, віднесені до його компетенції, в межах підвідомчості арбітражних судів України може прийняти до свого провадження будь-який господарських спір;
- переглядати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя;
- вивчати і узагальнювати практику застосування законодавства, аналізувати статистику вирішення господарських спорів; давати роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарських правовідносин, які застосовують законодавство, якого стосується роз'яснення ;
- вести роботу з попередження правопорушень в сфері господарських правовідносин;
- здійснювати організаційне керівництво арбітражними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
- забезпечувати підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, здійснювати роботу з матеріально-технічного забезпечення судів і створення належних умов для їх діяльності.
Вищий Арбітражний Суд має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
Пленум Вищого арбітражного суду скликається не менше двох разів на рік. Засідання пленуму правомочне при наявності не менше двох третин його складу.
Постанови пленуму приймаються відкритим голосування більшістю голосів його членів і підписуються головуючим на засіданні.
Пленум заслуховує повідомлення голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань; розглядає матеріали узагальнення арбітражної практики і статистики і дає керівні роз'яснення, обов'язкові для органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, установ, організацій.
Пленум приймає рішення по висновках Конституційного Суду про відповідність роз'яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції України. Переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду, Генерального прокурора постанови президії цього суду по господарських спорах. Обирає кваліфікаційну колегію для проведення атестації суддів арбітражних судів. Розглядає також інші питання вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які виносяться президією або членами пленуму.
Кількість членів і склад президії Вищого арбітражного суду затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду. Засідання президії правомочні при наявності не менше двох третин її членів.
Рішення президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів і підписуються головуючим в засіданні. Засідання проводяться не менше одного разу в місяць.
Президія Вищого арбітражного суду має такі повноваження:
- вирішувати питання організації і діяльності, підбору кадрів арбітражних судів України;
- заслуховувати повідомлення голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, суддів цих судів і звіти керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;
- переглядати за протестом Голови Вищого арбітражного суду і Генерального прокурора або його заступника в порядку нагляду рішення, постанови, ухвали, прийняті Вищим Арбітражним Судом і переглядати за нововиявленими обставинами справи, постанови за якими були прийняті самою президією Вищого арбітражного суду;
- розглядати матеріали узагальненняпрактики і аналізу статистики, давати роз'яснення з практики застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері і порядку розгляду господарських спорів з подальшим затвердженням на

 
 

Цікаве

Загрузка...