WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми цивільного права - Реферат

Актуальні проблеми цивільного права - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
"Актуальні проблеми цивільного права".
ПЛАН
1. Предмет цивільного права. Функції цивільного права в регулюванні майнових і особистих немайнових правовідносин.
2. Цивільне законодавство і проблеми його вдосконалення.
3. Особисті немайнові права, їх види що забезпечують природне існування фізичної особи.
4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
5. Захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій.
6. Поняття речового права. Види речових прав.
1. Предмет цивільного права. Функції цивільного права в регулюванні майнових і особистих немайнових правовідносин.
Предмет цивільного права є особисті немайнові та майнові відносини засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх учасників. Майнові відносини складаються з приводу конкретного реального і фізично існуючого майна. Ознаки майнових відносин, які є предметом цивільного права: товарно-грошовий, вартісний характер відносин, самостійність та автономність організаційно-майнового статусу учасників відносин, юридична рівність сторін та самостійність суб'єктів цивільного обігу.
Відносини власності є складовою частиною інституту речового права. Так, до речових прав, крім прав власності належать: право повного господарювання влідання та оперативного управління, право безстрокового користування землею сервітути, іпотека, корпоративне (виникає у господарських товариствах). Особисті немайнові відносини тісно пов'язані з особою суб'єкта, вони є невіддільні від особистих прав. Об'єктом є особисті права та нематеріальні блага які можуть продовжувати можливість одержання грошової винагороди чи іншого матеріального блага. Це є права автора на твори науки, літератури, мистецтва, винаходів промислові зразки, права на товарні знаки, фірмові найменування та інші результати інтелектуальної діяльності. Особисті немайнові відносини, об'єктом яких є особисті права на нематеріальні блага. Немайнові блага, як честь, гідність, не можуть регулюватися, яке не є товаром і позбавлене вартісної оцінки (політичні права і свободи). Функції права - це є правовий вплив на суспільні відносини, спрямовані на досягнення поставлених перед галуззю права, цілей і завдань, а саме регулятивна функція, охоронна та превентивна функція.
2. Цивільне законодавство і проблеми його вдосконалення.
Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Після Конституції велику юридичну силу мають закони, до яких віднести і ЦКУ від 16.01.2003 року, який складається із шести книг: 1-ша книга "загальні положення (фіз. юр. особи, об'єкти, право чини, строки, терміни, позовна давність). Книга друга - "особисті немайнові права фізичної особи"; в якій забезпечується захист честі, гідності, ділової репутації людини, бо все починається не з майна, а з духовних уподобань, а саме - життя, здоров'я, честь, ім'я, ділова репутація. Книга третя - "Право власності та інші речові права". Отже, до речових прав віднесено право власності, право володіння, сервітутне право, емфітевзис, суперфіцій, застава та інші речові права. Книга четверта - "Інтелектуальна власність" - це є авторські права на твори літератури, науки, мистецтва. Книга п'ята - "Зобов'язальне право" - регулює майнові зобов'язальні відносини, які виникають з договору, а також з не договірних відносин. Книга шоста "Спадкове право" регулює відносини спадкування за заповітом, за законом, де передбачено 5 черг спадкоємців, а також регулює спадкування особливо майна в господарських товариствах. Сучасне цивільне законодавство містить нормативні акти, які становлять комплексне законодавство. Дія цивільного законодавства в часі передбачена прикінцевими та перехідними положеннями до ЦКУ, де зазначено, що кодекс набирає чинності з 1.01.2004 року, а закони набирають чинності після 10-и днів з дня офіційного оприлюднення у офіційних виданнях держави "Відомостях ВРУ, офіційний вісник України", газета "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
3. Особисті немайнові права, їх види що забезпечують природне існування фізичної особи.
Головним правом людини - є право на життя. Воно є прикладним, невід'ємним, проголошено на міжнародному рівні. Призначено для захисту особи від насильства, для здійснення законного затримання та арешту, а також для придушення бунту та заколоту. Ст27 Конституції України проголошує - "Кожна людина має право на життя". Обов'язок держави - захистити життя людини. Право на життя має декілька аспектів, в тому числі право на збереження індивідуальності та право на розпорядження життям. Народження дитини - це процес фізіологічних пологів самостійного дихання дитини, що і є юридичним фактом. Початок і кінець життя людини - це є подія - юридичний факт, з яким пов'язано виникнення, зміна припинення цивільних правовідносин. Кожна людина має право на охорону здоров'я. Право людини на свободу і особисту недоторканість. Фізична особа, незалежно від віку та стану здоров'я, має право на сім'ю, що охороняється конституцією. Право малолітньої, неповнолітньої особи, недієздатної особи, обмежено-дієздатної на опіку та піклування. Право фізичної особи на безпечне для життя і здоров'я довкілля, а також право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових

 
 

Цікаве

Загрузка...