WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції - Дипломна робота

Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції - Дипломна робота

доступної та достовірної інформації про товар, роботу, послугу; створення перешкод посадовим особам, уповноваженим на захист прав споживачів, у проведенні перевірки якості товарів, робіт та послуг, а також додержання правил торговельного та інших видів обслуговування; реалізація товару, термін придатності якого минув; порушення умов договору між споживачем і продавцем (виконавцем) на виконання роботи, надання послуги.
Сума штрафів за вказані порушення може досягти від 10% до 500% вартості реалізованих товарів, робіт, послуг.
За порушення законодавства України про захист прав споживачів Кодексом України про адміністративні правопорушення [4] передбачена адміністративна відповідальність за такі правопорушення, як: порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг (ст. 155), порушення працівником підприємства торгівлі чи громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (ст. 156), випуск чи реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків якості (ст. 167) та ін.
Кримінальна відповідальність полягає у застосуванні заходу кримінального покарання щодо фізичних осіб, винних у скоєнні злочину. Така відповідальність передбачається нормами Кримінального кодексу України [5], зокрема, ст. ст. 225, 227 - за обман покупців та замовників, випуск або реалізацію недоброякісної продукції тощо.
ВИСНОВОК
Створення та подальший розвиток антимонопольно-конкурентного законодавства в Україні зумовлені формуванням правової держави та громадянського суспільства, інтеграцією України у європейське співтовариство, розвитком ринкової економіки. Розвиток конкурентного законодавства і права, який відбувається в Україні, є ознакою поступового переходу до побудови цивілізованої економічної системи в країні. Разом із тим, незважаючи на увагу, що приділяється питанням формування та розвитку конкурентного законодавства і права, теоретичних розробок з цих питань явно недостатньо. Негативним чином на цю систуацію впливає і періодичні суспільні катаклізми, недовіра суспльства до влади в цілому, або до її окремих інститутів.
Загальновідомо, що ефективність законодавства досягається лише за максимальної відпрацьованості та взаємоузгодженості регулюючого правового механізму, який реалізується через норми антимонопольно-конкурентного законодавства. Ця проблема є дуже актуальною в умовах докорінної зміни (новації) норм конкурентного законодавства та законодавства про захист прав споживачів, що вже проходить певний час у зв'язку з набуттям чинності Господарським кодексом, відбуваються концептуальні зміни цієї системи. Такі зміни не лише впливають на розвиток конкурентного права, вони потребують якісного теоретичного обґрунтування.
Звернімо увагу, що в рамках загального поняття антимонопольно-конкурентного права і антимонопольне право спрямовані на забезпечення ефективного функціонування ринкової економіки. Але унікальність сучасної економічної системи проявляється в тому, що окремі сфери економіки за умов конкуренції є неефективними (сфери дії природних монополій). Тому з метою збалансування економічної системи держава законодавчим шляхом обмежує розвиток конкуренції на цих ринках. Варто зауважити, що природні монополії відповідно до чинного законодавства існують у тих сферах економіки, де задоволення попиту є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва, а товари, що виробляються природними монополіями, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами, у зв'язку з чим попит на ринку не залежить від зміни цін.
Таким чином, конкурентне право України слід розуміти в його єдності. Тобто воно включає як антимонопольне право і право природних монополій,так і право щодо недопущення недобросовісної конкуренції. Об'єктом охорони цієї правової спільності є свобода конкурентної та господарської діяльності.
Визначивши зміст поняття "антимонопольно-конкурентне право", варто визначити його місце в системі права України. Звернімо увагу на те, що юристи більшості розвинених держав далекі від дискусій про галузеву побудову національних систем права. Головна увага приділяється групуванню правових норм, об'єднання яких є доцільним з практичної точки зору. Підкреслимо, що в українській правовій науці ніколи не досліджувалася правова природа конкурентного права як комплексного правового утворення, що об'єднує антимонопольне право, право природних монополій та право із захисту від недобросовісної конкуренції. Хоча потреба в цьому існує досить давно.
Антимонопольно-конкурентне право, з одного боку, встановлює правила поведінки для суб'єктів ринку, визначає межі здійснення цивільних прав, забороняє суб'єктам конкурентних правовідносин здійснювати недобросовісну конкуренцію та зловживати ринковою владою, регулює договірні та позадоговірні зобов'язання, певною мірою визначає порядок використання й захисту виняткових прав наокремі об'єкти інтелектуальної власності. Ці норми регулюють майнові відносини, що характерно для приватного (цивільного) права. З іншого боку, конкурентне право містить норми, що встановлюють заборону органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю приймати акти та здійснювати дії, що обмежують конкуренцію. Окрім того, воно визначає повноваження конкурентних органів із припинення, попередження та обмеження антиконкурентної діяльності (характерно для адміністративного права). Зазначимо, що наявність у конкурентному праві норм, спрямованих на забезпечення умов для створення й ефективного функціонування національних товарних ринків, є правовим закріпленням державної політики з розвитку конкуренції, що забезпечується нормами державного права.
Аналіз норм цієї галузі права дає підстави стверджувати, що воно є комплексною галуззю права в системі права України, для якого є характерним специфічне поєднання адміністративно-правових, господарсько-правових, а також цивільно-правових методів впливу на конкурентні правовідносини. Як вбачається з нашої роботи, розпорошеність галузі по чотирьох основних законодавчих актах, які хоча практично й не протирічать один одному, фактично ускладнюють роботу. А отже на нашу думку, враховуючи комплексність галузі, необхідно звести всю систему законодавства в кілька актів, можливо навіть один - Антимонопольний кодекс. Зазначене рішення на нашу думку впорядкує галузь, а при уточнені та конкретизації в зазначеному кодексі певних "гумових" визначень - ми отримаємо досить ефективне законодавство, інструмент для регулювання конкурентного середовища в ринковій економіці України.
Як ми вже звертали увагу в роботі, одним із основних конституційних прав громадянина, реалізація якого вимагає встановлення певних гарантій, є право споживачів на придбання товарів належної якості (далі - якісних то-варів). Так, відповідно до ст. 50 Конституції України [1], кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному

 
 

Цікаве

Загрузка...