WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції - Дипломна робота

Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції - Дипломна робота

особа одержала якби її право не було порушене (втрачена шкода) [60, с.12].
Поряд з охороною майнових прав підприємців велике значення має захист їх особистих немайнових прав - честі, гідності, ділової репутації тому що порушення цих прав може тягнути за собою збитки і в майновому стані. Захист ділової репутації підприємців здійснюється тільки за допомогою спростування відомостей, які не відповідають дійсності і спричиняють шкоду інтересам підприємців. Поряд з їх спростуванням зацікавлена особа може вимагати відшкодування майнової і моральної шкоди, які спричинені їх поширенням.
Громадянин або організація, у відношенні яких поширені відомості, які не відповідають дійсності і спричиняють шкоду їх інтересам, в праві поряд з спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної немайнової шкоди, яка спричинена їх розповсюдженням.
Таким чином встановлена можливість відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Раніше не передбачалось відшкодування моральної шкоди, оскільки це вступали у протиріччя з соціалістичною свідомістю і правом законодавче визнання в Україні відшкодування моральної шкоди, особливо в умовах розвитку підприємницької діяльності і підприємництва, цілком виправдане.
При дискредитації честі, гідності і ділової репутації підприємця важливе не тільки відшкодування майнових втрат, але і компенсація завданої йому немайнової шкоди, тому що в багатьох випадках останнє для потерпілого важить значно більше ніж повернення матеріальних втрат.
При заподіянні особі моральної шкоди, обов'язок по її відшкодуванню покладається на винних осіб незалежно від того, чи було завдано потерпілому майнової шкоди і чи була вона відшкодована.
Згідно діючого законодавства моральна шкода може виражатися, в приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації; в порушенні нормальних життєвих зв'язків за неможливості продовження активного суспільного життя; у порушенні зв'язків; в моральних переживаннях у зв'язку з порушенням права власності, в тому числі і інтелектуальних, прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, а також виникнення інших негативних наслідків [46, с.20].
Виходячи із змісту закону можна зробити висновок, що право на відшкодування моральної шкоди мають будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від того чи є вони фізичні або юридичні особи. Відносно закону "Про захист від недобросовісної конкуренції"[18] господарюючі суб'єкти (підприємці) також мають право на відшкодування моральної шкоди, наприклад, у разі неправомірного використання ділової репутації іншим суб'єктом, дискредитації, тобто дій, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця) і таке інше.
Але право на відшкодування моральної шкоди покладає на господарюючого суб'єкта (підприємця) і ряд обов'язків.
Так згідно з статтею 137 Цивільного процесуального кодексу України [3] в позовній заяві про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, окрім загальних вимог, повинно бути визначене, в чому виражається ця шкода, якими неправомірними діями або бездіяльністю вона завдана; з яких міркувань позивач виходив при визначенні її розміру і якими доказами це підтверджено.
Відповідальність за недобросовісну конкуренцію передбачає також вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій іншого господарчого суб'єкта (підприємця).
У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, або факту копіювання виробів заінтересовані особи можуть звернутися з заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарського суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і продавця.
На підставі заяви Антимонопольним комітетом України або його територіальним відділенням порушується справа за результатами розгляду якої при наявності правопорушення приймається рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарського суб'єкта (підприємця), яке є обов'язковим до виконання. Таке вилучення застосовується тільки у разі, коли можливість змішування з діяльністю іншого господарського суб'єкта не може бути усунена іншим шляхом [53, с.87]. Рішення про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарського суб'єкта (підприємця) виконується в порядку встановленому для виконання судових рішень.
Досить цікавим на наш погляд є питання про захист ділової репутації згідно закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" [18]. Громадянин або організація можуть вимагати в судовому порядку спростування відомостей, які не відповідають дійсності або неправдиво викладені, які ганьблять їх честь і гідність, ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, якщо особа яка їх поширює не доведе, що вони відповідають дійсності. Виходячи з цього судовому захисту підлягає ділова репутація будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило визначено досить чітко і є універсальним.
Але нове законодавство про захист від недобросовісної конкуренції визначає поняття захисту ділової репутації тільки відносно господарських суб'єктів (підприємців), бо не всі громадяни та організації можуть бути суб'єктами підприємництва, а тільки ті які здійснюють відповідну діяльність. Подальша деталізація передбачає спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей у разі встановлення факту дискредитації. Умовами дискредитації, як наголошувалось раніше є:
- поширення відомостей у будь-якій формі;
- відомості повинні бути неправдивими, неточними або неповними;
- вони повинні бути обов'язково пов'язані з особою чи діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця);
- наявність або можливість наявності завдання шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта.
В разі встановлення факту дискредитації господарюючого суб'єкта (підприємця)Антимонопольний комітет, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб визначені законодавством за рахунок порушника, який поширював ці відомості.
Таким чином захист ділової репутації суб'єктів підприємницької діяльності може здійснюватись в порядку цивільного судочинства і в несудовому на підставі рішення Антимонопольного комітету і його територіальних відділень. Останнє є додатковою гарантією охорони ділової репутації господарюючих суб'єктів (підприємців).
Вчинення таких дій, як неправомірне збирання і розголошення комерційної таємниці, які визначені законом "Про захист від недобросовісної конкуренції" [18], як недобросовісна конкуренція тягне за собою і кримінальну відповідальність у випадках передбачених законом.
Згідно ст. 148 Кримінального кодексу України [5] незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, які складають комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якщо це завдало велику матеріальну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом від 300 до

 
 

Цікаве

Загрузка...