WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції - Дипломна робота

Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції - Дипломна робота


Дипломна робота
Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції
?
ЗМІСТ
ВСТУП - 3
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМОНОПОЛЬНО - КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА - 8
РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОПОЛІЗМУ,
ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ - 16
РОЗДІЛ III. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ
НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ - 25
РОЗДІЛ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА - 39
РОЗДІЛ V. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ - ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ - 56
ВИСНОВКИ - 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА
ЛІТЕРАТУРИ - 80
ДОДАТКИ - 85
ВСТУП
Становлення ринкової економіки в Україні та продуктивних сил, поглиблення галузевого і територіального поділу, якісні зміни у суспільній свідомості, поступовий перехід до побудови цивілізованої економічної системи в країні, як наслідок викликає розвиток антимонопольно-конкурентного законодавства і права. Разом із тим, незважаючи на ту увагу, що приділяється питанням формування та розвитку такого законодавства, майже відсутні теоретичні розробки цих питань. Але ж загальновідомо, що ефективність законодавства досягається лише за максимальної відпрацьованості та взаємоузгодженості регулюючого правового механізму, який реалізується через норми антимонопольно-конкурентного законодавства.
При створенні антимонопольно-конкурентного законодавства і права України було використано найпрогресивніший досвід розвинених країн, а також досвід міжнародно-правового співробітництва у сфері захисту економічної конкуренції. У концептуальному плані модель антимонопольно-конкурентного права України найбільш близька до європейської моделі (у широкому розумінні) з окремими рисами американської. Варто підкреслити й те, що процес формування цієї галузі законодавства і права України істотно відрізнявся від процесу створення відповідних систем у розвинених державах, що обумовлює певну специфіку в регулюванні конкурентних відносин. Зокрема тим, що модель антимонопольно-конкурентного законодавства і права не була продуктом національної системи права, а тому в окремих випадках економічна ситуація на ринку і суспільна свідомість не були готові до певних правил поведінки, що встановлювалися відповідними нормами законодавства.
Набрання чинності Господарським кодексом України [6], Законами України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [18] та "Про захист економічної конкуренції" [25], прийняття інших нормативних актів, прийнятих на їх виконання, вимагає суттєвого теоретичного осмислення. Зокрема, зазначеним законодавством усуваються значні прогалини в правовому механізмі захисту економічної конкуренції, закладаються нові механізми правового регулювання економічної конкуренції (визначені основні процесуальні форми), набувають правової форми окремі норми, присвячені механізмам контролю за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства, вдосконалюються механізми відповідальності за конкурентні правопорушення. Разом із тим, залишається низка протиріч і недоопрацювань, які можуть значно ускладнити його застосуванняантимонопольно-конкурентного законодавства. За таких умов головним завданням конкурентного права є відпрацювання механізмів, спрямованих на зменшення негативних наслідків таких "недоліків" і відпрацювання концепції узгодження окремих неузгодженостей.
Особливий інтерес представляє теоретичне обґрунтування основних оціночних, "гумових" категорій антимонопольно-конкурентного законодавства, зокрема "значна конкуренція", "узгоджені дії, що сприяють техніко-технологічному, економічному розвитку, розвитку малих або середніх підприємців", "контроль", "пов'язані особи" тощо. Теоретичному аналізу підлягають також правові механізми попереднього і поточного контролю за дотриманням конкурентного законодавства, закладені Законом України "Про захист економічної конкуренції". Крім того, окремим предметом дослідження в системі антимонопольно-конкурентного права має стати інститут відповідальності за вчинення антимонопольно-конкурентних правопорушень. Особливої уваги заслуговує питання правової природи санкцій, що застосовуються органами Комітету за порушення в цій галузі законодавства.
В окремому розділі досліджується законодавство по захисту прав споживачів в контексті антиконкурентного законодавства, розглядаються питання як системного підходу до питання в цілому, так і конкретні, наприклад відповідальність за правопорушення в цій сфері. На законодавчому рівні вже досить давно створена система захисту прав споживача на отримання якісних продукції та послуг, але ще зарано стверджувати, що в Україні вже реально запрацювала ефективна система, яка перешкоджає потраплянню в торговельну мережу неякісних товарів. Теоретичні моменти, механізм імплементації законодавства про захист прав споживачів проаналізовані в нашій роботі.
Актуальність теми. Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції, законодавства про захист прав споживачів сьогодні в Україні відноситься до пріоритетних напрямків внутрішньої політики держави, оскільки створення правових стимулів щодо відкритого бізнесу, що відповідає правилам, торговим та іншим чесним звичаям одним з основних стимулів для подальшого росту економічного потенціалу суспільства, добробуту народу, відповідно до напрямків розвитку держави, закріплених Конституцією України. Розвиток анимонопольно-конкурентного законодавства визначає якісне вдосконалення економіки, процес її інтенсивного росту. Відповідно зазначена галузь законодавства, є однією з приорітетних для стабільного економічного росту держави. Радикальні зміни в економіці України, наявність її певної тінізації, нестабільність економічної політики держави, потребує суттєвого контролю за дотриманням чесної конкурентної боротьби серед суб'єктів господарювання.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз теоретико-методологічних аспектів розвитку антимонопольно-конкурентного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, наукове розв'язання практичних завдань державного регулювання обмеження монополізму та захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.
Досягнення цієї мети передбачало необхідність:
- деталізувати сутність і зміст поняття "обмеження монополізму", "конкуренція", "недобросовісна конкуренція";
- розглянути шляхи вдосконалення законодавчої бази антимонопольно-конкурентного законодавства,

 
 

Цікаве

Загрузка...