WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти соціоекології - Реферат

Правові аспекти соціоекології - Реферат

раціональне використання їх, запобігання необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обігу, захист від шкідливих антропогенних впливів , а також на відтворення і підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Система раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, ресурсозберігаючий, відтворювальний характер і передбачати збереження ґрунтів, обмеження негативного впливу на них, а також на рослинний і тваринний світ, гірські породи , водні джерела та інші компоненти навколишнього середовища.
Земельний кодекс України передбачає заходи заохочення, економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель: звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають в стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їхнього стану, часткову компенсацію з коштів бюджету зниження доходів результаті тимчасової консервації порушених не з їх вини ділянок, заохочення за поліпшення якості земель, виробництво екологічно чистої продукції та інші.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів і об'єктів визначені в Законі України "Про природно-заповідний фонд України".
У Законі дана класифікація територій і об'єктів природно-заповідного фонду, до яких належать природні території та об'єкти :природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об'єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам"ятки садово-паркового мистецтва.
На землях природно-заповідного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природних та історико-культурних комплексів і об'єктів чи перешкоджає використанню їх за цільовим призначенням.
Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:
Встановлення заповідного режиму;
Організації систематичних спостережень за їхнім станом;
Проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ збереження та ефективного використання їх;
Дотримання вимог щодо охорони території та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності;
Запровадження економічних важелів стимулювання охорони їх;
Здійсненнядержавного та громадського контролю за дотриманням режиму охорони і використання їх;
Встановлення підвищеної кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності за порушення режиму охорони та використання їх, а також за зниження та пошкодження заповідних природних комплексів та об"єктів.
Управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду покладено на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, спеціальні адміністрації територій, що охороняються, та служби охорони, які створюються у складі адміністрації.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища цілком відповідає національним інтересам України, певною мірою сприяє вирішенню соціоекологічних проблем, дає можливість поширювати і використовувати передовий зарубіжний досвід у сфері гармонізації взаємовідносин природи і суспільства.
Ця робота здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постійно координується з Міністерством закордонних справ України включає багатостороннє і двостороннє співробітництво, організацію виконання міжнародних зобов'язань України, взаємодію з організаціями, фондами, банками, які надають кредити і безоплатну технічну допомогу.
Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України підтримує робочі контакти з Європейською економічною комісією ООН, Всесвітньою метеорологічною організацією, Програмою ООН з охорони навколишнього середовища (ЮНЕП), ЮНЕСКО, ЮНІДО. Воно організовує і контролює виконання 25 міжнародних договорів, конвенцій та протоколів у галузі охорони навколишнього середовища, укладених за участю України.
За останній час підписані українсько-американська та українсько-угорська міжурядові угоди про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Аналогічні міжвідомчі угоди укладені з польським міністерством та латвійським комітетом охорони навколишнього середовища. Підписано також українсько-польсько-словацьку угоду про створення міжнародного біосферного заповідника в Східних Карпатах. Всі ці документи доповнюються конкретними планами реалізації, які в основному виконуються.
Україна активно співпрацює з експертами в галузі навколишнього середовища Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Глобального екологічного фонду. Її включено до міжнародних проектів по Чорному морю, басейну Дунаю і окремо - по дельті Дунаю. Для ефективної участі в зазначених проектах у країні визначені національні координатори та створені відповідні робочі групи.
Делегація України брала участь у конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася в Ріо-де-Жанейро у червні 1992р. Учасники Бразильського форуму були ознайомлені з соціоекологічними проблемами України. На цій конференції українською делегацією були поставлені питання глобального звучання про формування групи країн з перехідною економікою, про екоконверсію, банки даних про "чисті" технології.
Список використаної літератури:
Бачинський Г. А. Соціоекологія: теоретичні і прикладні аспекти. - К.:
Наук. думка, 1991.
Вопросы социоэкологии: материалы І Всесоюз. Конф. "Проблемы социальной экологии". - Львов: Вільна Україна, 1987.
Колбасов О. С. Международная правовая охрана окружающей среды. - М.: Междунар. отношения, 1992.
Кравченко С. Н. Соціально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды. - Львов: Вища шк. Изд-во Львов. Ун-та, 1988.
Петров В.В. Экология и право. - М.: Юрид. лит., 1981.
Петров В. В. Правовая охрана природы в СССР. - М.: Юрид. лит., 1984.

 
 

Цікаве

Загрузка...