WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Добровільна відмова при незакінченому злочині - Реферат

Добровільна відмова при незакінченому злочині - Реферат


Реферат
на тему:
Добровільна відмова при незакінченому злочині
?
Вступ
Мета написання даного реферату становить визначення понять, термінів, розкриття змісту, наведення прикладів, виокремлення особливостей, що стосуються добровільної відмови при незакінченому злочині.
Тут дається визначення таким поняттям, як злочин, готування до злочин, замах на злочин
закінчений злочин; надається коментарії, щодо стадій вчинення злочину співучасниками, підкреслюються особливості, що мають місце при добровільній відмові…
Основне призначення добровільної відмови від доведення злочину до кінця полягає у попередженні і припиненні злочинів шляхом стимулювання описаної у статті 17 і 31 поведінки.
У разі добровільної відмови втрачається суспільна небезпека особи, яка за допомогою бажаної для суспільства поведінки припиняє свою незаконну діяльність у формі готування до злочину або замаху на нього і таким чином запобігає заподіянню шкоди об'єкту кримінально-правової охорони.
Головним правовим наслідком добровільної відмови є те, що особа не підлягає кримінальній відповідальності за розпочату нею реалізацію злочинного наміру, за умови якщо фактичне вчинене нею діяння не містить ознаки іншого складу злочину.
План
Вступ
1) Правове регулювання та нормативний зміст;
2) Роз'яснення основних термінів та понять;
3) Характеристика та особливості;
4) Особливості добровільної відмови співучасників.
Висновок
Література
Правове регулювання та зміст статті.
Правове регулювання добровільної відмови при незакінченому злочині здійснюється Кримінальним кодексом України (далі абревіатурою, - "ККУ") від 5 квітня 2001. У пункті 1. статті 17 (загальна частина, розділ III) зазначається, що "добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця".
Пункт 2. статті 17 встановлює відповідальність особи "яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця", але "підлягає кримінальній відповідальності за фактично вчинене нею діяння, що містить склад іншого злочину".
Стаття 31 (загальна частина, розділ VI) передбачає можливість добровільної відмови від вчинення злочину співучасників. Так, у пункті 1 цієї статті зазначається, що виконавець "(співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за умов передбачених статтею 17 КДУ. У цьому випадку інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець". І навпаки (пункт 2 визначає, що) "не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється". Добровільною відмовою пособника також вважається ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину. Але в будь-якому разі (пункт 3, статті 31) виконавець, при повідомленні інш. співучасниками про його незаконні дії, підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.
Роз'яснення основних термінів та понять.
Злочин - це вольова усвідомлена поведінка (вчинок) особи, безпосередньо спрямована на спричинення певних негативних наслідків.
Обов'язковими ознаками злочину є: 1) негативність, шкідливість діяння (дії або бездіяльністі); 2) це діяння має бути вчинене суб'єктом злочину; 3) воно має бути винним; 4) вказане діяння має бути суспільне небезпечним; 5) відповідне діяння повинно бути передбачене чинним ККУ. 6) кримінальна караність.
Стаття 13 ККУ виокремлює три стадії вчинення кримінальне караного діяння:
1) готування до злочину (створення умов для вчинення злочину) ;
2) замах на злочин (вчинення особою з прямим умислом діяння спрямованого на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що на залежали від її волі);
Перші дві стадії визнаються різновидами незакінченого (розпочатого) злочину (попередньої злочинної діяльності).
3) закінчений злочин (визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину).
Ці стадії різняться за:
ў характером діянь,
ў моментом їх припинення (обумовлюється особливістю конструкції його складу)
Наприклад, вбивство є закінченим з моменту настання біологічної смерті іншої людини
ў ступенем реалізації злочинного наміру (відповідність між задуманим злочином і реальним втіленням його в життя, притаманна діянням, в яких особа бажає настання передбачуваних нею суспільне небезпечних наслідків).
Незакінченим визнається злочин, що з певних причин був недоведений до кінця.
Добровільність означає, що особа, яка почала вчинювати злочин і усвідомлює можливість (хоча б і з подоланням певних перешкод) доведення його до кінця, відмовляється від цього за власною ініціативою, Відмова повинна бути не результатом нездоланних у конкретній ситуації перешкод, а наслідком вільного волевиявлення суб'єкта, на формування якого можуть вплинути інші особи (наприклад, умовляння близьких чи жертви припинити подальші злочинні дії). Добровільність виключається, якщо рішення припинити подальші злочинні дії прийнято суб'єктом не за своєю волею, а під впливом примусу з боку інших осіб, наприклад, працівників правоохоронних органів, яким стало відомо про готування даної особи до злочину або про початок його вчинення.
Співучасть у злочині - умисна спільна діяльність декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Співучасть включає в себе такі ознаки: 1) наявність двох чи більше суб'єктів злочину, які беруть участь у вчиненні одного й того самого умисного злочину; 2) спільність їх участі у злочині; 3) умисний характер діяльності співучасників.
Співучасниками у злочині є:
Виконавець - особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин.
Організатор - особа, яка організувала вчинення злочину Організація вчинення злочину (злочинів) полягає у діях, які направляють, об'єднують інших співучасників на вчинення одного чи декількох злочинів чи координують їхню поведінку. При цьому ініціатива вчинення злочину може і не належати організатору, а бути лише підтриманою ним. Дії з організації злочину полягають, зокрема, у: а) залученні до вчинення злочину виконавців, пособників, підбурювачів чи інших організаторів; б) розподілі обов'язків між ними; в) визначенні об'єкта (предмета) посягання; г) розробці плану вчинення злочину.
Підбурювач - особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.Схиляння до вчинення злочину передбачає збудження бажання (переконання у бажаності, вигідності, потребі), викликання рішимості або зміцнення наміру іншого співучасника вчинити злочин.
Пособник - яка порадами, вказівками, наданням

 
 

Цікаве

Загрузка...