WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражне і позовне право - Контрольна робота

Арбітражне і позовне право - Контрольна робота

участь в огляді та дослідженні доказів, що може призвести до перекручування фактів у ході свідчення. На підставі зазначеного, необхідно ввести в господарський процес інститут "свідка", визначивши його правовий статус, та відмежувавши від прав і обов'язків інших активних учасників процесу, зокрема, закріпити наступне:
а) не є доказами відомості, що повідомляються свідком, якщо він не може зазначити джерело своєї поінформованості;
б) основний обов'язок свідка - дати правдиві свідчення, тому він повинен попереджуватися про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань (стаття 384 Кримінального кодексу (далі - КК) України) і відмову від дачі показань (стаття 385 КК України);
в) суддя повинен з'ясувати відносини свідка та осіб, що беруть участь у справі, і має можливість по перелічених в законі випадках не допустити свідка до опитування;
г) свідок допитується у відсутності інших свідків, які ще не допитані судом;
д) свідок має право отримати у разі необхідності захист для безпеки згідно зі ст. 380 КК України;
Виходячи з чинного законодавства, виявляється доречним також закріпити імунітет свідка, передбачивши групи осіб, яких не можна опитувати як свідків (судді, адвокати, захисники), а також випадки, коли особа згідно зі статтею 63 Конституції України має право відмовитися від свідчення (проти дружини, дітей, батьків).
Необхідно прирівняти правове положення аудитора до статусу свідків (після введення останніх у процес); зокрема, аудитор повинен попереджуватися про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань і відмову від давання показань.
3. Перегляд судових рішень в касаційному порядку
Із прийняттям 21 червня, 12 липня 2001 р. та 7 березня 2002 р. Верховною Радою України Законів про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК), Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК), а також із прийняттям Закону від 7 лютого 2002 р. "Про судоустрій України" істотно змінився порядок перевірки та перегляду Верховним Судом України судових рішень, ухвалених місцевими та апеляційними судами.
Відповідно до зазначених Законів передбачений попереднім процесуальним законодавством перегляд у порядку судового нагляду рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, скасовано.
Конституцією України та зазначеними Законами громадянам забезпечується право апеляційного та касаційного оскарження судових рішень.
Згідно із положеннями статті 323 ЦПК, абзацу першого підпункту 9 пункту 3 розділу VII Закону України "Про судоустрій України" та статей 383, 385, 386, 387 КПК (в новій редакції Законів) Верховний Суд України є судом касаційної інстанції.
Касаційне оскарження судових рішень у цивільних справах
"Відповідно до ч. 1 ст. 327 ЦПК України касаційна скарга у письмовій формі подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.
Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права (ч. 2 ст. 324 ЦПК України).
Касаційну скаргу може бути подано протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду (ч. 1 ст. 325 ЦПК України).
Вимоги щодо форми і змісту касаційної скарги, передбачені ст. 326 ЦПК України.
При її оформленні слід звернути особливу увагу на необхідність точного зазначення:
- найменування касаційної інстанції відповідно до частини першої статті 323 Цивільного процесуального кодексу України, абзацу першого підп. 9 п. 3 розд. VII Закону України "Про судоустрій України" та її адресу - Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України, адреса - 01024, м. Київ, вул. П.Орлика,4-а;
- у відповідності до паспортних даних або свідоцтва про державну реєстрацію прізвищ, імен та по-батькові фізичних осіб, найменування юридичних осіб, які подають скаргу або беруть участь у справі, а також їх місця проживання або місцезнаходження (бажаним є зазначення засобів зв'язку);
- рішень (ухвал), що оскаржуються;
- в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;
- клопотання особи, яка подає скаргу;
- переліку письмових матеріалів, що додаються до скарги.
Касаційна скарга повинна бути підписана особою, яка подає скаргу, або її представником. У випадку подачі касаційної скарги представником, до неї в обов'язковому порядку повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
До касаційної скарги повинні додаватися копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.
При подачі касаційної скарги сплачується сума судового збору.
До прийняття та набуття чинності Законом України "Про судовий збір", при подачі касаційної скарги сплачується державне мито, порядок сплати та ставки якого визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року № 7-93.
Відповідно до підп. з) п. 1 ст. 3 зазначеного Декрету із скарг на судові рішення, що набрали законної сили, сплачується 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми. До касаційної скарги необхідно долучати оригінал квитанції про сплату державного мита.
У випадку наявності пільг по сплаті державного мита, про це слід зазначати у касаційній скарзі з посиланням на відповідний пункт ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (після набуття чинності Законом України "Про судовий збір" - на відповідну статтюзгаданого Закону) та в необхідних випадках долучати копію підтверджуючого документа (наприклад, посвідчення, рішення компетентного органу тощо).
Подання касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог, встановлених ст. 326 ЦПК України, або несплата суми державного мита (судового збору) тягне за собою залишення касаційної скарги без руху з повідомленням скаржника та наданням йому строку для усунення недоліків. Якщо у вказаний в ухвалі строк недоліки не будуть усунуті, касаційна скарга буде вважатися неподаною і повернута скаржнику (ч. 2 ст. 327 ЦПК України).
З питань невиконання або неналежного виконання судових рішень, що набрали законної сили, слід звертатися до Департаменту державної виконавчої служби як урядового органу державного управління, який діє у складі Міністерства юстиції України, державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, державної виконавчої служби у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах".
Постанову Вищого господарського суду України, відповідно до положень статей 111-14-111-16 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого апеляційного господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду, а також ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги (подання) мають право оскаржити до Верховного Суду України сторони у справі та Генеральний прокурор України.
Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України подаються до Верховного Суду України не пізніше одного місяця з дня їх прийняття через Вищий господарський суд України.
Згідно зі ст. 111-20 ГПК постанова Верховного Суду України є остаточною й оскарженню не підлягає.
Судові рішення господарського суду, що набрали законної сили, прийняті судом першої інстанції, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше двох місяців із дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду рішення, тим господарським судом, який прийняв ці судові рішення.
Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено або прийнято нове рішення.

 
 

Цікаве

Загрузка...