WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

держави. Так, становище на ринку світлих нафтопродуктів у 2005 р. найбільшою мірою залежало саме від цінової політики підприємств-імпортерів.
4. Підприємства з іноземним капіталом домінують у торгівлі з європейськими країнами. За підсумком 2006 р. майже 40% обсягів товарного експорту до країн розширеного ЄС формуються підприємствами з ПІІ, а для деяких з них (Австрія, Данія, Ірландія, Латвія) цей рівень перевищує 65-70 %. Тенденція посилюється щодо товарного імпорту з ЄС - в середньому 46,5 % імпорту припадає на підприємстваз ПІІ, а для головних торговельних партнерів ця частка становить: з Німеччини - 49 %, Австрії - 52 %, Чехії - 54 %, Польщі - 48 %, Швеції - 75 %, Франції - 39 %.
5. Зростає роль підприємств з ПІІ у формуванні позитивного сальдо зовнішньої товарної торгівлі. Так, якщо у 2000 р. сальдо товарної торгівлі підприємств з ПІІ було від'ємним, то протягом 2001-2003 рр. цей показник перевищував загальний обсяг позитивного сальдо зовнішньої торгівлі України, а у 2005 р., при загальному від'ємному сальдо товарного обороту, він сягнув рекордного рівня в 2,2 млрд. дол.
6. Зберігається низька активність підприємств з іноземним капіталом у формуванні експорту з високою часткою доданої вартості України. Слабкою є активність іноземного інвестування у машинобудування (обсяги ПІІ в машинобудування в 2,8 разу менші, ніж у оптову торгівлю, в 1,5 разу менші ніж у фінансову діяльність, в 1,3 разу - ніж в операції з нерухомістю), що може розглядатися як один із чинників зменшення частки продукції машинобудування у структурі експорту до країн, торгівля з якими найбільшою мірою забезпечується підприємствами з іноземним капіталом (наприклад, до країн Європи експорт такої продукції у 2005 р. зменшився майже вдвічі порівняно з попереднім роком).
Аналіз зазначених тенденцій та умов функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні дозволяє констатувати нереалізованість потенціалу міжнародної кооперації вітчизняної економіки у виробничій сфері. Це гальмує темпи інтеграції вітчизняних виробників у міжнародний поділ праці та обмежує їхню присутність на товарних ринках країн - торговельних партнерів.
Нарощування товарного імпорту та експорту підприємствами з іноземним капіталом забезпечується здебільшого шляхом використання вітчизняних сировини, трудових ресурсів та виробничих потужностей для обслуговування проміжних ланцюгів виробництва високотехнологічної продукції. Цьому сприяють відсутність реальних кроків щодо розробки сучасних технологічних циклів виробництва готової продукції, повільність структурних змін в економіці, низькі внутрішнє інвестування та капіталізація підприємств промисловості. При цьому активно експлуатуються сформовані з участю іноземного капіталу мережі оптового та роздрібного збуту, високий рівень прибутковості яких стимулює нарощування імпорту готової продукції.
Крім того, іноземні інвестори активно використовують недосконалість правової бази та слабкість фінансових можливостей вітчизняних виробників для їх залучення у міжнародну кооперацію на непаритетних умовах. Пасивна позиція держави часто веде до неповного виконання приватизаційних зобов'язань; ігнорування національних інтересів у соціальній, екологічній та інших сферах. [45]
Загалом, тенденції глобального та внутрішнього економічного розвитку обумовлюватимуть у середньостроковій перспективі зростання ролі підприємств з ПІІ у формуванні зовнішньої торгівлі України. Вже у найближчі роки на такі підприємства припадатиме близько 40-45 % експорту з України та близько 35-40 % імпорту.
В той же час, збереження недосконалості внутрішнього конкурентного середовища та організаційна, технологічна і фінансова слабкість більшості національних виробників формують вагомі виклики забезпеченню сталої та збалансованої зовнішньоторговельної діяльності в Україні з боку іноземних інвесторів. Серед таких викликів:
- нарощування підприємствами з іноземними інвестиціями імпортної товарної експансії, в тому числі - технічно застарілого обладнання та технологій, що загрожує консервацією технологічного відставання вітчизняних виробників, гальмує розробку власних технологій та обладнання;
- обмеження виходу та закріплення вітчизняних експортерів на зовнішніх товарних ринках, пов'язані з конкурентним протистоянням компаній, що створюють філіали та дочірні підприємства на території України, поширенням їхніх збутових та сервісних мереж;
- монополізація потужними інвесторами окремих галузей економіки, особливо базових та високоліквідних (енергетика, зв'язок, інформаційні технології тощо), що знижує спроможність держави впливати на умови формування попиту і пропозиції на внутрішньому ринку;
- поширення спекулятивних мотивів вкладання та виведення іноземного капіталу з ринку, в тому числі - вкладеного в контрольні пакети акцій українських підприємств, що підвищуватиме ризики внутрішньої фінансової та валютної стабільності.[50]
Зростання рівня відкритості та інтегрованості економіки України у світову господарську систему підвищуватиме як переваги, так і ризики, пов'язані з конкурентними діями підприємств з ПІІ. Тому стратегія України у цій сфері має будуватися на основі сприяння поширенню позитивного впливу підприємств з ПІІ на якість зовнішньої торгівлі та нівелювання існуючих та ймовірних негативних ефектів.
За таких умов пріоритетними завданнями державної політики щодо підприємств з іноземним капіталом мають стати:
- перехід від торговельно-посередницького співробітництва у формуванні структури зовнішньоторговельного обороту України до розвитку виробничої кооперації на інноваційній основі. Це дозволить запобігти випереджаючому зростанню імпорту готової продукції внаслідок інвестування у розміщення на території України збутових мереж зарубіжних корпорацій. Головний акцент має бути зроблений на стимулюванні створення нових технологічно та екологічно перспективних виробництв;
- ефективна протидія недобросовісній поведінці підприємств з ПІІ та потенційних інвесторів, зокрема - спекулятивному характеру інвестиційної діяльності, зволіканням з технологічною модернізацією виробництва на придбаних підприємствах, спробам недобросовісної конкуренції з іншими українськими компаніями на внутрішньому чи зовнішніх ринках, лобіюванню преференційних умов, які погіршують конкурентні можливості вітчизняних виробників тощо;
- регламентація критичного рівня проникнення іноземного капіталу у стратегічні сектори економіки, обмеження впливу іноземних інвесторів у цих секторах та закріплення за національним капіталом базового рівня у формуванні зовнішньоторговельних потоків. Це, зокрема, стосується нафтового, газового та енергетичного комплексу в т.ч. атомної енергетики, ОПК, фармацевтичної промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства та харчової промисловості. [49]
Зазначене актуалізує потребу розробки та впровадження державної концепції

 
 

Цікаве

Загрузка...