WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження (офіційно зареєстроване місцезнаходження органу управління даного суб'єкта) або постійне місце проживання (проживання на території держави не менше 1 року при відсутності постійного місця проживання на території іншої держави) за межами України.
Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права на здійснення всіх її видів, прямо не заборонених законами України, незалежно від форм власності йінших ознак.
Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з їх статутними документами з моменту придбання ними статусу юридичної особи.
Основна мета юридичної особи інвестора - одержати прибуток за розрахунковий переіод. Розмір прибутку визначається у вигляді відсотка від інвестиційних витрат, що називаються прибутковістю інвестицій або рівнем прибутковості.[41.c-179] -
Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України можуть відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав.
Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють ЗЕД на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію цих представництв здійснює Міністерство економіки України протягом 60 робочих днів із дня подачі іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. За реєстрацію з них стягується плата в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. У випадку відмови в реєстрації представництва, іноземний суб'єкт господарської діяльності може оскаржити відмову в судових органах України.
Для іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" установлюються такі правові режими:
o національний режим, що означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав і зобов'язань не менший, ніж суб'єкти господарської діяльності України. Національний режим застосовується до усіх видів господарської діяльності іноземних суб'єктів цієї діяльності, пов'язаної з їх інвестиціями на території України, а також до експортно-імпортних операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності тих країн, що входять разом з Україною в економічні союзи;
o режим найбільшого сприяння, що означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають права, преференції і пільги в області пошлин, податків, зборів, якими користується іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої країни (виняток становить спеціальний режим);
o спеціальний режим, що застосовується до територій спеціальних економічних зон, а також до територій митних союзів, у які входить Україна, і у випадку встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з міжнародними договорами за участю України.
Відповідно до Господарського кодексу України, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:
o суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої статті 55 Господарського кодексу;
o підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України і зареєстровані в порядку, встановленому законом.
У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
1.3. Роль і місце П І І в економіці держави
Найбільш поширеними організаційно-правовими формами підприємницької діяльності для іноземних інвесторів є:
Приватне підприємство, що повністю належить інвестору,
Представництво, дочірнє підприємство або філія іноземної компанії в Україні,
Договір про спільну діяльність (залучення українським підприємством іноземного капіталу для виконання окремих проектів),
Викуп іноземним інвестором пакету акцій відкритого акціонерного товариства,
Товариство з обмеженою відповідальністю з частковою участю у статутному фонді товариства.
Різке нарощування присутності іноземного капіталу в економіці України, яке мало місце протягом 2005 р., актуалізувало проблеми впливу підприємств з іноземним капіталом на якість зовнішньоторговельного обороту України та реалізацію позитивного потенціалу вітчизняної економіки в міжнародному співробітництві. Перед державою стоїть завдання спрямувати іноземні інвестиції на вирішення питання включення вітчизняного виробничого та науково-технічного комплексів у міжнародні коопераційні ланцюги, що дозволить ефективно використати існуючі та перспективні конкурентні переваги.
Аналіз тенденцій розвитку підприємств з прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) в Україні у середньостроковій ретроспективі дозволив визначити низку наступних особливостей:
1. Посилився вплив підприємств з іноземним капіталом на зовнішньоторговельну динаміку. За останні п'ять років підприємства з ПІІ майже в 2,4 разу збільшили свій внесок у формування загальних обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Якщо у 2001 р. на них припадало 33,2 млрд. дол. зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг, то за підсумками 2006 р. - вже 78,7 млрд. дол. Частка продукції таких підприємств у загальному обсязі експорту зросла з 13,1 % у 2001 р. до 31,3 % у 2006 р., в імпорті - відповідно з 13,1 % до 27,1%. Протягом 2005 р. зростання було особливо помітним. Обсяги експорту підприємств з ПІІ зросли у порівнянні з 2005 р. на 3,6 млрд. дол., а обсяги імпорту - майже на 2,9 млрд. дол.
Таке активне зростання значною мірою пояснюється реакцією імпортерів та експортерів на низку кроків, реалізованих владою у 2005 р. Зокрема, йдеться про суттєве просування у підготовці до вступу у СОТ та отриманні статусу країни з ринковою економікою, більш рішучі дії щодо легалізації зовнішньоторговельних потоків тощо, що активізувало зовнішньоекономічну діяльність.
2. Зросла присутність іноземного капіталу у базових експортоорієнтованих галузях. Протягом 2006 р. найбільші обсяги ПІІ залучено у сфери, які забезпечують переважну частку українського експорту: металургію (31,1 % річного приросту ПІІ), хімічну та добувну промисловість (10,5%).
3. Зберігається можливість прояву монопольної поведінки підприємств з іноземним капіталом на окремих сегментах ринку, пов'язаних з експортно-імпортними потоками. Зокрема, це стосується складових енергетичного сектору, пов'язаних з імпортом мінерального палива, продуктів нафтопереробки та постачанням таких товарів як на внутрішній, так і на зовнішні ринки. Володіння блокувальними виробничими потужностям, зокрема, для переробки нафти, дозволяє іноземним власникам більш широко використовувати кон'юнктурні зміни на внутрішньому та зовнішньому ринках всупереч інтересам

 
 

Цікаве

Загрузка...