WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

підвищення довіри інвесторів; стимулювання конкуренції у фінансовому секторі шляхом розширення діяльності іноземних банків і т. ін. І вимагає негайного вирішення вже банальна проблема - виплата й відшкодування ПДВ.
Зниження рівня корупції. Необхідно створити таку системувідносин органів влади і бізнесу, яка б мінімізувала можливості зловживання державних чиновників і забезпечила послідовність у виконанні прийнятих законів і постанов, полегшила одержання дозволів, ліцензій і санкцій. Для цього необхідно провести комплекс заходів щодо "профілактики" корупції; ввести жорсткі покарання за корупцію і піддавати гласності факти чиновницького хабарництва; забезпечити суспільну підтримку програм боротьби з корупцією, інформуючи громадян про їхні права. Зниження політичного ризику. Політична стабільність і незалежність економічних пріоритетів від змін в органах влади булла і залишається одним з найважливіших позитивних факторів при ухваленні інвестиційного рішення. В Україні саме цей фактор суттєво погіршує інвестиційний клімат. Надто часті зміни у керівництві виконавчої влади, сьогорічні вибори Президента країни не тільки стримують інвесторів, а просто лякають їх. Необхідно вжити певних організаційних заходів щодо створення єдиної цілісної системи державного управління інвестиційними процесами, яка б залучала відповідні структури для роботи з іноземними інвести-
ціями, механізми реалізації державної політики залучення капіталу, координації діяльності з міжнародними організаціями, проведення експертиз найважливіших проектів та їх конкурсний відбір. Такою структурою може бути спеціалізована державна компанія України з іноземних інвес-
тицій. У постанові Верховної Ради України "Про порядок уведення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування"" порушується питання створення національного агентства сприяння іноземним інвестиціям в Україні. У структурі такої системи доцільно створити інформаційно-аналітичний банк даних з питань іноземного інвестування, який міститиме інформацію про підприємства та проекти, що потребують інвестицій, про інвесторів, спонсорів, виконавців проектів і проведення міжнародних тендерів. [42.c-367]
Імідж і програми економічного розвитку країни. Довгострокові цілі по залученню зовнішніх інвестицій вимагають постійних зусиль по формуванню привабливого іміджу країни.
Формування інвестиційних стимулів. Мета дій у цьому напрямку - створення інвестиційних стимулів, аналогічних стимулам торгових партнерів країни.
При цьому необхідно уникати вибіркового стимулювання, що може привести до перекручувань і неефективного розподілу ресурсів. Основні заходи в цьому напрямку: установити ставки оподатковування на рівні, аналогічному рівню сусідніх країн чи країнконкурентів; скасувати спеціальні інвестиційні пільги і привілеї, спрямовані на вибіркову підтримку окремих галузей,компаній чи регіонів.Сьогодні в Україні залученням інвестицій займається дуже багато установ, приватних структур, організацій, окремих суб'єктів як на державному, так і на регіональному рівнях. Відсутність у більшості учасників інвестиційного процесу досвіду залучення і управління інвестиціями, їхні неузгоджені дії і відсутність заставних механізмів призводить до неефективної роботи в цьому напрямку. Вважаємо, що сьогодні процес залучення інвестицій в економіку України повинен координуватися на державному чи, як мінімум, муніципальному рівні. Основну увагу варто приділити підготовці фахівців і розробці інвестиційних проектів за однаковими вимогами.
Зазначені обставини, безумовно, повинні враховуватися державою для вибору методів впливу на процеси переливу капіталів,виходячи з народногосподарських інтересів. В умовах формування фінансового ринку держава як інвестор, позичальник, регулятор і гарант грошових операцій повинна активно сполучати адміністративні важелі управління економікою з безпосередньо ринковими методами регулювання макроекономічних процесів.
Запропоновані заходи, безперечно, не вирішать всіх проблем із залученням інвестицій в національну економіку, але їх можна розглядати, як такі, що суттєво вплинуть на поліпшення інвестиційного клімату.
1.2. Законодавство та принципи регулювання діяльності П І І
Законодавство яке регулює діяльність ПІІ було модифіковано з радянського в національне законодавство України про інвестиційну діяльність та законодавство про іноземні інвестиції. Невдовзі після проголошення незалежності України були прийнятті дуже ліберальні закони про інвестиційну діяльність (1991), іноземні інвестиції (1991- 1992), про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (1992). Потім почався період відмови від ліберальної політики ( Декрет 1993 р. та закон 1996 р. про режим іноземного інвестування) майже до повної відмови від пільг для структур, створених іноземними інвесторами ( Закон від 17. 02. 2000 р. із змінами 2002 р.). Відносно не довга історія законодавства України про іноземне інвестування - історія непослідовності та не стабільності. Разом з тим, спеціальне законодавство про іноземні інвестиції буде існувати в Україні, як мінімум увесь перехідний період в економіці паралельно з загальним інвестиційним законодавством.
Слід зазначити і нову тенденцію до встановлення пільг для інвесторів у пріоритетних напрямах без диференціації для іноземних інвесторів.
Переваги іноземних інвестицій над іншими видами економічної допомоги незаперечні. Вони виступають додатковим джерелом інвестування у вітчизняне виробництво, його модернізацію, розробку та запровадження нових технологій (не збільшуючи при цьому зовнішнього боргу країни, а навіть сприяючи отриманню коштів для його погашення), а також завдяки виробничій та науково-технічній кооперації забезпечують інтеграцію вітчизняної економіки у світову.
Правовий режим іноземного інвестування в Україні регулюється національним законодавством України та міжнародними договорами України, що після їх схвалення Верховною Радою України імплементуються у національне законодавство.[40.c - 83]
Національне законодавство, що визначає правовий режим іноземного інвестування, базується на нормативних актах господарського законодавства. До них відносяться: Конституція України, зокрема її положення щодо забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України та гарантування захисту прав усіх суб'єктів, в т. ч. права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної власності (ст. 41), права громадян на підприємницьку діяльність (ст. 42) та ін.;
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. щодо створення державою рівних умов усіх форм власності та гарантій їх захисту;
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 січня 2006 р. щодо порядку випуску та обігу цінних паперів в Україні;
Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. щодо загальних засад здійснення інвестиційної діяльності в Україні

 
 

Цікаве

Загрузка...