WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

про заснування багатостороннього агентства по гарантіям інвестицій" від 17.02.2000 року. №1567-ХІ.
33. Дзера О.В. Зобов язальне право: навч.посібник - К:Хрінком інтер.-1998
34. Вінник О. М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.
35. Вишняков А. К. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навчальний посібник. - Х.: ТОВ "Одисей", 2005.
36. Коломацька С.П. - Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. - К.: ВД Професіонал, 2004
37. Методические указания по оценке эффективности и их для финансирования, М. Информэлектро -1991 г
38. Саніахметова Н. А. Господарське право: Учбовий посібник. - Х.: "Одисей", 2005.
39. КравченкоЛ., Шапошніков О. Валютне регулювання і валютний контроль В Україні: Навч. посіб. - К:КНТЕУ-2001.
40. Шишка Р. Б. Інвестиційне право України: Учбовий посібник. - Х.: "Еспада", 2001.
41. Гуткевич С.О. - Інвестування: теорія і практика: Навч. Посіб. - К: 2006
42. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. - К.: МАУП, 2002.
43. Цай. Т.М. и др. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. / Т.Н. Цай, М. Аланс. 1997
44. Дронов Д Микроекономика инноваций. / Бизнес-информ. / 1995, №45
45. Бондарєв Тимур - Іноземні інвестиції в Україні - законодавче регулювання // Юридичний журнал Юстініан. - 2004. - №20(32).
46. Віноградова Г. - Іноземне позикове інвестування в Україні: стан і перспективирозвитку законодавчого регулювання // Право України. - 2000.№1.
47. Дідківський М.І. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.посіб.-К: Знання, 2006
48. Гоптаренко Юлія - Правові засади побудови інноваційно-інвестиційної моделі в Україні // Юридичний журнал Юстініан. - №6/2004.
49. Дозорець Ольга - Деякі практичні аспекти здійснення іноземного інвестування в Україні // Юридичний журнал Юстініан. - 2004. - №20(32).
50. Іщенко Г. - Відкриття інвестиційної мапи транспорту і зв'язку //"Урядовий кур'єр" - 2006. - № 3.
51. Міщенко Іван - Оксамитова революція в юриспруденції. Визначення підсудності в справах з іноземним елементом господарськими судами України // Юридичний журнал Юстініан. - №4/2004.
52. В. Потапенко. Инновационное надувательство. Государство вновь пытается обмануть инвесторов // Юридична практика. -№ 52, 2001.
53. Козлов С. - Інвестиційна парадигма української економіки, або як звабити капітал на законних підставах // Юридичний журнал Юстініан. - 2004. - №20(32).
54. Урядовий кур єр.-2003. - 78
55. Серемак О. - Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах // Право України. - 2000. - № 10.
56. Сташевський С. - Надра - наше багатство // "Урядовий кур'єр" - №4/2006.
57. Чепіжко В. - Збочена практика // "Урядовий кур'єр" - №3/2006.
58. Шумський П., Табалюк Г. - Форми захисту інтересів інвесторів // Право України. - 2000. - № 7.
59. Євграфов Павло - Судова система перебуває в полоні стереотипів // Юридичний журнал Юстініан. - №4/2005.
60. Щукін Б.М. Інвестування -курс лекцій: Київ: МАУП - 2004
61. Саврук Софія - Окремі аспекти законодавчого регулювання набуття права власності на землю іноземнимим юридичними особоми // Юридичний журнал Юстиніан - №4/2007
ДОДАТОК
№1 Підстави застосування адміністративної відповідальності та міри відповідальності.
Підстави відповідальності Міри відповідальності
Здійснення комерційними банками без дозволу НБУ операцій з валютними цінностями (що не потребують індивідуальної ліцензії) Штраф у сумі, еквівалентній сумі /вартості/ зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за курсом НБУ*
Здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують індивідуальних ліцензій НБУ, без одержання індивідуальних ліцензій Штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за курсом НБУ на день здійснення таких операцій.
Торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліцензії НБУ та /або з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на МВРУ, встановлених НБУ Штраф у сумі, еквівалентній сумі /вартості/ зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за курсом НБУ на день здійснення таких операцій*
Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій Штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійсненних через ці банки з порушенням законодавства. У разі використання в розрахунках іноземної валюти штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.
Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в части ні своєчасного інформування у випадках та в порядку, встановленому законодавством, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій Штраф у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк мав проінформувати відповідні державні органи.
Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку
(Прим. Незважаючи на п.2.6. Положення про валютний контроль, виходячи з абзацу шостого п.2 ст.16 Декрету, на його підставі застосовується відповідальність виключно за розрахунки без участі банків, тоді як відповідальність за використання гривні в розрахунках (крім розрахунків з резидентами країн СНД і Балтії), настає на підставі абзацу третього п.2 ст.16 Декрету). Штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за курсом НБУ на день здійснення таких операцій.
Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна
Прим. Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації за відсутності валютних цінностей та майна за межами України не тягне за собою застосування санкцій. - штраф у розмірі 1 НМДГ за кожний день порушення строків декларування;
- штраф у розмірі 20 НМДГ за порушення порядку декларування (тобто подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України).
Несвоєчасне подання, приховування або перекручення резидентами і нерезидентами встановленої НБУ за погодженням з Міністерством статистики України звітності про їх валютні операції Штраф у розмірі 20 НМДГ.

 
 

Цікаве

Загрузка...