WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

з нинішньої кризи Україну виведуть лише власні зусилля. Не варто надавати підприємствам з іноземними інвестиціями податкові пільги, яких не мають українські, зайняті у тій же сфері діяльності. Як показав досвід, такий захід майже не впливає на інвестиційну активність іноземного капіталу, але призводить до виникнення на місці колишніх вітчизняних виробництв підприємств з формальною іноземною участю, які претендують на пільгове оподаткування.
Необхідно намагатися створити сприятливий інвестиційний клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для вітчизняних. І мова не про те, щоб надати їм гроші на здійснення інвестицій. Українському приватному капіталу також потрібні гарантії від примусових вилучень і свавілля влади, система страхування від некомерційних ризиків, а також стабільні умови роботи при здійсненні довгострокових капіталовкладень.
Нинішня ситуація в Україні підтверджує ту відому істину, що коли назріла потреба у загальних змінах, тоді часткові перетворення зовсім нічого не дають, а то й ведуть до негативних результатів. Пожвавлення економічної, у тому числі інвестиційної та інноваційної, діяльності і поліпшення на цій основі соціальних умов можливе тільки шляхом рішучих, комплексних, швидких, прозорих і послідовних ринкових реформ, які (як показує досвід інших країн, що реально здійснюють такі реформи) вивільнять підприємницьку ініціативу, створять конкурентне середовище й нададуть економіці стимулиефективного розвитку.
Нині Україна, безумовно, є державою, яка залучає іноземний капітал на свою територію. Виходячи з тенденцій, що склалися, доходимо висновку: вона залишиться такою ще тривалий час. Тому особливої актуальності набуває очевидна потреба в створенні кодифікованого правового документа, який буде регулювати інвестиційні відносини в окремих галузях господарства та бізнесу. Тобто нормативно-правового акту який буде враховувати позитивний міжнародно-правовий досвід на основі здійснення процесів імплементації та адаптації міжнародного права у національну правову систему України.
Але нажаль питання про створення такого нормативно-правового акту ще навіть не порушується в парламенті, про нього говорять лише фахівці цієї галузі. Все це означає, що прийняття такого акту найближчим часом не передбачене, а значить і вирішення багатьох проблем правового регулювання іноземних інвестицій також.
Такі основні риси має правове регулювання інвестиційної діяльності на сьогодні, що наштовхує на думку про те, що Україна нажаль ще продовжує бути для іноземних інвесторів, країною в яку вкладати інвестиції ризиковано. Найближчим часом ситуація поліпшиться але лише стосовно окремих форм інвестування, що значно не вплине на загальний інвестиційний клімат нашої країни.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 . Конституція України від 28.06.1996 року. № 254к/96 - ВР.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435- IV.ї
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 12 січня 2006 року N 3322-IV
4 . Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III
5. Господарській кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
6 .Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-ХІІ.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р. №697-ХІІ.
8. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. №959-ХІІ.
9 .Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 р. №93/96-ВР.
10. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ.
11. Закон України "Про захист іноземних інвестицій в Україні" від 10.09.1991 р. №1540а-ХІІ.
12. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10.12.1991 р. №1953-ХІІ.
13. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22.12.1993 р. №3767-ХІІ.
14. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.1995 р.№ 437/95- ВР.
15. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". від 18 червня 1991 р. N 1201-XII
16. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4.07.2002 р. № 40-IV.
17. Закон України "Про усунення дискримінації в оподатковуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених із використанням майна і засобів вітчизняного походження" від 17.01.2000р. № 1457-III.
18. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР.
19. Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб`єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" від 17 лютого 2000 р. №. 1457-III.
20. Закон України "Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.92 р. №2673-ХІІ.
21. Закон України "Про концесії" від 16.07. 1999 року № 997-XIV.
22. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р. № 397/95-ВР.
23. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" від 20.12.2001 р. № 745-XI.
24. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" від 28 грудня 2001 р. №1801.
25. Постанова Кабінету Міністрів України "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2005 році та заходи щодо поліпшення економічної ситуації" від 13.03.2006 р. № 273.
26. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02 1993 р. № 15-93.
27. Положення "Про державну реєстрацію іноземних інвестицій", затверджене постановою КМУ від 07.08.1996 р. №928.
28. Положення "Про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора", затверджене постановою КМУ від 30.01.1997 р. №112.
29. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджене наказом ДПАУ від 11.07.1997 №234,
30. Положення "Про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибутків, доходів інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 14.10.2004 р. №482.
31. Конвенція "Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами" від 18.05.1965 року, ратифікована Законом України "Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами" від 16.03.2000 року. №1547-ІІІ.
32. Конвенція "Про заснування багатостороннього агентства по гарантіям інвестицій", від 11.10.1985 року, ратифікована Законом України "Про ратифікацію Конвенції

 
 

Цікаве

Загрузка...