WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

відповідальності. По-друге, аналізуючи п.2 ст.16 Декрету, знаходимо в ньому конкретні міри відповідальності за вчинення валютних операцій без ліцензій, тобто саме за те, про що йдеться у пункті 1 цієї статті. З цього випливає, насамперед, що ці санкції є адміністративно-правовими. Логічно екстраполюючи цей висновок на інші випадки застосування санкцій за п.2 ст.16, доходимо висновку про адміністративно-правовий характер всіх "фінансових санкцій", передбачених п.2 ст.16 Декрету, котрі, відтак, лише в цьому разі є законними.
Безпосередньо пов'язаним з визначенням правової природи передбачених Декретом санкцій є питання про строки притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства. У вищезгаданому рішенні №7/рп-2001 від 30.05.01 у справі за конституційним зверненням Всеукраїнського акціонерного банку (ВАбанку) Конституційний суд України, ухилившись фактично від відповіді на питання, чи є перелік видів відповідальності у ст.92 Конституції, виключним, наголосив, що передбачені ст.38 КУпАП строки "не застосовуються у випадках притягнення юридичних осіб до відповідальності за порушення валютного чи податкового законодавства" (на таку ж позицію став і ВАСУ в роз'ясненні №02-5/35 від26.01.00). Разом з цим таке рішення Суду (вельми спірне з нашої точки зору) не унеможливлювало застосування передбачених ст.38 КУпАП за аналогією закону, позаяк ні Декрет, ні закони України прямо не встановлюють терміни притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності. На сьогодні ж, на нашу думку, при застосуванні мір адміністративної відповідальності, передбачених п.2 ст.16 Декрету ("фінансових санкцій"), слід застосовувати за аналогією строк (1095 календарних днів), визначений у п.15.2.1. ст.15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.00.
Підстави застосування адміністративної відповідальності ("фінансових санкцій") і міри такої відповідальності, можна, виходячи з п.2 ст.16 Декрету і відповідних норм Положення про валютний контроль (постанова Правління Національного банку України №49 від 08.02.00), тобто доповнюючи відсилочні норми Декрету відповідними нормами Положення і, водночас, читаючи текст Положення у суворій відповідності до Декрету, подати у вигляді наступної таблиці:
Підстави відповідальності Міри відповідальності
Здійснення комерційними банками без дозволу НБУ операцій з валютними цінностями (що не потребують індивідуальної ліцензії) Штраф у сумі, еквівалентній сумі /вартості/ зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за курсом НБУ*
Здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують індивідуальних ліцензій НБУ, без одержання індивідуальних ліцензій Штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за курсом НБУ на день здійснення таких операцій.
Торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліцензії НБУ та /або з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на МВРУ, встановлених НБУ Штраф у сумі, еквівалентній сумі /вартості/ зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за курсом НБУ на день здійснення таких операцій*
Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій Штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійсненних через ці банки з порушенням законодавства. У разі використання в розрахунках іноземної валюти штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.
Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в части ні своєчасного інформування у випадках та в порядку, встановленому законодавством, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій Штраф у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк мав проінформувати відповідні державні органи.
Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку
(Прим. Незважаючи на п.2.6. Положення про валютний контроль, виходячи з абзацу шостого п.2 ст.16 Декрету, на його підставі застосовується відповідальність виключно за розрахунки без участі банків, тоді як відповідальність за використання гривні в розрахунках (крім розрахунків з резидентами країн СНД і Балтії), настає на підставі абзацу третього п.2 ст.16 Декрету). Штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за курсом НБУ на день здійснення таких операцій.
Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна
Прим. Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації за відсутності валютних цінностей та майна за межами України не тягне за собою застосування санкцій. - штраф у розмірі 1 НМДГ за кожний день порушення строків декларування;
- штраф у розмірі 20 НМДГ за порушення порядку декларування (тобто подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України).
Несвоєчасне подання, приховування або перекручення резидентами і нерезидентами встановленої НБУ за погодженням з Міністерством статистики України звітності про їх валютні операції Штраф у розмірі 20 НМДГ.
Додаток №1 Підстави застосування адміністративної відповідальності та міри відповідальності.
Щодо порушників - комерційних банків Національний банк України у Положенні про валютний контроль ввів "добровільне обмеження" - розмір штрафів, що застосовуються до них на підставі п.2 ст.16 Декрету, не може перевищувати одного відсотка зареєстрованого статутного фонду банку-порушника.
Позаяк згідно з законодавством отримувачем коштів за надходженнями до державного бюджету є Державне казначейство України, то суми штрафів за порушення валютного законодавства зараховуються на відповідний рахунок Держказначейства (лист НБУ №28-311/4524 від 21.11.01).
Окремо слід наголосити на наступному.
Будь-яку юридичну відповідальність в Україні може бути встановлено виключно законами України (п.22 частини першої ст.92 Конституції України); органи державної влади і їх посадові особи здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга ст.6, частина друга ст.19 Конституції України).
Відповідно до вищевикладеного - юридичну відповідальність не може бути встановлено підзаконними нормативними актами, у т.ч. Указами Президента України (зокрема - виданими свого

 
 

Цікаве

Загрузка...