WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

протоколі зборів, які приймають рішення про ліквідацію підприємства. Разом з тим це не означає, наприклад, що для повного розрахунку досить віддати інвесторові зношене протягом ряду років устаткування, яке він вніс у заводському упакуванні. В цьому випадку необхідно визначити й доплатити різницю між вартістю частки іноземного інвестора та залишковою вартістю устаткування. При цьому не обов'язково спиратися тільки на дані попереднього фінансового обліку, в якому знос нерідко відображається формально. Можна залучити професійних оцінювачів для визначення справедливої вартості активів, що повертаються, або здійснити переоцінку самостійно за рішенням загальних зборів і відобразити ці зміни у фінансовій звітності. Слід зазначити, що стандарти бухгалтерського обліку не забороняють проведення переоцінки практично всіх активів протягом усієї діяльності підприємства. Основні вимоги при цьому - дотримання єдиної облікової політики й чітке документальне оформлення. Якщо на підприємстві із самого початку діяльності був розроблений і застосовувався напрактиці порядок переоцінки активів, то при ліквідації виникатиме набагато менше проблем і з визначенням реальної величини власного капіталу, і з розрахунками з інвесторами, здійснюваними в натуральному вигляді - основними коштами, нематеріальними активами, товарами, матеріалами та цінними паперами.
Іноземний інвестор може виявити бажання повернути свою інвестицію в натуральному вигляді, але чи завжди це можливо?
Як приклад розглянемо цілком ймовірну ситуацію. Статутний фонд ПІІ складає 550000 грн. або 100000 дол. США з урахуванням курсу НБУ 5,5 грн./1 дол. США. Іноземний інвестор вніс устаткування на суму 220000 грн. або 40000 дол. США Його частка складає 40 %. В установчих документах було передбачено, що при ліквідації ПІІ іноземному інвестору повертається це устаткування. Залишкова вартість устаткування за даними обліку складає 185500 грн. За даними ліквідаційного балансу після розрахунків з усіма кредиторами між учасниками необхідно розподілити кошти, що залишилися, на суму 318000 грн., у тому числі вартість устаткування. Курс НБУ на цей момент становить 5,3 грн./1дол. США. [53]
Іноземному інвесторові необхідно повернути його внесок у розмірі 127200 грн. (318000 х 40%) або 24000 дол. США (127200 : 5,3). Якщо віддати устаткування іноземному інвесторові, то він одержить більше, ніж йому належить, оскільки вартість устаткування на момент розділу складає 185500 грн. або 35000 дол. США. Тому необхідно прийняти рішення:
або він погоджується компенсувати іншим учасникам різницю в розмірі 58300 грн. або 11000 дол. США.;
або відмовляється від одержання внеску в натуральному вигляді, дає згоду на реалізацію устаткування і повернення належної йому частки в грошовому вигляді.
В цьому випадку слід пам'ятати, що при реалізації основних засобів, внесених як іноземна інвестиція, до закінчення 3-річного терміну з моменту їхнього ввозу підприємство має сплатити мито.
На практиці можуть траплятися і більш складні ситуації.
Для безперешкодної репатріації іноземним інвестором інвестиції, що йому повертається, необхідно зняти її з реєстрації, повідомивши про це відповідний орган. При цій умові майно вивозиться без обкладання митом, іноземна валюта здобувається емітентом і переводиться колишньому інвесторові-нерезидентові на законних підставах.
Крім того, необхідно визначитися з оподаткуванням кошт, що повертаються інвесторам.
Щодо суми самої іноземної інвестиції, то при її поверненні в результаті ліквідації ПІІ податкових проблем практично не виникає. Згідно з пп. 4.2.12 ст. 4 Закону про прибуток, до складу валових доходів не включаються кошти або майно, що повертаються власникові корпоративних прав після повної чи остаточної ліквідації юридичної особи-емітента, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв). А от з оподаткуванням доходів від цих інвестицій (у випадку їхнього одержання) доведеться розібратися. Тут має значення:
ким є кожен іноземний інвестор - фізичною чи юридичною особою;
яким чинном отримані - безпосередньо, через посередника або постійне представництво;
у якій формі виплачуються доходи - грошовій чи товарній;
чи існує угода про запобігання подвійного оподаткування з державою інвестора-нерезидента.
Якщо інвестор є нерезидентом-юридичною особою і здійснює свою діяльність через постійне представництво, то її результати обкладаються податком у загальному порядку. А в нашому випадку цей порядок сформульований у пп. 7.8.9 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон про прибуток) у такий спосіб:
"...у разі коли під час розподілу ліквідаційною комісією коштів чи майна платника податку, що ліквідується, власник корпоративних прав отримує кошти або майно, сума (для майна - звичайна вартість) яких відрізняється від суми витрат, понесених таким платником на придбання таких корпоративних прав, то сума такого перевищення включається до складу валових доходів такого платника податку, а від'ємна сума включається до складу його валових витрат. При цьому такий розподіл не вважається виплатою дивідендів".
Таким чином, постійне представництво або сплатить із суми отриманих доходів 30 % податку на прибуток, або зменшить загальну по представництву суму оподатковуваного прибутку.
Згідно з пп. 13.2 ст. 13 Закону про прибуток, якщо резидент або постійне представництво здійснюють на користь нерезидента або вповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від проведення господарської діяльності (в тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), то вони зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 % від їх суми і за їх рахунок зі сплатою в бюджет при такій виплаті, якщо інше не передбачено нормами чинних міжнародних угод. [42.c-361]
Міжнародні угоди про запобігання подвійного оподаткування укладаються з кожною державою окремо, і багато ПІІ вже зіштовхувалися з ними при визначенні порядку оподаткування дивідендів, виплачуваних іноземним інвесторам. Але ми вже говорили, що виплата доходу при ліквідації не належить до дивідендів. У більшості угод ці суми чітко не визначені. Навряд чи їх можна вважати результатом відчуження майна. А якщо вони включені до розділу "Інші доходи", то їх оподаткування здійснюється, як правило, в країні резиденції, і в такому випадку резиденту України або постійному представництву не потрібно застосовувати 15%-вий податок. Втім, податкові органи можуть з цим і не погодитися. Якщо підприємство все ж таки змушене заплатити 15 %-ний податок, то варто заздалегідь подумати про виплату наявних сум нерозподіленого прибутку у вигляді, наприклад, дивідендів, якщо за міжнародною згодою ставка їхнього оподаткування є невисокою або нульовою. Крім того, в цьому випадку варто уточнити порядок оподатковування

 
 

Цікаве

Загрузка...