WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Україні, на жаль, досі відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату країни і її окремих регіонів. Іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних консалтінгових фірм, що регулярно відстежують інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Однак оцінки інвестиційного клімату, що даються зарубіжними експертами на їх регулярних засіданнях, що проводяться поза Україною і без участі українських експертів, представляються мало достовірними, а можливо, і упередженими. За даними "Сентрал юроніен економік рев'ю" Україна знаходиться на 15-му місці ( з 25 ) серед країн з перехідною економікою за ступенню привабливості. Хоча зараз можна казати про поліпшення ситуації внаслідок недавнього обвалу української економіки і, як результат, повернення уваги іноземних інвесторів до сусідньої, більш стабільної України. Важко визначити в таких дослідженнях долю похибки, тим більше, що деякінаші власні дослідники, аналізуючи стан української економіки приходять до невтішних висновків.
Прийняття рішень про розробку і впровадження новацій, про створення СП є функцією конкретних фірм як первинних суб'єктів ринкових відносин. По своїй суті, інвестиційно-інноваційна діяльність носить мікроекономічний характер [№44.с-12]. В результаті цього, державна політика при всьому її вагомому впливі має вторинні риси.
Стан економічної системи визначається слідуючими параметрами:
1) об'єм, склад та структура попиту;
2) об'єм, склад та структура ресурсів, що використовуються;
3) система способів трансформації ресурсів у предмети, вже готові до споживання.
Для забезпечення найефективнішого використання інвестицій в інноваційних процесах слід намагатися досягти максимальної ефективності при проходженні кожного параметру. Основним недоліком нашого інноваційного процесу була відсутність орієнтації на споживича. При створенні СП іноземні партнери можуть допомогти усунути цей недолік. В західній практиці стало звичним потреби споживачів ставити на перше місце. В результаті цього висувається цілий ряд факторів, тенденції яких треба відслідковувати для стабільного зростання фірми.
Зазначимо, що під стратегією прийнято розуміти комплексну програму дій (заходів), яка забезпечує здійснення місії (генеральної мети) фірми і досягнення її множинних цілей. При цьому стратегія завжди є багато-об'єктною. Зокрема, об'єктами стратегії можуть бути продукція, капітал, максимізація прибутку, поведінка на ринку, конкурентоспроможність, технологія та інші елементи ринкової системи господарювання [ №37, с. 53 ].
В українському законодавстві існує кілька визначень підприємств, що використовують іноземний капітал. Це - спільні підприємства, що базуються на спільному капіталі українських та іноземних суб'єктів господарської діяльності. Таке визначення містить Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. № 959-XII, який передбачає участі у спільному підприємстві не суб'єктів господарської діяльності. А до них належать, зокрема, фізичні особи-громадяни України та іноземні громадяни, не зареєстровані як підприємці. Дійсно, на початку 1991 р., коли ще не існувало законів про приватизацію, про господарчі товариства, про цінні папери, важко було уявити звичайних громадян як реальних інвесторів.
Інше визначення є більш широким. Отже, підприємство, що використовує іноземний капітал, є підприємство з іноземними інвестиціями (далі - ПІІ), яким відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР (далі - Закон № 93/96), може бути створене згідно із законодавством України підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, іноземна інвестиція у статутному фонді якого складає не менш ніж 10 %. При цьому до числа іноземних інвесторів належать не тільки юридичні особи, зареєстровані в інших державах, а й фізичні особи-іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України. На останню обставину необхідно звернути особливу увагу: якщо іноземний громадянин має постійне місце проживання в Україні (тобто мешкає на її території більш ніж 183 дні протягом календарного року), то він не може діяти як іноземний інвестор.
Підприємство одержує статус ПІІ з дня зарахування іноземної інвестиції на баланс. Для одержання прав, пільг та гарантій, наданих згідно із Законом № 93/96, іноземну інвестицію необхідно зареєструвати протягом трьох днів з моменту її фактичного одержання в місцевих органах влади відповідно до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928.
Для здійснення інвестиційної діяльності іноземні інвестори можуть:
створювати цілком приналежні їм підприємства й філії або придбати вже діючі підприємства;
брати часткову участь у підприємствах, які створюються разом з українськими юридичними й фізичними особами, або здобувати частку діючих підприємства.
Найчастіше ПІІ реєструються у формі господарчих товариств різних видів - акціонерних, з обмеженою відповідальністю та ін. Їх створення, діяльність і ліквідація багато в чому регулюються в загальноприйнятому порядку. Відмінності ж пов'язані насамперед з операціями з обліку іноземних інвестицій, - їхнім одержанням, реєстрацією, виплатою доходу, оподаткуванням та поверненням. Тому при ліквідації ПІІ цим питанням необхідно приділити особливу увагу.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:
іноземної валюти, що відповідно до постанови правління НБУ від 20 липня 1999 р. № 356 має належати до 1 групи Класифікатора іноземних валют;
валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування або в будь-які інші об'єкти інвестування в Україні після оподаткування;
будь-якого рухомого й нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав. Майно, що ввозиться як внесок у статутний фонд ПІІ (крім товарів для реалізації і власного споживання), звільняється від обкладання митом;
акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті;
грошових вимог і права на вимогу виконання договірних зобов'язань, що гарантовані першокласними банками й мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену відповідно до законів країни інвестора або міжнародних торговельних порядків;
будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена відповідно до законів країни інвестора або міжнародних торговельних порядків, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами й використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у

 
 

Цікаве

Загрузка...