WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

підприємницької діяльності і всі напрямки використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення конкуренції і ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.[47.c-37-40]
Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" визначає наступні органи, наділені повноваженнями регулювання вище зазначеної діяльності: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство економіки України, Державне управління митного контролю України.
Верховна Рада України - вищий орган, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Йому належать наступні функції в цій сфері:
o прийняття, зміна й анулювання законів;
o затвердження головних напрямків зовнішньоекономічної політикиУкраїни;
o розгляд, затвердження і зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
o укладання міжнародних договорів України;
o затвердження нормативів обов'язкового розподілу валютного виторгу державі і радам народних депутатів України, ставок і умов оподатковування, митного тарифу, митних зборів і процедур України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
o установлення спеціальних режимів в Україні;
o затвердження списку товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороні. Кабінет Міністрів України:
o вживає заходів щодо здійснення зовнішньоекономічної політики України;
o здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств з регулюваннюя зовнішньоекономічної діяльності; координує торговельні представництва України в іноземних державах;
o приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України;
o проводить переговори й укладає міжурядові договори України;
o згідно зі своєю компетенцією, визначеною законами України, вносить на розгляд Верховної Ради пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вище повноважень Кабінету Міністрів України;
o здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання засобів Державного валютного банку України.
Національний банк України:
o здійснює збереження і використання золотовалютного резерву й інших державних цінностей, які забезпечують платоспроможність України;
o представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками й іншими фінансово-кредитними установами, укладає відповідні міжбанківські угоди;
o регулює курс національної валюти до грошових одиниць інших держав;
o здійснює облік і розрахунки по наданих і отриманих державних судах і кредитам, проводить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з державного валютного фонду України в розпорядження Національного Банку України.
Міністерство економіки України:
o забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльності;
o забезпечує контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства України і міжнародних договорів України;
o здійснює заходи щодо нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Державне управління митного контролю України
здійснює митний контроль в Україні.
Органи місцевого самоврядування. Згідно з Законом "Про зовнішньоекономічну діяльність" органами місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності є місцеві ради народних депутатів України, їх виконавчий і розпорядницький органи; територіальні підрозділи органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.
Компетенція місцевих рад народних депутатів України, їх виконавчих і розпорядницьких органів визначається Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. У Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:
o укладання і забезпечення виконання договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;
o сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
o сприяння і створення на підставі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури й інших обсягів залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;
o організація і контроль прикордонної і прибережної торгівлі;
o створення умов на відповідній території в рамках реалізації міжнародних зобов'язань України.
2.2. Спільні підприємства та регулювання їх діяльність
Важливим напрямком регулювання зовнішньоекономічних відносин є політика щодо іноземного капіталу й участі країни в міжнародному бізнесі. У теорії і практиці міжнародного бізнесу розрізняють такі головні його форми: експорт, спільне підприємництво різних видів, пряме 100% інвестування.
Спільне підприємництво - це діяльність, яка ґрунтується на співробітництві з іноземними підприємствами, організаціями або підприємцями і на спільному розподілі прибутків і ризиків від її здійснення. Підприємством з іноземними інвестиціями вважається таке, у статутному фонді якого не менше 10 % вкладень припадає на долю іноземного інвестора [37c.-35]Типовими видами спільного підприємництва є ліцензування, управління за контрактом, спільне підприємство, пряме 100% інвестування.
На сучасному етапі розвитку з усіх видів спільного підприємництва основним джерелом надходження іноземних інвестицій в нашій країні виступають спільні підприємства. Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі, галузі, регіоні або в окремій фірмі зв'язане з чітким регулюванням інвестиційної діяльності.
Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в українську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить економіка, що передбачає не тільки спільне ефективне функціонування різних форм власності, але і інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу.
Суб'єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а так само постачальники, юридичні особи ( банківські, страхові і посередницькі організації, інвестиційні біржі) і інші учасники інвестиційного процесу.[38.c-93]
Об'єктами інвестиційної діяльності в Україні є основні фонди, що модернізуються, що створюються і оборотні кошти у всіх галузях і сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові внески, науково-технічна

 
 

Цікаве

Загрузка...