WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями - Дипломна робота

приватизації державних підприємств. Іноді для отримання контролю також застосовується скуповування акцій у дрібних акціонерів компаній. Проте це лише у випадку, коли із власниками не вдалося домовитись про ціну. Найчастіше у таких операціях з'являються посередники - фонди з управління активами, що консолідують капітали та вкладають їх у найбільш вигідні проекти (підприємства, галузі).[39.c-186]
Укладення договору про спільну діяльність передбачає зобов'язання з боку сторін спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників. При цьому вкладомучасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.
Слід також зазначити, що на зміст установчих документів підприємства з іноземними інвестиціями та порядок його державної реєстрації поширюються загальні вимоги, встановлені Цивільним і Господарським кодексами України для юридичних осіб та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, за винятком випадків, встановлених спеціальним законодавством.[41.c- 130]
Законодавством України вводиться обмеження у вигляді максимальної частки іноземних інвестицій у статутних фондах ряду юридичних осіб, серед яких:
страховики - не більше 49% (Закон України "Про страхування");
організації-розповсюджувачі видавничої продукції - не більше 30% (Закон України "Про видавничу справу");
підприємства зв'язку - не більше 49%, та мовлення - не більше 30%, в іншому разі їх створення і діяльність забороняється (Закон України "Про зв'язок");
телерадіоорганізації - не більше 30% (Закон України "Про телебачення і радіомовлення").
Іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації, порядок і умови якої визначені постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій". Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання прав та гарантій, передбачених Законом України "Про режим іноземного інвестування".
o Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.
o Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції.
o Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків.
o У разі припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестицій.
o Держава гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон всіх отриманих прибутків.
o Іноземним інвесторам в Україні надаються рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами.
o Іноземні інвестори можуть здійснювати інвестиції в Україну у вигляді будь-яких ціннoстей.
o Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не забороненo законами України.
При цьому іноземні інвестиції можуть здійснюватися як у формі національної чи іноземної конвертованої НБУ валюти, так і у формі рухомого чи нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав, грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань; будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів; інших цінностей відповідно до законодавства України.
Значною пільгою для іноземних інвестицій є те, що майно, яке ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом .
Проте, не все так однозначно та позитивно, як хотілося б. Іноземне інвестування серед низки переваг має і певні недоліки, головним серед яких, мабуть, є часткова або повна втрата контролю над підприємством з боку українського учасника. З цієї причини вбачається прийнятним інвестиційне співробітництво на підставі договору про спільну діяльність, який не передбачає створення юридичної особи. Інакше кажучи, якщо існує загроза отримання іноземним інвестором монопольного становища в тій чи іншій галузі економіки, то безпечніше обмежитися укладенням договору про спільну діяльність без створення юридичної особи з метою об'єднання капіталів для реалізації конкретних проектів.
Проте, якщо проблема монополізації більшою мірою стосується суб'єктів великого бізнесу, то "вливання іноземного капіталу" в малі та середні підприємства може, навпаки, підтримати й окремий бізнес, і економіку загалом. В Україні боротьба за іноземні інвестиції вже неодноразово ставала підставою для "відкриття" бізнесу, легалізації заробітних плат та реформування підприємств відповідно до стандартів інвесторів.
Державне регулювання діяльності П І І :
2.1. Роль вище стоящіх органів по управлінню П І І
Державне регулювання діяльності П І І передбачено у Господарському кодексі України, яке спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку усіх видів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвестицій, заохочення конкуренції і обмеження монополізму суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених законом.
Перелік та повноваження органів державної влади, що здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також форми її державного регулювання та контролю визначаються Господарським кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність, іншими законами.
Структура і система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території Україна формує самостійно.
Державне регулювання забезпечує: захист економічних інтересів України і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати усі види

 
 

Цікаве

Загрузка...