WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України - Дипломна робота

Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України - Дипломна робота

державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. Суд без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб негайно розглядає подання державного виконавця за його участю (ст. 377 ЦПК). Дана норма, яку приведено у відповідність до ст.53 Закону України "Про виконавче провадження", є дещо відокремленою і стосується порядку стягнення лише грошових коштів.
Суд замінює сторону виконавчого провадження у разі її вибуття за поданням державного виконавця або за заявою сторони. У 10-денний строк ним розглядається це питання в судовому засіданні з повідомленням сторін і заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження (ст. 378 ЦПК). Ця норма також є новелою, оскількидозволить державному виконавцеві звернутися до суду в разі вибуття з поважних причин сторони виконавчого провадження.
За поданням державного виконавця також вирішується питання про визначення частки майна боржника в майні, яким він володіє спільно з іншими особами. Суд у 10-денний строк розглядає це питання в судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна боржника в майні, яким він володіє спільно з іншими особами (ст. 379 ЦПК). Ця норма теж є новелою, оскільки її запровадження дозволить державному виконавцеві звернутися до суду в разі виокремлення частки майна боржника в майні, яким той володіє спільно з іншими особами.
Питання про поворот виконання вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши рішення, він закриває провадження у справі, залишає позов без розгляду, відмовляється в позові повністю або задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі. Якщо рішення після його виконання скасовано і справу повернено на новий розгляд, а при останньому в позові відмовлено чи позовні вимоги задоволено в меншому розмірі або провадження у справі закрито чи заяву залишено без розгляду, суд, ухвалюючи рішення, повинен зобов'язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим рішенням. У разі неможливості повернути майно в рішенні або ухвалі суду передбачається відшкодування вартості цього майна в розмірі грошових коштів, одержаних від його реалізації (ст. 380 ЦПК).
При застосуванні даної норми законодавець урегулював питання, що виникають при повороті виконання рішення суду. Ця норма служить захистом для сторони виконавчого провадження у випадку стягнення з неї суми боргу за рішенням суду першої інстанції. Ця норма використовується вперше, тобто є такою, що не застосовувалася в ЦПК 1963 р. та Законі України "Про виконавче провадження".
Якщо питання про поворот виконання рішення не було вирішено судом при новому розгляді справи або судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відповідача про повернення стягненого з нього за скасованим рішенням майна розглядається судом, у якому перебуває справа. Заінтересована сторона подає заяву про поворот виконання в межах, визначених законом щодо позовної давності. Судовий збір за таке подання не сплачується. Суд повинен розглянути заяву про поворот виконання в судовому засіданні з повідомленням сторін і постановити ухвалу (ст. 381 ЦПК).
У випадку скасування у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень у справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, поворот виконання допускається, якщо скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. У справах про стягнення аліментів, заробітної плати чи інших виплат, що випливають із трудових правовідносин, поворот виконання не допускається незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли рішення ґрунтувалося на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача (ст. 382 ЦПК). Дана норма регламентує особливості повороту виконання окремих категорій справ.
З огляду на викладене можна констатувати, що цивільно-процесуальними нормами форми участі та правовий статус прокурора у виконавчому провадженні не визначено. Більше того, у 2003 р. скасовано нагляд прокурора за законністю виконавчого провадження. Проте деякі роз'яс-нення з цього приводу дає постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р., № 4 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження". Відповідно до її абз. З п. 1 прокурор набуває статусу учасника виконавчого провадження за умови, що в передбачених у ст. 36і Закону України від 5 листопада 1991 р. "Про прокуратуру" випадках він здійснював представництво інтересів громадян або держави в суді й зазначене провадження було відкрито на підставі виконавчого документа за його заявою (п. 2 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження").
Отже, виходячи зі змісту п. 1 зазначеної постанови за яким прокурор набуває статусу учасника виконавчого провадження за умови, що в передбачених ст. 361 Закону України від 5 листопада 1991 р. "Про прокуратуру" випадках він здійснював представництво інтересів громадянина або держави в суді й зазначене провадження було відкрито на підставі виконавчого документа за його заявою, прокурор вправі бути й учасником виконавчого провадження за його позовами у порядку представництва, а значить, ним може бути подана скарга на дії чи бездіяльність державного виконавця (про це буде сказано далі) або вжито інших заходів впливу на останнього з метою забезпечення реального виконання судового рішення, ухваленого за позовом (заявою) прокурора в інтересах громадянина, держави чи суспільства.
Незважаючи на те, що прокурора, який звертається до суду в інтересах громадянина, державних чи суспільних інтересах, не зазначено в числі осіб - учасників виконавчого провадження ні в розділах 6 і 7 ЦПК, ні в ст. 10 Закону України від 21 квітня 1991 р. "Про виконавче провадження", йому не можна відмовити в праві на здійснення вказаних вище процесуальних дій щодо виконання тих судових рішень, прийнятих судом при розгляді цивільних справ, у яких він брав участь шляхом пред'явлення позовної заяви, подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви (скарги) про перегляд рішення у зв'язку з винятковими або нововиявленими обставинами, оскільки його повноваження в цьому випадку аналогічні тим, якими володіє стягувач.
Таким чином, прокурор при виконанні судового рішення в цивільних справах, ухваленого за його позовом (заявою) за названих обставин, є учасником виконавчого провадження і повинен ініціювати виконання такого рішення, застосовуючи при цьому повноваження, передбачені ст. 11і Закону України "Про виконавче провадження". Зокрема, він вправі ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові

 
 

Цікаве

Загрузка...