WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України - Дипломна робота

Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України - Дипломна робота

для пред'явлення нового позову. Нововиявленими можуть бути лише ті обставини, що не були або не могли бути відомими під час розгляду справи як стороні, яка заявила про це згодом, так і всім іншим особам, які беруть участь у справі, а також суду, бо інакше підстав для перегляду рішення за нововиявленими обставинами не існує.
Отже, виявлені обставини мають бути не просто новими, а повинні мати таке значення, що якби вони були подані суду, який розглядав справу по суті, то він, вірогідно, виніс би інше рішення. Інакшими словами, очевидність помилковості прийнятого рішення має бути достатньо високою. Ці обставини повинні бути достовірно встановленими і суттєвими для справи, тобто це той випадок, коли сумніви маютьтлумачитися на користь залишення прийнятого рішення суду в силі, а не навпаки, оскільки цього вимагає необхідність підтримання стабільності судових рішень [20, 42-45].
Строк подання заяв про перегляд рішень у зв'язку з ново-виявленими обставинами становить 3 місяці з дня встановлення обставин, які є підставою для перегляду рішення. Залежно від типу підстав цей строк згідно зі ст. 362 ЦПК обчислюється (а) з дня виявлення обставин, що мають суттєве значення для справи; (б) з дня, коли вирок у кримінальній справі набирає законної сили; (в) з дня набрання чинності вироком, рішенням чи ухвалою суду або ж винесення іншим органом постанови, протилежної за своїм змістом тому вироку, ухвалі чи постанові, на яких було обґрунтовано рішення або ухвалу, що переглядається у зв'язку з ново виявленими обставинами; (г) з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про визнання закону, що був застосований судом при вирішенні справи, неконституційним.
Отже, заява про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути подана прокурором протягом 3-х місяців з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду (ч. 1 ст. 362 ЦПК). Пропущений строк може бути поновлено за умови, якщо суд визнає причини його пропущення поважними (ч. 1 ст. 73 ЦПК). При цьому прохання про поновлення пропущеного строку подається одночасно з заявою про перегляд рішення чи ухвали. У випадку, якщо суд не знайде підстав для поновлення вказаного строку, заява відповідно до ч. 2 ст. 72 ЦПК залишається без розгляду.
Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами тим судом, який їх постановив. Отже, заява прокурора розглядається судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ (ч. 1 ст. 363 ЦПК).
Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядаються за правилами, які регулюють розгляд справи в судовому засіданні, з урахуванням особливостей щодо даного питання. Прокурор, який подав заяву, виступає в процесі як заявник, першим дає пояснення й виступає у дебатах, а за рештою осіб, які беруть участь у справі, зберігається його попереднє процесуальне становище [44, 55-63].
За результатами розгляду заяви суд або постановляє ухвалу про задоволення заяви і скасування рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, або ж відмовляє в її задоволенні, якщо заява є необґрунтованою (ч. 1 ст. 365 ЦПК). У разі скасування рішення чи ухвали внаслідок перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається судом за правилами, встановленими ЦПК для певної судової інстанції. Проте в чинному законодавстві, на жаль, не врегульовано питання про тривалість часу між переглядом судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами й розглядом справи по суті.
3.4. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судового рішення, ухваленого за позовом (заявою) прокурора.
Із прийняттям ЦПК 2004 р. зазнали значного переосмисленню процедури, що стосуються виконання рішень у цивільних справах. Насамперед VI розділ цього Кодексу регламентує порядок виконання судових рішень у цивільних справах і рішень інших органів (посадових осіб), а саме: (а) процесуальні питання, пов'язані з негайним виконанням судових рішень, (б) порядок звер-нення судових рішень до виконання, (в) порядок видачі дубліката виконавчого документа, (г) порядок поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання, (д) мирова угода в процесі виконання рішення суду, (є) інші процесуальні питання, пов'язані з виконанням рішень судів. Розділ є новелою, тобто таким, що не містився в ЦПК 1963 р. Його завдання - приведення цивільного процесуального законодавства України у відповідність до Закону України "Про виконавче провадження" [5].
Виконання судових рішень є самостійною стадією цивільного процесуального права. Оскільки завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або заперечуваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, інтересів юридичних осіб, інтересів держави, то в разі невиконання судового рішення не буде ні досягнено кінцевого результату, ні здійснено захисту порушеного права, тобто залишаться невиконаними завдання цивільного судочинства [87; 88, 56-60].
Як свідчить практика, низький рівень реального виконання судових рішень за позовами прокурорів зумовлено в низці випадків невжиттям позивачами, в інтересах яких звернувся до суду прокурор із позовом, своєчасних заходів щодо звернення судового рішення до виконання, тобто позивачі не звертаються до суду із заявами про видачу виконавчих листів, не направляють виконавчі документи для виконання до органів державної виконавчої служби. Певним чином це зумовлено змінами в законодавстві, відповідно до якого раніше суди самі звертали свої рішення до виконання. Тепер же не всі позивачі обізнані в цьому і сприйняли зміни чинного законодавства [14]. Проаналізуємо окремі його положення.
Згідно зі ст. 367 ЦПК суд допускає:
- негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
- присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;
- відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;
- поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;
- відібрання дитини й повернення її тому, з ким вона проживала;
- розкриття банком інформації щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю.
- Як бачимо, законодавець спирався на ст. 25 Закону України "Про виконавче провадження", але разом тим надав вичерпний, оновлений перелік обставин, відповідно до яких допускається негайне виконання рішення суду.
- Окрім цього суд при ухваленні рішення може:
- допустити негайне його виконання в разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів щодо стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
- присудити працівникові виплату заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;
- відшкодувати шкоду, завдану

 
 

Цікаве

Загрузка...