WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України - Дипломна робота

Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України - Дипломна робота

пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено й особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку справу за правилами, встановленими гл. 2 роз. V ЦПК. Залежно від обґрунтованості такої скарги суд постановляє ухвалу або рішення на загальних підставах. При цьому може бути скасовано ухвалу або рішення суду касаційної інстанції (ч. 2 ст. 348 ЦПК).
3.3. Участь прокурора у провадженні цивільних справ у зв'язку з винятковими й нововиявленими обставинами
а) виняткові обставини. Порівняно з ЦПК 1963 р. у Кодексі 2004 р. (статті 353 - 360 гл. З розд. V) норми щодо перегляду судовихрішень у зв'язку з винятковими обставинами виділені в окрему главу. Перегляд судових рішень з цих підстав - один з видів провадження у цивільному процесі, окрема його стадія. Такий перегляд є особливим і має певні відмінності порівняно з іншими видами, зокрема, з переглядом судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами [20, 42-45; 30; 31; 32;33].
Поряд з підставами перегляду за нововиявленими обставинами ЦПК передбачає перегляд судових актів у зв'язку з винятковими обставинами. Тим самим введено по суті нову форму перегляду судових актів, що набрали законної сили [261]. Підставами такого перегляду є ви-явлення після касаційного розгляду справи неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції одного й того ж положення закону або його застосування всупереч нормам Конституції України, а також якщо у зв'язку з цими рішеннями міжнародна судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт порушення останньою міжнародних зобов'язань.
На практичному рівні справ виняткового провадження небагато. Наприклад, за даними судової статистики у 2006 р. за винятковими обставинами в Україні розглянуто 255 заяв, із яких 11 задоволено, за 150 заявами в задоволенні відмовлено. Повернено 93 справи для виконання вимог статей 321 і 322 ЦПК та одну заяву - у зв'язку з відмовою від касаційної скарги. Залишилися нерозглянутими 96 заяв [13].
Стаття 353 ЦПК встановлює, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішував питання про їх права й обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення в цивільних справах у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду в касаційному порядку. Такі рішення переглядаються, якщо вони оскаржені прокурором з мотивів:
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону;
2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання останньої (ст. 354 ЦПК).
Як бачимо, у ЦПК передбачено лише дві підстави перегляду справи у зв'язку з винятковими обставинами. Зокрема, перша підстава є метою забезпечення єдності розуміння й застосування норм матеріального права; щодо другої підстави перегляду, то вона можлива в разі встановлення факту порушення Україною міжнародних зобов'язань [65].
Загальновідомо, що закордонний юрисдикційний орган - це міжнародний судовий чи арбітражний орган, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України надана відповідно до укладеного належним чином міжнародного договору або в інший спосіб згідно із законами України, а також судовий, арбітражний орган іноземної держави.
Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається прокурором протягом місяця з дня виявлення останніх (ч. 1 ст. 355 ЦПК). Указаний процесуальний строк є значно скороченим порівняно із зазначеною нормою ст. 3473 ЦПК 1963 р., згідно з якою встановлювався 3-місячний строк із дня відкриття виняткових обставин. Таким чином, законодавством встановлено чітке визначення строку подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами: місячний строк обчислюється з того дня, коли прокурору стало відомо про виняткові обставини.
Слід звернути увагу на розбіжності у статтях 46 і 355 чинного ЦПК щодо форми звернення прокурора до Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України про оскарження судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами. У ч. 4 ст. 46 ЦПК передбачено, що прокурор вправі знайомитися з матеріалами справи в суді з метою вирішення питання про наявність підстав для подання заяви про перегляд рішення у зв'язку з винятковими обставинами, а ст. 355 цього Кодексу наголошує саме на поданні скарги. Отже, вважаємо, що ст. 46 ЦПК необхідно привести у відповідність до положень ст. 355, передбачивши, що прокурор вправі знайомитися з матеріалами справи в суді саме з метою подання скарги про перегляд рішення у зв'язку з винятковими обставинами.
Частинами 2 та 3 ст. 355 ЦПК передбачається, що скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається разом з оскаржуваним судовим рішенням за правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні, яка за формою та змістом повинна відповідати вимогам ст. 326 ЦПК, установленим до касаційної скарги. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається в письмовій формі із зазначенням:
1) найменування суду, до якого вона подається;
2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;
4) рішення (ухвала), що оскаржується;
5) в чому полягає неправильність застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;
6) клопотання особи, яка подає скаргу;
7) перелік письмових матеріалів, що неї додаються.
Скарга у зв'язку з винятковими обставинами підписується прокурором. До неї додаються її копії, а також матеріали відповідно до числа осіб, які беруть участь у справі. Таким чином, ч. З ст. 355 ЦПК встановлює необхідні для скарги реквізити осіб, які беруть участь у справі. Ці реквізити є однорідними щодо всіх подібних процесуальних документів. Суд залишає скаргу без руху в разі її оформлення без дотримання встановлених вимог, про що суддею-доповідачем у 10-денний строк з моменту її отримання виноситься відповідна ухвала (ч. 4 ст. 355 ЦПК).
Статтею 356 ЦПК встановлюється порядок допуску скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами. Але він застосовується лише до скарги, поданої з підстав оскарження мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону. Питання допуску скарги до провадження й витребування справи вирішується протягом 15 днів із дня її надходження колегіально у складі 7-ми суддів Верховного Суду України. При цьому таке питання вирішується без участі осіб, які беруть участь у справі.
Порівняно з ЦПК 1963 р. у ст. 356 ЦПК 2004 р. встановлена аналогічна процедура допуску, яка існує в касаційному провадженні Верховного Суду України нині. Скарга вважається допущеною до провадження для подальшого розгляду, якщо хоча б три судді дійшли висновку про таку

 
 

Цікаве

Загрузка...