WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Методи інформаційного захисту простору. Інформаційна безпека України - Реферат

Методи інформаційного захисту простору. Інформаційна безпека України - Реферат

Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України" від 22 січня 2002 р. № 63/2002, згідно з яким було створено відповідну Міжвідомчу комісію на чолі з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Основні завдання Комісії такі:
аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та узагальнення міжнародного досвіду щодо формування та реалізації інформаційної політики;
аналіз здійснення галузевих програм і виконання заходів, пов'язаних із реалізацією міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади державної політики в інформаційній сфері;
розроблення і внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій стосовно: визначення національних інтересів України в інформаційній сфері, концептуальних підходів до формування державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки держави; здійснення системних заходів, спрямованих на вдосконалення інформаційної політики України, реалізацію державної стратегії розвитку і захисту національного інформаційного простору та входження України у світовий інформаційний простір; удосконалення системи правового та наукового забезпечення інформаційної безпеки України; розвитку інформаційної інфраструктури держави, зокрема з питань модернізації її матеріально-технічної бази та належного фінансового забезпечення; організації та порядку міжвідомчої взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки;
удосконалення системи оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України (в тому числі й альтернативною інформацією) у сфері національної безпеки і оборони.
Одну з найнебезпечніших загроз національній безпеці України в інформаційній сфері становить так звана "комп'ютерна злочинність" [6]. Як показують дослідження Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, рівень загрози буде зростати пропорційно розширенню використання нових інформаційних технологій в управлінні, бізнесі, торгівлі. Загрози можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Слід зазначити, що у зв'язку із поширенням використання в Україні глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та з приєднанням до міжнародних систем телекомунікацій нових країн, підвищенням інтелектуального рівня зловмисників зовнішня загроза постійно зростатиме. Через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет, що не має державних кордонів, хакери мають несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, а для проведення безподаткових фінансових операцій, "відмивання брудних" коштів через електронні банківські системи глобальна мережа створює принципово нові умови, які у повному обсязі використовують кримінальні структури. Тому вже сьогодні необхідною є відповідна координація зусиль щодо забезпечення протидії цьому виду правопорушень.
На сьогодні найгострішою проблемою залишається створення Міжвідомчого центру боротьби з комп'ютерною злочинністю (МЦБКЗ), в якому необхідно організувати контактний пункт для отримання повідомлень про "кіберзлочини" та надання оперативної допомоги жертвам зловмисників, а також організувати лабораторію для проведення комп'ютерних експертиз. Центр може стати місцем для організації семінарів, практикумів у системі підготовки суддів, прокурорів, слідчих. Якщо сьогодні на створення та функціонування МЦБКЗ не буде виділено достатніх фінансово-матеріальних ресурсів, то у недалекому майбутньому втрати економіки держави від комп'ютерної злочинності виявляться набагато більшими.
Міжвідомчий центр боротьби з комп'ютерною злочинністю міг би стати практичним органом виконавчої влади щодо координації роботи правоохоронних органів у сфері інформаційних технологій, що дозволить підтримувати в Україні необхідний рівень інформаційної безпеки, сприятиме входженню нашої держави до світового інформаційного суспільства з усіма його перевагами.
Як показують наші дослідження, вирішення зазначеної проблеми неможливе без комплексу заходів, який передбачає широке залучення громадськості, міністерств та відомств, навчальних закладів, засобів масової інформації з формування у населення відповідного правового менталітету.
Вирішенню цього питання може сприяти громадська організація "Асоціація захисників інформації".
Робота членів Асоціації може допомогти у формуванні державної політики стосовно інформаційної безпеки шляхом:
обговорення законопроектів з питань інформаційної безпеки з подальшим внесенням пропозицій до органів влади та управління;
координації і методичного забезпечення освіти населення щодо інформаційної безпеки;
організації презентацій розробок програмно-технічних систем захисту інформації;
популяризації літератури у сфері інформаційної безпеки;
координації зусиль фахівців з технічного захисту інформації у розробці та впровадженні технічних засобів захисту інформації;
міжнародного співробітництва з організаціями, науковими установами з питань інформаційної безпеки.
Проблема інформаційної безпеки має особливе значення в умовах, коли в державних структурах та в суспільстві в цілому зрозуміли, що інформаційні ресурси є об'єктом власності і мають товарну цінність. Проблема інформаційної безпеки не може бути вирішена без впровадження нових ідей, нових знань, нової політики у сфері інформатизації. Концептуальними є пропозиції щодо широкого залучення саме вітчизняних вчених та виробників до вирішення цієї проблеми, як складової національної безпеки. Вітчизняні фахівці мають гарантувати високу якість інформаційних послуг, безпеку інформаційних технологій, сучасну систему сертифікації програмних та технічних засобів, впровадження стандартизації, створення національних баз даних, систем телекомунікації, безпеку роботи в світовому інформаційному просторі.
Ігнорування проблем інформаційної безпеки може призвести до труднощів в прийнятті найважливіших політичних, економічних, соціальних, військових рішень тощо.
Концепція інформаційної безпеки України.
Питання забезпечення інформаційної безпеки сьогодні для України стоять на одному рівні із захистом суверенітету і територіальної цілісності, забезпеченням її економічної безпеки. Роботи над концепцією інформаційної безпеки України спрямовані на систематизацію питань, які поєднані в проблему забезпечення інформаційної безпеки країни, на визначення методів та засобів захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері, на створення засад для формування державної політикиінформаційної безпеки, розвитку інформаційного простору країни.
Інформаційний простір - середовище, де здійснюється формування, збір, зберігання та розповсюдження інформації. Інформаційний простір України - це інформаційний простір, на який розповсюджується юрисдикція України.
Інформаційна безпека - стан захищеності інформаційного простору, який забезпечує формування та розвиток цього простору в інтересах особистості,: суспільства та держави.
Загрози інформаційній безпеці - фактор або їх сукупність, що створюють небезпеку функціонуванню та розвитку інформаційного простору, інтересам особистості, суспільства, держави.
Захист інформації - сукупність засобів, методів, організаційних заходів щодо попередження

 
 

Цікаве

Загрузка...