WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та види доказів у цивільному процесі, засоби доказування, забезпечення доказів - Курсова робота

Поняття та види доказів у цивільному процесі, засоби доказування, забезпечення доказів - Курсова робота

процесуального правовідношення і відповідно до закону має певні процесуальні права і несе процесуальні обов"язки. Висновок експерта - один з видів засобів доказування. Експертиза - процес експертного дослідження експертами поданих на вимогу суду певних об"єктів . В історії цивільного процесу, а також в різних діючих процесуальних системах висновку експерта надавалося різне значення. В дореволюційній Росії експертиза розглядалася як спосіб перевірки доказів, а роль експерта зводилася деякими ученими до ролі "збільшувального скла в руках судді". В англосаксонських країнах експерти розглядаються як свідки особливого роду. Вони, як правило, залучаються до справи самими сторонами . У Франції експертиза є самостійним видом засобів доказування, причому вибір експертів наданий суду. В нашому цивільному процесі висновок експерта має значення самостійного виду засобів доказування. Висновок експерта важливий для суду перш за все як джерело, що містить аналіз і оцінку фахівцем фактів і обставин, що мають значення для справи. Проведення експертизи, звичайно, пов"язано з перевіркою доказів. Проте експерт не тільки перевіряє факти і докази, але і дає їм оцінку, повідомляє суду наукові, технічні або інші спеціальні відомості про відповідні обставини, розширюючи тим самим предмет судового пізнання.
Залежно від об"єкту, що підлягає дослідженню, і змісту питань, для вирішення яких необхідні спеціальні пізнання, в цивільному процесі застосовується декілька видів експертиз: медична, психіатрична, хімічна, технічна, криміналістична, бухгалтерська, почеркознавча та ін.
Суб"єктом експертизи є призначений судом експерт, тобто особа, що володіє спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, мистецтва. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу", і внесена до державного реєстру атестованих судових експертів (ч.2. ст. 53 ЦПК України).
У разі потреби, коли належне з"ясуванню питання відноситься до декількох областей знань, може бути призначено декількох експертів і проведена комплексна експертиза. При призначенні декількох експертів вони мають право радитися між собою і надавати один висновок. Для впорядкування і належного науково-технічного оснащення експертиз, що проводяться, в країні створені спецільні експертні установи. Також може бути призначена комісійна експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
Об'єкт експертизи - це перелік питань, по яких потрібен висновок. Ці питання формулюються судом з урахуванням думки осіб, що беруть участь в справі. Суд може поставити перед експертом будь-які питання: оцінки фактичних обставин справи, причин їх походження, наявності або відсутності зв"язків між фактами, наукових даних в певній галузі знань і т.д. У визначенні суду про призначення експертизи питання повинні бути сформульовані чітко і не торкатися правової оцінки обставин справи. Неправильним є таке питання: "Чи є громадянин Н. недієздатним?"
Питання про недієздатність може вирішити тільки суд, а перед експертом повинен бути поставлено питання: "Чи може пан Н. розуміти значення своїх дій або керувати ними?"
Предметом експертного дослідження є речі, на яких залишилися сліди, зразки товару, стан здоров"я особи, історія його хвороби тощо.
Експерт володіє широкими процесуальними правами: він може знайомитися зі всіма матеріалами справи, просити суд про надання додаткових матеріалів. В судовому засіданні експерт має право задавати питання особам, що беруть участь в справі, і свідкам. Експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо надані йому для дослідження матеріали виявляться недостатніми або він зіткнеться з питанням, по якому не володіє необхідними спеціальними знаннями. Експерт має право на винагороду за свою працю.
Експерт зобов"язаний з"явитися по виклику суду, провести дослідження і дати об"єктивний і обгрунтований висновок з поставлених питань. За відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов"язків або за надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність, встановлену законом (ч.13. ст.53 ЦПК Укараїни).
?
Розділ 3. Забезпечення доказів
Досить часто трапляються випадки, коли ті чи інші судові докази, що відносяться до справи, не "доживають" до судового розгляду, або їх існуванню загрожує реальне зникнення, приховання, знищення. Щоб не допустити такої ситуації і сприяти всесторонньому та повному з"ясуванню фактичних обставин в суді, законодавець передбачив такий правовий інститут як забезпечення доказів, який також спрямований на гарантування і захист інтересів однієї із сторін .
Забезпеченням доказів називається оперативне закріплення у встановленому цивільним процесуальним законом порядку відомостей про факти, здійснене суддею, нотаріусом або консульською установою України за кордоном, з метою використання їх як доказів при розгляді і вирішенні цивільних справ в суді. Особи, які мають підстави для побоювання, що надання необхідних для них доказів стане згодом неможливим, можуть просити суд про забезпечення цих доказів.
Потреба в забезпеченні належних до справи доказів виникає, наприклад, коли як речові докази використовуються швидкопсуючі продукти, що втрачають вигляд і властивості, коли свідок виїзджає в тривале відрядження або іншу країну, коли відбулася аварія і на місці можна встановити її причини і наслідки, коли стан здоров'я тієї або іншої особи, чиї свідчення важливі по справі, викликає побоювання у лікарів і ін.
Докази забезпечуються шляхом допиту свідка, огляду доказів, призначенні експертизи, здійснення інших дій, направлених на закріплення і збереження фактичних даних з метою використання їх як доказів при розгляді справи в суді.
Сторони, які беруть участь у справі наділені правом звернутися підчас розгляду до суду - як до, так і після подання позовної заяви про забезпечення доказів. У випадку подання заяви про забезпечення доказів до до подання позовної заяви, заявник має подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. При неподанні позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов"язана відшкодувати судовівитрати, а також збитки, заподіяні у зв"язку ззабезпеченням доказів.
В заяві про забезпечення доказів повинні бути вказані докази, які необхідно забезпечити, обставини, для підтвердження яких необхідні ці докази, обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може згодом стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.
Заява про забезпечення доказів розглядається у п"ятиденний строк відповідно судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не пред"явлено - судом, у районі діяльності якого належить провести ці процесуальні дії з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. При обгрунтованості заяви, а також коли не можна встановити, до кого позивач моде згодом пред"явити позов, заява про забезпечення доказів розглядається тільки за участю заявника.
Розглянувши заяву, суд (суддя) постановляє ухвалу про забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...