WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та види доказів у цивільному процесі, засоби доказування, забезпечення доказів - Курсова робота

Поняття та види доказів у цивільному процесі, засоби доказування, забезпечення доказів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Поняття та види доказів у цивільному процесі, засоби доказування, забезпечення доказів.
Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття та види доказів у цивільному процесі
1.1. Поняття доказів в цивільному процесі
1.2. Класифікація цивільно-процесуальних доказів
Розділ 2. Засоби доказування
2.1. Пояснення сторін, третіх осіб як джерело доказів
2.2. Показання свідків
2.3. Письмові докази
2.4. Речові докази
2.5. Висновки експертів
Розділ 3. Забезпечення доказів
Висновки
Список використаних джерел
В с т у п
Спроба перевести країну на рейки ринкової економіки торкнулася реконструювання не тільки економіки держави, але і безпосереднього здійснювача реформ права. Викликає серйозні побоювання та обставина, що концепція правової держави може бути не реалізованою. Але, під впливом даної концепції відбувся, по суті справи, злам старої системи права, а правове будівництво нової йде й по сьогоднішній день. Безперечним також є і те, що існують правові інститути, конструкції, які "реформувались" в меншій мірі або не зачіпалися взагалі.
Мабуть, такими можна рахувати правовий інститут доказів і засобів доказуванняу цивільному процесі. Він зазнав певного об"єму нововведень, який дозволив говорити про отримання ним якісно нового "звучання". Зміни відбулися і, напевно, не помилимося, якщо позначимо їх ступенем "істотні".
Інститут доказів має історію, обчислювану з моменту появи процесу як такого. В силу цього він і набуває класичного значення, яке не втрачає актуальності протягом багатьох років. Разом з тим, перебіг часу залишає свої відбитки на даній проблемі, іноді негативні.
Але через якісну перебудову всього порядку цивільного судочинства, зокрема зі вступом в законну силу нового Цивільно-процесуального кодексу України, дана тема набуває актуального характеру. Інтерес до неї викликаний, крім проголошення принципів змагальності процесу і рівноправності сторін, ще і появою маси нових, досі невідомих суспільних відносин, принесених в життя "ринком".
Недолік нашого законодавства в тому, що законотворчість відбувається "по факту", тобто має місце істотне запізнювання правового врегулювання вже фактично існуючих відносин. А внаслідок того, що рівень правопорядку і правосвідомості в країні низький, багатьом учасникам нових суспільних правовідносин доводиться звертатися до суду за захистом свого порушеного права.
Перебудувати судову систему одним лише бажанням або розчерком пера неможливо. Тому суди виявилися не готові до вирішення "нових справ", їх непідготовленість частково викликана виною законодавця і відсутністю судової практики. Безперечні труднощі у вирішенні тих чи інших справ стали виникати з упровадженням в повсякденне життя засобів мобільного зв"язку, комп"ютерів, створення глобальних інформаційних систем. Це привело до появи нових видів доказів, які без правової регламентації судами просто не враховувалися.
Не можна сказати, що інститут доказів є неопрацьованим теорією цивільного процесу. Існує багато як монографічних, так і колективних робіт, присвячених вивченню його в цілому і окремих питань, так чи інакше з ним зв"язаних. Можливо, що, використовуючи певну методологічну базу, нам вдасться подивитися на цей інститут через призму сьогоднішнього стану права.
Хотілося б ще раз підкреслити, що відсутність в законі багатьох визначень, неврегульованість деяких моментів процесу збирання доказів й інші прогалини покладають велику відповідальність на вчених-процесуалістів, що займаються теоретичними дослідженнями в зазначеній сфері. Саме на теоретичних розробках судам доводиться будувати свою практичну діяльність при розгляді і вирішенні конкретних справ. Зрозуміло, що є опосередкована ланка між теорією і практикою її вживання. В ролі посередника виступає Пленум Верховного Суду України, який своїми роз"ясненнями, що містяться в ухвалах, постановах, заповнює недоліки законів, сприяючи при цьому правильності і одноманітності вирішення спірних питань.
Інтерес до теми даного реферату викликаний ще і тими причинами, що, не дивлячись на фундаментальність цього правового феномена, у вчених не склалося однозначної думки щодо тих або інших питань. Більшість проблем, так чи інакше зачеплених в цій роботі, є дискусійною. І хотілося б вірити, що аргументи, висунуті в захист, на наш погляд, більш правильної позиції, не викличуть критики через їх переконливість.
Предметом дослідження у даній роботі є нормативні акти (передусім новий Цивільний процесуальний кодекс України як визначальний законодавчий акт, за яким регулюються питання, що стосуються доказів в цивільному процесі), матеріали судової практики та наукові праці.
Мета дослідження - встановлення сутності, змісту, видів доказів, особливостей трактування їх вітчизняним законодавством.
Виходячи з мети, ми ставимо перед даною роботою наступні завдання:
- визначити поняття доказів в науці цивільного процесуального права;
- проаналізувати критерії поділу доказів в цивільному процесі;
- охарактеризувати засоби доказування, а також вивчити та викласти теоретичні і практичні проблеми засобів доказування;
- визначити можливості забезпечення доказів;
З наукових робіт, використаних в цій роботі, слід особливо виділити праці науковців, які є фундаментальними роботами, що детально розкривають дану проблематику. Це, насамперед: Осипов Ю. К. - "Основні ознаки судових доказів", Калпін А. Г. - "Письмові докази в судовій практиці по цивільних справах" (монографія), Іванов О. В. - "Судові докази в цивільному процесі", Юдельсон К.С. - "Проблема доказування в радянському цивільному процесі", Фурса С.Я. та Цюра Т.В. - "Докази і доказування в цивільному процесі". Однак, недолік наукових праць, які вийшли до дру ще в "радянські часи", полягає в тому, що вони написані ще до того, як в наше життя ввійшли перетворення економічного, політичного, ідеологічного змісту, змінилось трактування законодавства, його зміст, були прийняті Конституція України, що суттєво змінила основи життя суспільства та правову систему держави, та ряд інших об"єктивних причин. Однак ці посібники і зараз залишаються основоположними та актуальними стосовно даної тематики хоча б в силу відсутності значної кількості посібників, присвячених доказам у цивільному процесі, виданих в наш час.
?
Розділ 1. Понятта та види доказів у цивільному процесі
1.1. Поняття доказів в цивільному процесі
Здійснення правосуддя полягає у вживанні судом закону до встановлених в ході судового розгляду фактичних обставин. Перш ніж вчинити акт застосування права, потрібно знати, що виявлені в суді обставини повністю відповідають дійсності. Як забезпечити таке пізнання? Явища, події, які відбуваються зараз або носять тривалий характер, можна, звичайно, завжди пізнати безпосередньо. Так досліджуються, наприклад, фізичні, фізіологічні або хімічні процеси, відповідні явища або факти. Проте є цілий ряд сфер людської діяльності, де, як правило,необхідно виявити події, які мали місце у минулому. Саме з такими об"єктами мають справу археологія, історія. Виявлення явищ, що мали місце в минулому - основне завдання

 
 

Цікаве

Загрузка...