WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини, що посягають на фінансову діяльність - Курсова робота

Злочини, що посягають на фінансову діяльність - Курсова робота

підприємницької діяльності, створених або придбаних з цією метою.[21;630]
2.2 Суспільно небезпечне діяння в складі злочину (ст.205)
З поняття фіктивне підприємництво випливає, що злочин, передбачений ст.205, вчиняється шляхом виконання двох обов'язкових діянь, з яких перше може виступати в альтернативних формах (див. дод.)
Створення суб'єктів підприємницької діяльності-це дії, внаслідок яких виникає нова, раніше не існуюча юридична особа. При цьому особа вчиняє юридично значущі дії як засновника приватного підприємства чи підприємства з колективною формою власності-затверджує статут підприємства, подає його для державної реєстрації, відкриває банківські рахунки, стає на облік у статистичних, податкових органах тощо.[14;111]
Придбання суб'єктів підприємницької діяльності-це дії, внаслідок яких особа стає власником юридичної особи або набуває частку в майні юридичної особи, заснованої на колективній формі власності. Дії полягають у купівлі акцій господарських товариств, придбанні частки статутного фонду колективних підприємств, набутті прав власності на приватне підприємство тощо. Очевидно, що стосовно суб'єктів права колективної власності придбання передбачає набуття права власності на таку частку в майні яка дає можливість приймати рішення по суті, фактично керувати діяльністю підприємства.[2;84]
Укладення фіктивних угод передбачає підписання угод з реально існуючими чи такими фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності. Фіктивність угод полягає в тому, що вони:
1) укладаються без наміру виконання;
2) служать прикриттю іншої угоди, яку було вчинено раніше чи ще має бути вчинено, прикриттю дійсних намірів особи, яка займається фіктивним підприємництвом.[19;342-343]
Фіктивне підприємництво карається штафом ві трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на срок до трьох років.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам,-караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам вважається великою, якщо вона у двісті і більша разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.[3;122]
?
РОЗДІЛ 3
ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПУСКУ (ЕМІСІЇ) ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (СТ.223,224)
3.1 Нормативні акти, які регламентують операції з цінними паперами
З назви ст.223 КК випливає, що для встановлення змісту ознак злочину слід звернутися до спеціальних нормативних актів, якими встановлено порядок випуску (емісії) та обігу цінних паперів, а також виготовлення їх. Це такі нормативні акти:
1. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року. Зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14 жовтня 1992 року, 2 березня 1995 року, 14 березня 1995 року, 9 липня 1996 року, 10 вересня 1997 року, 5 травня 1998 року (Відомості Верховної Ради України.-1991.-№38.-Ст.508; 1992.-№47.-Ст.645; 1995.-№14.-Ст.90; 1995.-№14.-Ст.93; 1996.-№40.-Ст.185; Голос України.-15 жовтня 1997 року, 2 червня 1999 року.)
2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року. Зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 18 листопада 1997 року, 14 липня 1999 року. (Відоиості Верховної Ради України.-1996.-№51.-Ст.292; Голос України.-18 грудня 1997 року, 7 липня 1999 року).
3. "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку". Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року. Зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року постановами від в серпня 1997 року, 18 жовтня 1999 року (Урідовий кур'єр.-29 квітня 1993 року, 16 серпня 1997 року).[9;530]
ДОДАТОК
СссТСССссРРРР або
3.2 Цінні папери як ознака аналізованого злочину
Цінні папери можуть виступати як обов'язкова або факультативна ознака складів цілого ряду злочинів. Вони можуть бути предметом розкрадання, знищення, пошкодження або підробки.
У складах злочинів, спередбачених ст.223 КК, цінні папери є предметом посягання. Аналізована стаття КК передбачає відповідальність за діяння, які вчиняються не з будь-якими видами цінних паперів, а лише з тими, що характеризуються певними ознаками. Такі ознаки випливають із змісту наведених вище нормативних актів, які регламентують порядок випуску (емісії) цінних паперів:
1) видами цінних паперів, передбачених ст.223 КК, є акціїї або облігації, оскільки для інших видів паперів не передбачено реєстрації емісії. Предметом злочинів, передбачених даною статтею КК, можуть бути й інші види недержавних цінних паперів;
2) випускаються такі цінні папери окремими громадянами або суб'єктами підприємницької діяльності, а не від імені держави, тобто вони не є державними цінними паперами;
3) цінні папери призначено для відкритого розміщення,тобто для продажу між громадянами та юридичними особами, коло яких заздалегідб визначити неможливо.[11;378]
3.3 Суспільно небезпечне діяння в складі злочинів (ст.223,ст.224)
Таке діяння складне за формою, включає два обов'язкових акти поведінки-дію та супроводжуючу її бездіяльність:
1) випуск (емісія) цінних паперів у формі відкритого їхрозміщення;
2) непроведення реєстрації емісії у встановленому порядку.
Під випуском (емісією) цінних паперів слід розуміти не саме виготовлення їх (такі дії кваліфікуються за ст.224), а дії, які полягають у доведенні цінних паперів до потенційних покупців, у спрямуванні в обіг: оголошення підписки на акції, інші пропозиції придбати цінні папери, організація торгівлі ними тощо.[6;108]
Загальний обсяг емісії-кількість і вартість цінних паперів, що випускаються,-на кваліфікацію скоєного не впливають. Однак невеликі масштаби емісії можуть бути підставою для визнання посягання малозначним.
Непроведення реєстрації емісії у встановленому порядку полягає у невчиненні дій, які емітент зобов'язаний вчинити, тобто у неподанні до відповідного органу заяви та інших необхідних документів з проханням зареєструвати емісію. Документи про реєстрацію емісії подаються:
1) до Міністерства фінансів України, якщо обіг цінних паперів здійснюється нна всій території України;
2) до облфінуправління, якщо випущені цінні папери є в обігу лише на відповідній території.[16;141]
Бездіяльність-непроведення реєстрації емісії-вчиняється до випуску цінних паперів, оскільки емітент має право на випуск цінних паперів після присвоєння номера реєстрації у фінансовому органі.
Перелік документів, які подаються для реєстрації емісії цінних паперіввизначається з урахуванням виду цінних паперів (та виду емітента). Він визначений нормативними актами Міністерства фінансів України. Зокрема для реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств емітент подає у фінансовий орган такі документи:
1) заяву про реєстрацію цінних паперів;
2) нотаріально засвідчену копію протоколу рішення про випуск цінних паперів;
3) нотаріально засвідчену копію статуту еиітента,зразок бланка цінного папера;
4) баланс, звіт про фінансові результати та використання їх, довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) за остання три завершені фінансові роки (або за кожний завершений фінансовий рік з моменту створення, якщо цей строк менший трьох років).[7;164-165]
У пункті другому ст.223 КК передбачено дві альтернативні суспільно небезпечні дії:
1) внесення в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації;
2) затвердження таких документів.
Слід мати на

 
 

Цікаве

Загрузка...