WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини, що посягають на фінансову діяльність - Курсова робота

Злочини, що посягають на фінансову діяльність - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Злочини, що посягають на фінансову діяльність
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1 Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст.212) ……………………………………………………………………………….5
1.1 Розвиток кримінального законодавства з даного питання…………...5
1.2 Поняття "ухилення від сплати"………………………………………...7
1.3 Суб'єкт злочину…………………………………………………………9
1.4 Момент закінчення злочину…………………………………………..11
1.5 Недоліки чинного кримінального законодавства (ст.212)………….12
Розділ 2 Фіктивне підприємництво (ст.205)…………………………………….13
2.1 Поняття "фіктивне підприємництво"………………………………...13
2.2 Суспільно небезпечне діяння в складі злочину (ст.205)…………….15
Розділ 3 Порушення порядку випуcку (емісії) та обігу цінних паперів (ст.223,ст.224)………………………………………………………………………17
3.1 Нормативні акти, які регламентують операції з цінними паперами…………………………………………………………………………….17
3.2 Цінні папери як ознака аналізованого злочину…………………….18
3.3Суспільно небезпечне діяння в складі злочинів (ст223, ст.224)…..19
Висновок…………………………………………………………………………….23
Список використаної літератури та джерел……………………………………....25
Додаток……………………………………………………………………………...27
?
ВСТУП
Актуальність теми. Злочини, що посягають на фінансову діяльність, були і досі залишаються проблемою великої складності для світового співтовариства і особливо для такої молодої та незалежної держави як Україна. Злочинність в фінансовій сфері постійно зростає, що може привести до зруйнування економіки країни і тому в останні роки законодавча база з даного питання значно збільшилася. Проголошення і закріплення в чинному законодавстві принципу свободи підприємницької діяльності зовсім не означає, що держава відмовляється від її регламентації. При цьому використовуються і такі крайні засоби впливу на поведінку учасників господарських відносин, як заходи кримінально-правового характеру. Ось чому на даному етапі розвитку наша держава повинна приділяти велику увагу саме злочинам, які посягають на фінансову діяльність.
Метою дослідження є аналіз злочинів, що посягають на фінансову діяльність.
Відповідно до мети постають і завдання дослідження :
-вивчити та систематизувати матеріал, що стосується суспільно-небезпечних діянь в складі злочинів, суб'єктів злочинів;
-проаналізувати та дати характеристику статтям 205, 212, 223, 224 КК.
Предметом дослідження є злочини, що посягають на фінансову діяльність.
Просторові межі дослідження охоплюють територію України.
Методологічною базою роботи є основні положення загальної теорії систем у поєднанні з комплексним аналізом усього спектру джерел. Використано також метод типологічно-порівняльного аналізу та деякі позиції структурно-системного підходу.
Практичне значення поданої роботи полягає у можливості використання її у розробці матеріалів, які стосуються інших видів злочинів. Загальні висновки роботи можуть бути використані при підготовці до наукових конференцій, семінарів, шкільних занять. Дана тема входить до наукового плану Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Розглядаючи історіографію даного питання перш за все звичайно слід виділити кримінальний кодекс України, прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня 2001 року,та Конституцію України[3;4]. Чинне місце слід віддати такому видатному правознавцю як Коржанський М. Й. Його перу належать коментарі до кримінального кодексу, численні словники кримінально-правових та юридичних термінів та підручники з кримінального права [5-11]. Такі криміналісти як Бажанов [2], Смольников[17], Музика[14] особливу увагу в своїх працях приділяли розгляду господарських злочинів, а особливо тих, що посягають на фінансову діяльність. Численні статті приділяються даному питанню в юридичних енциклопедіях та словниках під редакцією Трубецького[18], Коржанського [11], та інших авторів [20;21].
?
РОЗДІЛ 1
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст.212)
1.1 Розвиток кримінального законодавства з даного питання
Проблема кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків стала гострою з початком економічних перетворень в Україні, спрямованих на створення економіки ринкового типу, тобто з початку 90-х років. До 1993 року в Кримінальному Кодексі не було спеціальних норм про ухилення від сплати податків, відповідні діяння підлягали кваліфікації за статтями 87 та 165 КК. Уперше спеціальну норму про відповідальність за ухилення від сплати податків-ст.148.2КК введено до КК Законом від 26 січня 1993 року, а Законом України від 28 січня 1994 року вона викладена в новій редакії. Законом України від 5 лютого 1997 року було знову змінено редакцію цієї статті. Найбіьш істотні зміни в регламентації питань кримінальної відповідальності за аналізовані посягання, запроваджені цим Законом, такі:
1) усунуто диференціацію кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів залежно від того, вчиняє такі діяння посадова особа суб'єкиа підприємницької діяльності чи інший його працівник;
2) уніфіковано кримінпльну відповідальність за ухилення від сплати всіляких видів платежів-податків, зборів, інших обов'язкових платежів;
3) кримінальне законодавство не передбачає способів ухилення від сплати податків як обов'язкової ознаки складу злочину;
4) розширено перелік кваліфікуючих ознак цього делікту.[8;212]
В ХХІ столітті ця стаття отримала №212 і суть її майже не змінилася. Для з'ясування ознак предмета злочину, передбаченого ст.212 КК, слід звернутися до нормативних актів податкового законодавства, насамперед до Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року. Діє в редакції від 18 лютого 1997 року. Зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 квітня 1997 року, 15 січня 1998 року, 5 березня 1998 року, 1 грудня 1998 року, 17 грудня1998 року, 22 грудня 1998 року, 9 квітня 1999 року, 13 травня 1999 року.
З норм цього закону, а також з численних інших нормативних актів випливає, що податки, збори, інші обов'язкові платежі як предмет аналізованого злочину характеризуються такими ознаками:
1) є обов'язковими платежами; встановлюються лише на підставі і в порядку, визначеному в законі, який набув чинності до вчинення діяння;
2) сплачуються лише з легальних доходів, операцій;
3) сплачуються лише в грошовій формі;
4) становлять частину доходу,майна або вартості предмета угоди;
5) сплачуються періодично або одноразово в строки, встановлені законом;
6) сплачуються до державного чи до місцевих бюджетів або до державних цільових фондів.[10;211-213]
?
1.2 Поняття "ухилення від сплати"
У диспозиції ст.212 КК суспільно небезпечне діяння в складі аналізованого злочину ухилення від сплати лише названо, зміст його не розкривається. Немає в диспозиції цієї статті і вказівки наспособи ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, за допомогою яких можна було б конкретизувати зміст такого діяння. Тому для з'ясування поняття ухилення від сплати слід звернутися до тлумачення відповідних термінів та спеціальних нормативних актів, що регламентують порядок сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, з'ясувати як, тлумачиться аналогічне поняття в інших кримінально-правових нормах. Під ухиленням звичайно розуміють намагання не робити чого-небудь, не брати участь в чомусь, відсторонення від чогось, уникнення. Сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів передбачає вчинення активних дій-подання до відповідних органів податкових декларацій або інших документів, які є підставою визначення розміру суми, належної до сплати, а також подання до установ банку платіжних доручень на перерахування відповідних сум чи сплата їх

 
 

Цікаве

Загрузка...