WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Трудові та цивільно-правові договора - Курсова робота

Трудові та цивільно-правові договора - Курсова робота

з яких один знаходиться у працівника. Тому в разі відсутності у працівника примірника трудового договору в письмові формі необхідно вважати, що трудовий договір укладено в усній формі. Укладення трудового договору в будь-якій формі оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженим ним органом про зарахування працівника на роботу. Частиною 3 ст. 24 КЗпП передбачено, що трудовий договір вважається укладеним тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Але при цьому слід ураховувати, що виконання роботи без видання наказу чи розпорядження доручено службовою посадою, яка має право приймати на роботу або коли робота виконувалась з її відома. В наказі про прийняття на роботу зазначається прізвище, ім'я по батькові особи, посада чи робота, на яку приймають працівника, з якого числа він приступає до роботи і розмір оплати за працю.
При прийнятті на роботу для виконання окремих видів трудової діяльності встановлені спеціальні правила. Так, прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорії здійснюється переважно на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців регулюється Положенням, затвердженим постановою №782 Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. Заміщення певних посад здійснюється шляхом виборів. Судді місцевих судів обираються або призначаються ВР або Президентом України. Прийняття керівника держпідприємства, що перебуває у загальнодержавній власності, здійснюється міністерством, відомством або іншим органом, уповноваженим управляти цим підприємством, шляхом підписання контракту і призначення його на посаду.
При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подати трудову книжку і паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити довідку з будинкоуправління (ЖЕК) або сільської ради про останнє заняття, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Неповнолітні, яким ще не виповнилось шістнадцяти років, замість паспорта подають свідоцтво про народження. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Служби безпеки України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, подають військовий квиток. Звільнення з місць відбування кримінального покарання зобов'язані подати довідку про звільнення.
Якщо колективний договір за своєю юридичною природою є документом колективним і фактично абстрактним, адже він стосується виконання трудових обов'язків лише абстрактно, тобто стосується всіх працівників на даному підприємстві, які підпадають під дію даного колективного договору, то трудовий договір носить суто індивідуальний характер і стосується встановлення фактичних правовідносин лише між власником або уповноваженим ним органом та працівником, який влаштовується на роботу;
Трудовий договір, як правило, укладається на невизначений строк (безстроково). Проте в окремих випадках він може укладатися і на певний строк (встановлений за погодженням сторін) або на час виконання певної роботи. Зокрема, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи, або умов їх виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Необґрунтована відмова в прийнятті на роботу, а отже, і при укладенні трудового договору, заборонена. Обґрунтованою слід вважати відмову у зв'язку з відсутністю вакантних місць, відсутності необхідної кваліфікації у працівника, а також у разі прямої заборони чинним законодавством (праця вагітних жінок і неповнолітніх на важких роботах і на роботах з шкідливими умовами праці тощо). Також заборонено прийняття на роботу осіб, що є близькими родичами, якщо їхня праця пов'язана з безпосередньою підлеглістю або підконтрольністю одне одному.
Юристи часто висловлюють думку, що трудовий договір як організаційно-правова форма здійснення найманої праці в умовах ринкової економіки вичерпав себе, а його місце зайняв цивільно-правовий договір про працю.
Так, від трудового договору необхідно відрізняти цивільно-правові договори про працю, що відомі на практиці під назвою "трудові угоди". Вони також є у більшості випадків двосторонніми і передбачають виконання роботи та передачу замовнику її результатів. За трудовим договором працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця і останній зобов'язаний організовувати роботу і забезпечувати процес її виконання. За цивільно-правовим договором підряду особа виконує замовлення самостійно або із залученням інших виконавців, розпоряджаючись робочим часом на власний розсуд. Працівник, що працює на умовах трудового договору, зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві і відповідно до ст. 30 КЗпП самостійно виконувати доручену йому роботу. За невиконання чи неналежне виконання вимог,передбачених правилами трудового розпорядку, працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Незважаючи на деякі, хоч і не значні переваги цивільно-правових форм найму, які існують для наймачів, суттєво незахищеними залишаються права та інтереси фактичних виконавців - працівників, що зголошуються для роботи за трудовими угодами.
І, нарешті, основним критерієм, що допомагає розмежувати трудовий договір і цивільний договір про працю є те, що в першому випадку предметом угоди виступає жива праця людини, тобто сам працівник, а в другому - матеріалізований результат праці або завдання одноразового характеру. В основі наукових концепцій про зближення трудового і цивільного права лежить неправильне уявлення про працівника і роботодавця як про рівноправні сторони трудового договору.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. - К.: 1996
2. Кодекс законів про працю України // Законодавство України про працю // Упоряд. І.В.Зуб. - К.-.1999. - с.5
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком інтер., 1999.
4. Закон України від 20 березня 1991 року "Про внесення змін і доповнень у Кодекс законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 23. - ст. 546
5. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997- с. 231
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору"//Збірник постанов уряду. - 1994. - № 7. - с. 172
7. Трудове право України. Підручник. За ред.Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої.
8. К.: Т- во."Знання", 2000.- 564 с.
9. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник. Харків: Консум, 2000, 480 с.
10. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - №1. - С. 242.
11. Вісник Верховного Суду України. - 1998. - №3.
12. Право У країни. - 1998. - №8. - С. 58-63.
13. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - №8. - С. 10-11
14. Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. О.В. Смирнова. - М., 1996. - С. 316

 
 

Цікаве

Загрузка...