WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Трудові та цивільно-правові договора - Курсова робота

Трудові та цивільно-правові договора - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Трудові та цивільно-правові договора
З М І С Т
ВСТУП 2
ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 4
ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ЙОГО ВИДИ 6
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 11
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ 15
ВІДМІННІСТЬ МІЖ ТРУДОВИМ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРАМИ 17
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25
ВСТУП
Право на працю, проголошене статтею 43 Конституції України, реалізується її громадянами залежно від вибору професії, роду занять та виду діяльності. Це може бути наймана праця на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності чи заняття підприємницькою діяльністю, різновидом якої є індивідуальна трудова діяльність. В першому випадку (а за умови використання найманої праці інших працівників - і в другому, саме для останніх) право на працю реалізується шляхом укладення трудового договору.
Історично склалося, що право на працю в нашій державі може реалізуватися різними шляхами і способами. Одні громадяни займаються індивідуальною трудовою діяльністю (приватні підприємці, власники підсобних господарств - які не пов'язані і не залежать ні від кого), інші виконують певну роботу на власний страх і ризик на підставі цивільно-правових угод, інші ж влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору і працюють як наймані працівники на підприємствах, установах і в організаціях незалежно від форм власності.
Процес влаштування на роботу є чи не найбільш відповідальним для потенційного працівника, адже саме на цій стадії досягається домовленість про умови праці, її режим, взаємні права і обов'язки, інші важливі питання. Такий процес включає в себе кілька стадій, до яких, зокрема, відносять ведення переговорів, досягнення згоди за всіма істотними умовами, видання наказу про зарахування працівника. На практиці ця діяльність оформляється шляхом укладення між роботодавцем і працівником трудового договору.
Право на працю в Україні реалізують переважно шляхом укладання трудового договору між працівником та роботодавцем. Водночас, чимало цивільно-правових договорів теж засновані на трудовій діяльності. Тому трудовий договір слід відрізняти від цивільно-правових договорів: договору підряду, договору доручення, авторського договору та інших цивільно-правових угод, реалізація яких теж пов'язана із трудовою діяльністю фізичних осіб. Ця стаття має на меті показати відмінність між цивільно-правовими договорами та трудовим договором, які укладаються між суб`єктами трудових правовідносин з метою їх врегулювання.
Різні суспільні відносини регулюються відповідними галузями права. Наприклад, цивільне право регулює майнові i пов'язані із ними особисті немайнові відносини. Трудове право регулює трудові відносини робітників та службовців на підприємствах, в організаціях i установах. Але як цивільне, так і трудове право, врегульовуючи притаманні їм за родовою ознакою суспільні відносини, все ж таки доповнюють одне одного та перехрещуються в деяких сферах життя людини. Однією із цих найважливіших сфер життя є трудова діяльність людини.
ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Будь-який договір - це двох чи багатостороння угода, сутність якої визначається природою тих відносин, що становлять предмет регулювання тієї чи іншої галузі права. Стосовно трудового договору- це угода між працівником і власником підприємства (установи чи організації) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства (установи, організації) або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін. Таке визначення трудового договору закріплене в діючому на сьогодні КЗпП України.
Укладення трудового договору відноситься до числа правомірних дій, після вчинення яких виникають трудові правовідносини.
Відповідно до п.2 ст.21 КЗпП працівник має право укладати трудовий договір одночасно на декількох підприємствах (в установах, організаціях), якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором чи угодою сторін. Встановлення трудових відносин з іншим, крім основної роботи, підприємством (установою, організацією) проводиться на умовах сумісництва. Обмеження на сумісництво згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року №245 можуть бути встановлені з боку керівника підприємства (установи, організації) спільно з профспілковим комітетом лише стосовно пра-цівників, які займають професії і посади з особливими умовами та режимом праці (важкі, небезпечні і шкідливі умови). Крім того, обмеження щодо кількості укладення трудових договорів стосуються керівників державних підприємств, установ, організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів і їх заступників (за винятком медичної, педагогічної, наукової та творчої діяльності).
Основними принципами укладення трудового договору є добровільність волевиявлення та особисте зобов'язання сторін, які виражають бажання працівника влаштуватися на роботу, його готовність виконувати покладені на нього обов'язки і згоду власника або уповноваженого ним органу доручити працівникові виконання деяких трудових функцій за певну винагороду, створивши для цього необхідні умови.
Трудовий договір про виконання робіт за певною посадою чи спеціальністю слід відрізняти від цивільно-правових договорів з виконання певних трудових завдань (договір підряду, доручення, авторський договір тощо).Трудовий договір:
" працівником може бути тільки громадянин;
" предметом договору є трудова діяльність працівника;
" працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку та колективному договору;
" зарахування працівника на роботу оформляється наказом;
" роботодавець організовує виробничий процес; оплата праці здійснюється відповідно до обліку часу
і систем, прийнятих в колективному договорі;
" правові відносини регулюються нормами трудового права;
Цивільно-правові договори (угоди):
" суб'єктами правовідносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи;
" предмет договору - результат виконання робіт;
" правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються на виконавця робіт за договором;
" відносини між сторонами наказами не регулюються;
" учасник угоди сам регулює процес виконання роботи;
" оплата праці здійснюється на підставі акта виконаних робіт;
" правові відносини регулюються нормами цивільного права.
ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ЙОГО ВИДИ
Змістом трудового договору є умови, що визначаються безпосередньо сторонами, які його укладають, і виражають взаємні права та обов'язки цих сторін. При цьому обов'язковою вимогою є те, що вказані в трудовому договорі основні умови щодо трудової діяльності, такі якрозмір заробітної плати, тривалість відпустки, тривалість робочого часу, не повинні погіршувати становища працівника, визначеного законодавчими та нормативними актами (мається на увазі встановлений державою мінімальний розмір заробітної плати, максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпустки). В разі порушення вказаних вимог законодавства такі умови трудового договору

 
 

Цікаве

Загрузка...