WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі - Реферат

Види судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі - Реферат

дії лікарів-психіатрів обжаловались головному психіатрові, а його рішення - у суд. Відзначений порядок проіснував до 1993 р., коли Положення від 1988 р. було скасовано.
Стаття 47 Закону про психіатричну допомогу надала можливість оскарження дій, що ущемляють права громадян при наданні їм психіатричної допомоги, безпосередньо в суд*, що розглядає справу про скарзі в порядку цивільного судочинства. Найчастіше це справи про неправомірний, на думку скаржника, застосуванні недобровільних психіатричних мір - недобровільному психіатричному огляді, недобровільній госпіталізації, диспансерному спостереженні та ін. Оскільки обжалуемые дії стосуються спеціальних психіатричних питань, суд, у чинність вимог ст. 74 ЦПК, повинен призначити судово-психіатричну експертизу.
* Особу, що приносить скаргу, вправі але власному вибору звернутися або в суд, або у вищий орган (до вищестоящої посадової особи), або до прокурора (ч. 1 ст. 47 Закону про психіатричну допомогу).
Предметом судово-психіатричної експертизи при розгляді судом позовів, пов'язаних з недобровільним психіатричним оглядом, недобровільною госпіталізацією й постановкою на облік у психоневрологічний диспансер, є оцінка психічного стану подэкспертного в ці періоди, а також у період подачі позову для встановлення його можливості брати участь у судовому процесі як позивач.
Загальний принцип цих нових для судово-психіатричної практики експертиз зводиться до встановлення відповідності дій лікаря-психіатра психічному стану оглянутої особи, критеріям недобровільного психіатричного огляду, госпіталізації й постановки на облік у психоневрологічний диспансер, певним Законом про психіатричну допомогу.
При оскарженні недобровільного психіатричного огляду або недобровільної госпіталізації судово-психіатрична експертиза сполучена з рішенням трьох основних питань.
При розгляді питання про неправомірність недобровільного психіатричного огляду в завдання СПЭ входить установлення відповідності психічного стану особи зазначеним у законі критеріям недобровільного огляду, передбаченим ч. 4 і 5 ст. 23 Закону про психіатричну допомогу. При оскарженні недобровільної госпіталізації необхідно встановити відповідність психічного стану особи правовим підставам для недобровільної госпіталізації, регламентованим пунктами "а", "б", "в" ст. 29 того ж Закону.
В експертному висновку повинні втримуватися конкретні відповіді на поставлені судом питання, які звичайно зводяться до наступного:
1) чи страждає особа яким-небудь психічним розладом у цей час і чи страждало ним у період, що ставиться до недобровільного психіатричного огляду або госпіталізації, якщо так, те яким;
2) чи є наявний психічний розлад важким (відповідно до формулювання ст. 29 про недобровільну госпіталізацію) і при цьому чи обумовлювало воно в період недобровільного психіатричного огляду або госпіталізації безпосередню небезпеку особи для себе або навколишніх; його безпорадність; істотна шкода його здоров'ю внаслідок погіршення психічного стану, якщо особа буде залишено без психіатричної допомоги;
3) чи бідувала дана особа по своєму психічному стані в той період у недобровільному психіатричному огляді або недобровільній госпіталізації, і якщо бідувало, то внаслідок яких особливостей його психічного стану;
4) чи здатне дана особа в період подачі позову розуміти значення своїх дій або керувати ними, а також брати участь у судовому процесі як позивач, захищати свої інтереси.
При рішенні питання про неправомірне встановлення диспансерного спостереження, що змінює правове положення хворих, завданням СПЭ є визначення відповідності психічного стану подэкспертного критеріям установлення диспансерного спостереження, зазначеним у ст. 27 Закону.
Відповідно до цього критеріями в судово-психіатричному висновку повинні бути відповіді на наступні поставлені судом питання:
1) чи страждає дана особа яким-небудь психічним розладом і чи страждало ним на момент прийняття лікарською комісією рішення про встановлення диспансерного спостереження, якщо так, те яким саме;
2) якщо встановлено факт наявності психічного розладу, то чи є воно хронічним або затяжним з важкими стійкими або хворобливими проявами, що часто загострюються;
3) чи бідувала дана особа в період ухвалення розглянутого рішення й чи бідує в цей час у встановленні за ним диспансерного спостереження, якщо так, те чому саме.
На закінчення необхідно підкреслити, що експерти не вправі прибігати до правових оцінок дій, що заперечуються в суді. Зокрема, експерти не можуть іменувати їх "незаконними" або "неправомірними" (хоча експертні судження про медичну обґрунтованість професійних дій цілком припустимі). Виходять за межі компетенції експерта такі характеристики лікарсько-психіатричних дій, як "навмисні", "навмисні", "зроблені через недбайливість", "явившиеся слідством халатного відношення до своїх обов'язків" і т.п.
Експерти-психіатри неправомочні стосуватися порядку (процедурної сторони) надання психіатричної допомоги (наприклад, питання про порушення в ході недобровільної госпіталізації, установлених законом строків психіатричного огляду). Для встановлення подібного роду обставин психіатричні пізнання не потрібні. Суд установлює їх на підставі інших доказів.
Деякі загальні принципи судово-психіатричної оцінки при експертизі по цивільних справах. Головною особливістю судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі є необхідність диференційованого підходу до рішення питання про можливість подэкспертного розуміти значення своїх дій або керувати ними стосовно до різних юридичних актів, що ставиться до різних періодів часу. Залежно від характеру юридичного акту або пропонованого позову це вимагає ретроспективної, актуальної або прогностичної оцінки психічного стану подэкспертного.
При всім різноманітті аналізованих юридичних ситуацій (здійснення майнових угод, вступ у шлюб, рішення питання про можливість продовжувати шлюбні відносини, брати участь у вихованні дітей і в судочинстві, позови про неправомірне недобровільне надання психіатричної допомоги) і особливостях психічного стану подэкспертного при різних психічних захворюваннях судово-психіатричний висновок повинне ґрунтуватися на аналізі комплексу клінічних соціально-психологічних і побутових характеристик.На думку ряду авторів (Е.М. Холодновская, 1967; Б.В. Шостакович, 1980; В.Г. Василевський у співавторстві, 1981; И.Н. Боброва, 1988 і ін.), при визначенні здатності особи розуміти значення своїх дій або керувати ними повинні враховуватися не тільки клінічні фактори, але й психологічні показники (адекватність емоційних реакцій, адаптаційні можливості, мотивація вчинків, логічність пропонованих позовів і зроблених угод).
При винесенні експертного висновку про здатність або нездатність особи розуміти значення своїх дій або керувати ними стосовно до певної юридичної ситуації вирішальне значення має правильна оцінка нозологической форми захворювання, його типу й етапу плину, що переважають синдромів і можливість прогнозу. Тому основні принципи експертних рішень доцільно розглянути при окремих нозологических формах.

 
 

Цікаве

Загрузка...